Revisorloven E-bok


Revisorloven -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-02-13
FORFATTER:
ISBN: 9788245085662
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,26

FORKLARING:

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør. Særtrykkene er også tilgjengelig som abonnement. For mer informasjon, se fagbokforlaget.no/saertrykk

...et offentlige. Her finner du skjema, meldinger og relevant informasjon ... Rådgivningsvirksomhet til revisjonsklienter ... ... . Logg inn og sjekk din innboks Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS i Tønsberg tilbyr tjenester innenfor revisjon og relatert rådgivning. Vi tilbyr revisjon hovedsakelig til kunder i Tønsberg, Horten, Andebu, Sandefjord, Nøtterøy, Tjøme, Re, Våle, Holmestrand, Drammen, Kongsberg og Larvik. Etter revisorloven § 4-5 annet ledd kan ikke revisor yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges ledelses- og kontrolloppgaver. Hva som hører under den revisjonspliktiges egne ledelses- og kontro ... Lov om revisjon og revisorer (revisorloven) - Lovdata ... . Hva som hører under den revisjonspliktiges egne ledelses- og kontrolloppgaver, må etter Kredittilsynets oppfatning vurderes konkret i det enkelte tilfellet, der det aktuelle foretaks ledelses- og organisasjonsstruktur vil være et moment. Lovutvalget som utreder ny regnskapsfører- og revisorlovgivning leverte delutredningen om revisorloven 29. juni. Utredningen om regnskapsførerloven forventes i løpet av første halvår 2018. Revisorloven §5a Den periodiske kvalitetskontrollen av revisorer som ikke reviderer foretak av allmenn interesse, er samordnet med Revisorforeningens kvalitetskontroll av sine medlemmer. Dersom DnR finner forhold som kan føre til tilbakekall av godkjenningen som revisor, blir saken oversendt til Finanstilsynet for videre oppfølgning. Kjøp 'Revisorloven, (lov om revisjon og revisorer) av 15. januar 1999 nr. 2, med endringer, sist ved lov av 16. juni 2017 nr. 71 (i kraft 1. juli 2017), samt forskrifter' av Norge fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, Heftet | 9788202631352 Når firmaet vokser skal det ikke så mye til før det ikke lenger er fritatt fra kravet om revisjonsplikt. Her ser vi på vilkårene, og når du i praksis må skaffe deg en revisor. Når et AS stiftes, er det frivillig om styret/generalforsamlingen ønsker å ha revisjon eller ikke. De aller fleste som starter opp […] Revisor er en betegnelse på en person som utfører revisjon.I dagligtale tenker man som regel på en som går over regnskap og ser til at en bedrift har fulgt lover og regler for avleggelse av årsregnskapet. Revisorloven - Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomhededer. §1a Definitioner I denne lov forstås ved: 1) Revisor: En person, der er godkendt efter §§ 3, 10 eller 11, medmindre andet udtrykkeligt fremgår.. 2) Revisionsvirksomhed: En virksomhed, der er godkendt efter § 13, medmindre andet udtrykkeligt fremgår. Kjøp 'Revisorloven, med forskrifter, lov 15 januar 1999+ [i.e. 1999] nr. 2 om revisjon og revisorer, sist endret ved lov 27 mai 2016 nr. 14 fra 1 januar 2017' av Norge fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, Heftet | 9788245085662 Koronaloven ble først vedtatt i mars, med én måneds varighet. Den er nå forlenget frem til 27. mai 2020. Nettavisen gir deg nyheter døgnet rundt hver eneste dag hele året også med det siste fra økonomi, sport og livsstil. Å være revisjonspliktig vil si, ifølge revisorloven, at et selskap er pliktet til å påse at årsregnskapet revideres av en statsautoristert eller registrert revisor. Revisjonspliktige selskaper må altså få en ekstern revisor til å gå igjennom årsregnskapet deres. Hovedregelen er at de som er regnskapspliktige, også er revisjonspliktige. Hjemmel. Hjemmelen for kravet til praktisk prøve fremgår av forskrift om revisjon og revisorer, revisorloven kap. 3 og forskrift om gjennomføring av praktisk prøve for revisorer som stiller krav til utdanning og praksis før adgang til prøven.. Adgang til prøven Krav til utdanning. Utdanningskravet er regulert i revisorloven § 3-2 som bachelor- eller mastergrad i regnskap og revisjon ......