Grunnleggende behov E-bok


Grunnleggende behov - Jørn Stordalen, Kari Krüger Grasaas, Olav Johannes Hovland pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-08-29
FORFATTER: Jørn Stordalen, Kari Krüger Grasaas, Olav Johannes Hovland
ISBN: 9788276346275
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,16

FORKLARING:

For å gi god pleie og omsorg til ulike pasientgrupper er det helt avgjørende å ha kunnskap om menneskelige behov. I denne boken gir forfatterne en enkel og kortfattet innføring i de grunnleggende behovene. Temaer som tas opp, er mestringskapasitet og ressurser, vitale funksjoner, ernæring og eliminasjon, personlig hygiene, aktivitet og hvile, sosial kontakt, åndelige/eksistensielle behov og konsekvenser av fysisk inaktivitet og immobilitet. De grunnleggende behovene blir sett i sammenheng med hva som påvirker behovene, og hva som er sykepleierens oppgave når pasienten er avhengig av hjelp fra andre.

...de, elementær Se alle synonymer nedenfor ... Pasienters behov viktigere enn rutiner - Sykepleien ... . For elever med behov for tilrettelegging. Lesing som grunnleggende ferdighet. Hva sier forskningen? Hva sier forskningen om elevers lesekompetanse, leseundervisning i norsk skole og hva lesing som grunnleggende ferdighet innebærer. Lesing som grunnleggende ferdighet. Komponenter i god leseopplæring. Å utvikle gode språklige ferdigeter. Faglig innhold. Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget (3 stp): - Menneskets grunnleggende behov Systematiske observasjoner og sykepleietiltak innen områdene kropp og velvære, munn- og tannhygiene, ernæring, eliminasjon, respirasjon, sirkulasjon, temperaturregulering, behovet for aktivitet og hvile, søvn og leiring. Ny veiledningstekst om de grunnleggende ... Grunnleggende menneskelige behov - Wikipedia ... . Ny veiledningstekst om de grunnleggende prinsippene er inntatt i den samlede veilederen som finnes her. 1 Overordnet om de grunnleggende prinsippene 1.1 Hva er opphavet og funksjonen til de grunnleggende prinsippene? Anskaffelsesregelverke... Grunnleggende sykepleie 2 Grunnleggende behov Forord til 2. utgave Denne utgaven av Grunnleggende sykepleie innebærer en omstrukturering av læreverket til 3 bind. Fysiologiske behov: Dette er de mest grunnleggende behov for å overleve, som vann, mat, søvn, pusting osv. Trygghetsbehov: Mindre grunnleggende behov som personlig trygghet, økonomisk sikkerhet, familiesikkerhet og trygghet i egen helse. Det er også et behov at de fysiologiske behovene er dekket i fremtiden. Maslows teori om menneskelige behov er en hierarkisk struktur. Teorien sier at når våre grunnleggende behov er oppfylt, begynner mennesker å utvikle høyere behov. Maslow kategoriserte disse behovene i fem nivåer. Fysiologiske behov. Disse utgjør den største delen av pyramiden, fordi de er relatert til vår overlevelse og reproduksjon. Selvfølgelig hadde jeg penn og papir, jeg blir lett engasjert, og igjen er jeg gira som et hoppetau! Jeg vil dele med deg det Anthony Robbins mener er de seks menneskelige behov, og mine tanker om det. Tony Robbins mener all handling er drevet av instinkter om å utfylle en eller flere av de 6 grunnleggende behov hos mennesker. Søvn og hvile, ernæring, trygghet Personer med mani vil kunne ha store vansker med å ivareta sine egne grunnleggende behov for ernæring, søvn og hvile og daglig hygiene, selv om de vanligvis klarer det i ikke-maniske faser. Personalet vil da ofte måtte gå inn og hjelpe til med å regulere slike behov....