Kroppskunnskaping E-bok


Kroppskunnskaping - Kristin Heggdal pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2008-06-23
FORFATTER: Kristin Heggdal
ISBN: 9788205331723
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,25

FORKLARING:

Mennesker som lever med langvarige sykdommer eller funksjonssvikt søker etter nye veier til mestring og bedring. I denne boken presenteres Kroppskunnskaping som hovedbegrep i en ny bruker- og forskningsbasert teori og modell for helsefremmende arbeid. Kroppskunnskaping er en prosess for utvikling av personlig kunnskap om egen kropp, mestring, helse og velvære. Det er altså pasientens, brukerens og klientens egen prosess for å fremme helse og velvære i eget liv. Helsepersonell og andre hjelpere har en sentral rolle når det gjelder å lette overgangen mellom faser i prosessen og å styrke personens ressurser til å komme seg. Bokens to hovedfokus er hva pasienter fremhever som viktig for å håndtere sin situasjon og hvordan helsepersonell kan bidra til å styrke helsefremmende prosesser.Teorien og modellen som forfatteren har utviklet, bygger på menneskers erfaring med å leve med ulike typer langvarig sykdom og funksjonssvikt. Disse erfaringene og personers handlinger i forskjellige faser utdypes og diskuteres i forhold til teori om helsefremmende prosesser, kropp og kunnskap, salutogense, recovery og empowerment. Kroppskunnskaping vil si å arbeide relasjonelt med brukermedvirkning og å styrke helsefremmende prosesser.Boken henvender seg både til helsepersonell og helse- og sosialfagstudenter som arbeider med mennesker som rammes av langvarig sykdom og skade.

...eggdal Mennesker som lever med langvarige sykdommer eller funksjonssvikt søker etter nye veier til mestring og bedring ... Lite nytt om brukererfaringer, læring og mestring ... ... . I denne boken presenteres Kroppskunnskaping som hovedb... Høgskolen i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag fusjonerte 01.01.2016 med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). HiG ble etablert i 1994 som følge av den nasjonale omorganiseringen av høgere utdanning. HiG besto tidligere av profesjonshøgskolene Gjøvik ingeniørhøgskole og Sykepleierhøgskolen i Oppland, som ble slått sammen til en høgskole. Heggdal, Kristin (2003) Kroppskunnskaping - en grunnleggende prosess for mestring av kronisk sykdom. Institutt for sa ... Kroppskunnskaping ... . Heggdal, Kristin (2003) Kroppskunnskaping - en grunnleggende prosess for mestring av kronisk sykdom. Institutt for samfunnsmedisinske fag. Seksjon for sykepleie- vitenskap. Universitetet i Bergen. Dette er en dr.avhandling (jeg roter meg stadig bort i slike!), og her er en side ved UiB som omhandler doktoravhandlingen. KROPPSKUNNSKAPING: Ved å delta i det helsefremmende programmet Kropps­kunnskaping fikk deltakerne økt selvinnsikt og ble bedre til å sette grenser i tråd med egen kapasitet, ifølge en ny norsk studie. Illustrasjons­foto: Michael Davis‑Burchat / Flickr. Kroppskunnskaping angis som en ny metode som trengs i helsevesenet for å oppnå dette. Etter denne leserens mening bringer verken modellen eller den kliniske metoden noe nytt. Fremstillingen er svært ordrik og preget av gjentakelser, og det er vanskelig å finne en rød tråd i teksten. Kroppskunnskaping er et nytt helsetilbud til kronisk syke. En pilotstudie fra kommune­helsetjenesten viser lovende resultater. Meld deg på nyhetsbrev fra Psykologisk.no «Kroppskunnskaping» er et pedagogisk helsetilbud for pasienter med langvarige helseplager. Over halvparten av deltakerne i programmet fikk bedre helse. Kjøp Kroppskunnskaping fra Tanum Mennesker som lever med langvarige sykdommer eller funksjonssvikt søker etter nye veier til mestring og bedring. I denne boken presenteres Kroppskunnskaping som hovedbegrep i en ny bruker- og forskningsbasert teori og modell for helsefremmende arbeid. kroppskunnskaping® er et nytt konsept for helsefremmende arbeid og rehabilitering, basert pÅ forskning om brukererfaring. utdanningsprogrammet vil styrke yrkesutØveres kompetanse innen feltet; mestring, helsefremmende prosesser og brukermedvirkning i mØte med mennesker som lever med sykdom, skade og funksjonstap. Kroppskunnskaping er et diagnoseuavhengig mestringstilbud som passer både menn og kvinner i ulik alder og med ulikt funksjonsnivå. Tverrfaglig helsepersonell leder mestringsgruppene. Kroppskunnskaping er en grunnleggende prosess for å utvikle personlig kunnskap om egen kropp, mestring, helse og velvære. Mennesker som lever med langvarige sykdommer eller funksjonssvikt søker etter nye veier til mestring og bedring. I denne boken presenteres Kroppskunnskaping som hovedbegrep i en ny bruker- og forskningsbasert teori og modell for helsefremmende arbeid. Kroppskunnskaping er en prosess for utvikling av personlig kunnskap om egen kropp, mestring, helse og velvære. Kroppskunnskaping: pasienten som ekspert i helsefremmende prosesser Av Kristin Heggdal Forlag Gyldendal akademisk ISBN 9788205331723 Utgitt 2008, Myk perm Kroppskunnskaping. Pasienten som ekspert i helsefremmende prosesser. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1, 2 og 3 (137 s.). Karlsen, B. (2004). Coping with diabetes. A study of factors influencing psychological well-being and coping in adults with diabetes. Kroppskunnskaping Kroppskunnskaping er ifølge Heggdal (31) en lærings- og mestringsprosess når pasienten rammes av langvarig eller kronisk sykdom og funksjonssvikt. Kroppskunnskaping. Helsetilbudet har fått betegnelsen «kroppskunnskaping» og er utviklet over flere år. Brukermedvirkning er innebygget i programmet siden tidligere pasienters erfaringer ligger til grunn for tilbudet. Her tar vi for oss sentrale begreper og tilnærminger for lærings- og mestringstilbudene Helt sjef! og relaterer dem til våre tilbud. Langvarige helseutfordringer Begrepet langvarige helseutfordringer brukes i økende grad istedenfor andre liknende betegnelser. I termen «langvarig» ligger både at det har vart over en lengre tidsperiode og en forventning om mulig bedring. Kristin Heggdal […]...