Innføring i mesterlære, yrkesdidaktikk og veiledning E-bok


Innføring i mesterlære, yrkesdidaktikk og veiledning - Kjell Andersen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-08-29
FORFATTER: Kjell Andersen
ISBN: 9788276345353
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,53

FORKLARING:

Det karakteristiske ved mesterlæren er at den har det praktiske arbeidslivet som opplæringsarena - og dermed har andre forutsetninger for å drive opplæring enn den skolemessige opplæringen vi ser mest av i dag. Bokas intensjon er, utover å gi en innføring i emnet, å foreta en vurdering av i hvilken grad kunnskaper og erfaringer om og fra mesterlæren kan gi noe bidrag til styrking av dagens yrkes- og profesjonsutdanninger.Bokas andre del fokuserer på teorier, tanker og ideer som kan danne grunnlag for egen refleksjon om læring og veiledning, og dermed skape bedre forutsetninger for å kunne planlegge og gjennomføre veiledning på en profesjonell måte. Innføringen gir samtidig et begrepsapparat som setter studenter, lærlinger og veiledere i stand til å kommunisere didaktikkfaglige tema.I bokas tredje del er det forsøkt å vise hvordan sentrale prinsipper fra mesterlære, didaktisk teori og yrkesdidaktikk kan danne et fundament og et utgangspunkt for utvikling av veiledningskompetanse og for organisering av læring i praksisfellesskap.Ved siden av denne mer teoretiske tilnærmingen gir Innføring i mesterlære, yrkesdidaktikk og veiledning en rekke praktiske eksempler på konkret planlegging, gjennomføring og evaluering av veiledningsprosesser i ulike opplæringssammenhenger.

... Om mesterlære Bakgrunn Hva er mesterlære? Praksisfellesskap Forståelse av læringsbegrepet i mesterlære Kunnskapssynet i mesterlæren Deltakelse Bruk av mesterlærebegrepet Hovedtrekk ved mesterlære Generelt 1 ... YLBA2100 Læringsstrategier, yrkeskvalifisering og ... ... . Læring i et praksisfellesskap 2. Barn og unges læringsmiljø 1 bok Tore Bjerke pdf. Barnet last ned PDF Anne-Lise Boge. Bedre søvn last ned PDF Bjørn Bjorvatn. Blind frykt 54055981. Blindt begjær pdf download (Anne Marie Løvlie Meyer) Blodrand bok - Bente Pedersen .pdf. Blomsterhandlersken bok Gro Dahle pdf. I denne innføringsdelen, vektlegger vi to tradisjoner innen de nordiske landene; h ... Innføring i mesterlære, yrkesdidaktikk og veiledning ... ... . Blindt begjær pdf download (Anne Marie Løvlie Meyer) Blodrand bok - Bente Pedersen .pdf. Blomsterhandlersken bok Gro Dahle pdf. I denne innføringsdelen, vektlegger vi to tradisjoner innen de nordiske landene; handlings- og refleksjonsmodellen og mesterlære. Disse tilnærmingene innbefatter perspektiver på veiledning som berører det kognitive, sosiale og kulturelle dimensjonen i læringen gjennom veiledning (Boge, Markusen, Brekke & Ødegaard, 2009). Innføring i mesterlære, yrkesdidaktikk og veiledning. Kristiansand S: Høyskoleforlaget. s 37-47 (11 s) * Andreassen, Tone Alm (2005). Brukermedvirkning i helsetjenesten: Arbeid i brukerutvalg og andre medvirkningsprosesser. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap.13. (15 s) Arntzen, Elisabeth (2014). Økt mestring vil også kunne øke selvtillit og troen på seg selv dersom én ved gjentatte ganger opplever positive erfaringer / forsterkning ved mestret arbeid. Litteraturliste. Andersen K. (2003). Innføring i mesterlære, yrkesdidaktikk og veiledning. Kristiansand: Høyskoleforlaget AS. Bandura A. (1977). Social Learning Theory. Yrkesopplæring (Heftet) av forfatter Kitt Lyngsnes. Pedagogikk. Pris kr 336 (spar kr 63). Se flere bøker fra Kitt Lyngsnes. Innføring i mesterlære, yrkesdidaktikk og veiledning. Kjell Andersen. Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2003 ISBN 9788276345353 Heftet Akademisk. Legg i ønskeliste. OM OSS. Kontakt oss; Om Cappelen Damm; Cappelen Damm Litteratur; Ledige stillinger; For presse; Forfattere; KUNDESERVICE. Kontakt kundeservice; Tett på yrkesopplæring (Heftet) av forfatter Kari Henriette Hansen. Pedagogikk. Pris kr 473 (spar kr 96). Se flere bøker fra Kari Henriette Hansen. Hiim, Hilde og Else Hippe (2009): Undervisningsplanlegging for yrkeslærere. Oslo: Universitetsforlaget. Pensum: Kapittel 1-8 (117 sider) Strandkleiv, Odd Ivar (2006): Motivasjon i praksis. Oslo: Elevsiden DA (75 sider) Kompendium: Andersen, Kjell (2003): Innføring i mesterlære, yrkesdidaktikk og veiledning. Elevens verden innføring i pedagogisk psykologi. Imsen, Gunn. Heftet / 2014 / Bokmål 9788215023830. 599,-509,-Innføring i mesterlære, yrkesdidaktikk og veiledning. Innføring i mesterlære, yrkesdidaktikk og veiledning Andersen, Kjell. Heftet / 2003 / Bokmål 9788276345353. 459,- 390,-Prosjektarbeid. Prosjektarbeid en ... Ledelse, organisasjon og kultur Forfattere: Strand, Torodd Utgitt: 2007 (2. utg.) Forlag: Fagbokforl. ISBN-13: 9788245004243 ISBN-10: 8...