Reformideer i norsk skole E-bok


Reformideer i norsk skole -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-11-11
FORFATTER:
ISBN: 9788202430153
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,97

FORKLARING:

Reformideer i norsk skole handler om ideer om hvordan skoler bør organiseres, ledes og styres, men også om hvordan den pedagogiske kjernevirksomheten bør utføres.De fleste samfunnsområder og organisasjoner, både i Norge og internasjonalt, preges av mange reformideer og høy reformaktivitet. Eksempler på reformideer som har fått tilnærmet global utbredelse er mål- og resultatstyring, kvalitetssikring, balansert målstyring og idealet om flatere organisasjonsstrukturer.I Reformideer i norsk skole stilles fire hovedspørsmål: Hvor kommer reformideene fra? Hva handler de om? Hvordan spres og sirkulerer ideene i skolesektoren? Hva skjer når ideene forsøkes implementert og tatt i bruk i skolen? Boken vil være relevant for forskere, studenter og praktikere som er interessert i reformer innen det norske skolefeltet. Den vil også være relevant for lesere som er interessert i teorier om og eksempler på reformideer og reformaktivitet generelt.Sagt om boken:«Denna boken ger en god inblick i de senaste decenniernas reformidéer, och även hur de tas emot i den lokala praktik där det ska passa in. Detta är en bok som jag varmt vill rekommendera till många: de som är intresserade av förändring, de som är intresserade av välfärdsstatens utveckling, de som är specifikt intresserade av skolfrågor.»Ulla Eriksson-Zetterquist, professor GRI, Handelshögskolan, Göteborgs universitet«Nye ideer om hvordan skoler bør styres, organiseres og ledes bringes stadig til torgs av internasjonale aktører og nasjonale myndigheter. Velmenende pedagoger anbefaler ustanselig nye former for profesjonell ledelse og yrkesutøvelse. Kjell Arne Røvik, Tor Vidar Eilertsen og Eli Moksnes Furu har redigert en bok med velskrevne og perspektivrike bidrag, som retter oppmerksomheten mot dette forandringstrykket i skolen. Gjennom en bred forståelse av skolereformer beskriver og diskuterer de ulike kapitlene hvor reformene kommer fra, hva de handler om, hvordan de sirkuleres og spres, og hva som skjer når de møter skolehverdagen. Veien fra formulering til realisering forstås i lys av aktører på ulike nivå og arenaer, som oversetter reformideer til politikk og praksis. I en tid der faglitteraturen stadig blir mer nærsynt, er det befriende å lese en bok som hever blikket i bestrebelsene på å forstå det politiske og pedagogiske terrenget skolen beveger seg i. Reformideer i norsk skole er derfor en viktig bok til rett tid.»Petter Aasen, Professor i utdanningsvitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

...dsendring og behov for generering av en mer innovativ og samarbeidsorientert ledelse (Aas & Paulsen, 2017) ... Pisafisering av norsk skole. En suksesshistorie fra OECD ... ... . Reformideer i norsk skole Rett etter at denne paragrafen ble vedtatt, startet valgkampen for stor-tingsvalget 2009, der også skolepolitikk sto sentralt. Men her var det ikke formålsparagrafen som sto i sentrum. I Aftenposten (27. mars 2009), gir Erna Solberg en «Høyre-garanti om bedre skole». Vår pris 579,-(portofritt). Pensumbøker i alle fag. Reformideer i norsk skole handler om ideer om hvor ... Reformideer i norsk skole : spredning, oversettelse og ... ... . Vår pris 579,-(portofritt). Pensumbøker i alle fag. Reformideer i norsk skole handler om ideer om hvordan skoler bør organiseres, ledes og styres, men også om hvordan den pedagogiske kjernevirksomheten bør.. Reformideer i norsk skole: spredning, oversettelse og implementering Av Kjell Arne Røvik, Tor Vidar Eilertsen, Eli Moksnes Furu Forlag Cappelen Damm akademisk ISBN 9788202430153 Utgitt 2014, Myk perm. Ikke riktig utgave? Prøv å søke etter flere utgaver. 2006 Kunnskapsløftet blir innført med nye læreplaner for grunnskolen og den videregående skole. Styrking av basisfagene norsk, matematikk, naturfag. Litteratur "Marva Collins' Way" by Marva Collins See Laurie James, "Outrageous Questions: Legacy of Bronson Alcott and America's One-Room Schools," New York, 1994. Samtidig skal skolen forberede elevene for et gjennomdigitalisert samfunns- og arbeidsliv. I dette bildet er det liten tvil om at norsk skole vil være i en utvikling som på noen områder vil kreve relativt dyptgripende atferdsendring og behov for generering av en mer innovativ og samarbeidsorientert ledelse (Aas & Paulsen, 2017). Sjøberg, S. (2014). Pisafisering av norsk skole. En suksesshistorie fra OECD. I: Røvik, K A, T.V. Eilertsen og E. Moksnes Furu (red.) Reformideer i norsk skole. Spredning, oversettelse og implementering. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-43015-3. P.. 195-225 Ingress: OECDs PISA-prosjekt har forandret norsk skole. Men PISA-prosjektet er ikke et pedagogisk prosjekt, det er et… Reformiveren i norsk skole Skoleutviklingen går fra å ha vært en skole for alle til å bli en skole tilrettelagt først og fremst for teoretikerne, de som senere med stor sannsynlighet ender opp som akademikere. Publisert fredag 08. mars 2013 - 08:47. Bernt ... Basert på internasjonal forskning om skole og kvalitetsutvikling trekkes ofte skoleledelse og skolelederutdanning fram som et avgjørende element når grunnskolen og videregående opplæring skal utvikles (Day & Leithwood, 2007; Knapp et al., 2014; Leithwood & Louis, 2012; Pont, Nusche & Moorman, 2008; Robinson, 2011).I lang tid var USA nærmest enerådende når det gjaldt forskning om ... I norsk skole jobbes det mye mer med hele barnet, men det som gjøres på det sosiale planet, er ikke bestandig så enkelt å måle, understreker Rapp. De fleste elever gjør det bra. Camilla Trud Nereid, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim, sier at det å utjevne sosiale forskjeller er en del av skolens mandat. Kristin Granne er i dag 13/2- 2020 ansatt som rektor ved Den norske skolen Costa Blanca fra 1/8-2020. Les mer Skolehistoriker: - Det skjer en stille revolusjon i norsk skole Lokal skoleutvikling har gjort utdanning til en gullgruve for aktører som har visst å posisjonere seg, mener professor Kim ... Reformideer i norsk skole handler om ideer om hvordan skoler bør organiseres, ledes og styres, men også om hvordan den pedagogiske kjernevirksomheten bør utføres. De fleste samfunnsområder og organisasjoner, både i Norge og internasjonalt, preges av mange reformideer og høy reformaktivitet. Den Norske Skolen Malaga er en norsk, privat grunnskole for elever på 1. - 10. - trinn. Ved Den Norske Skolen, Malaga møter elevene en skolehverdag som tar vare på den enkelte elevs behov og tar ansvar for elevenes personlige utvikling, både faglig og sosialt. Undervisningskvalitet i norsk skole: status, trender og utfordringer Analyser basert på data fra PISA og TIMSS i perioden 2000-2015. av Ole Kristian Bergem. Ole Kristian Bergem er forsker ved ILS og var prosjektleder for TIMSS 2015....