Penger og verdier i helsetjenesten E-bok


Penger og verdier i helsetjenesten -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2009-04-21
FORFATTER:
ISBN: 9788205393325
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,7

FORKLARING:

Kan overdrevent økonomifokus skade klinisk kvalitet og true helsetjenestens humanistiske verdigrunnlag? Denne boken følger pengene og veiene de tar i norsk helsevesen. Penger er en nødvendig betingelse for å kunne frembringe helsetjenester. Men av og til kan pengenes makt true verdier vi i Norge vil skal prege helsetjenesten, som nestekjærlighet, rettferdighet, ærlighet og demokrati. Pengestrømmene kan ha uønskede og farlige bivirkninger. Dette retter boken søkelys mot. Forfatterne er hovedsakelig leger og økonomer, som fra ulike ståsted i helsetjenesten og innen helseøkonomi-faget setter et skarpt og ærlig søkelys på problemstillingen.

... være en beslutningsstøtte for dem som vurderer henvisninger til spesialist-helsetjenesten ... Prioritering i helsetjenesten - Nr 03-04 - 2018 - Nytt ... ... . Penger og verdier i helsetjenesten (Heftet) 458 kr. Kjøp Helsetjenesten i Norge. Magne Nylenna (Heftet) 429 kr. Kjøp Den digitale helsetjenesten. Hans Nielsen Hauge (Heftet) 388 kr. Kjøp Etikk i helsetjenesten (Heftet) 369 kr. Kjøp Armbånd til Fitbit Charge 2, 3 ... Penger og verdier i helsetjenesten heftet, 2009, Norsk (bokmål), ISBN 9788205393325. Kan overdrevent økonomifokus skade klinisk kvalitet og true helsetjenestens humanistiske ... Ledelse og kvalitet i helsetjenesten - Bøker - CDON.COM ... . Kan overdrevent økonomifokus skade klinisk kvalitet og true helsetjenestens humanistiske verdigrunnlag? Denne boken følger pengene og veiene de tar i norsk helsevesen. Penger er ... Verdier og prioritering i helsetjenesten. Bokomtaler. Artikkel. Erik Nord, seniorforsker ved Folkehelsa og medlem av Nasjonalt råd for prioritering i helsevesenet, gir i denne boken om kostnad-verdi-analyse et viktig teoretisk bidrag til økonomisk og normativ politisk teori på dette feltet. Ny kunnskap, teknologi og behandling gjør det mulig å gi et stadig bedre tilbud. Å skape et godt, rettferdig og likeverdig fordelt helsetilbud innenfor de ressursene vi har krever tydelige prioriteringer. Klare verdier og krav til prioritering skaper effektive og forutsigbare systemer, og skaper tillit hos pasientene og i befolkningen. helsetjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet. Norges offentlige utredninger 2013 og 2014 Statsministeren: Arbeidsdepartementet: Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2013. ... 3 Verdier, mål og prioritering ..... 25 3.1 Velferdsstatens verdier ..... 25 3.2 Mål for helsepolitikken og ... Materielle verdier er penger, klær, bil, hus og andre ting vi omgir oss med. Slike ting kan gi en person status og føre til at andre ser opp til vedkommende. Men en person som har mange penger, er ikke mer verdifull som menneske enn andre. Åndelige verdier. Åndelige verdier er for eksempel god helse, trygghet, tillit, respekt og likeverd. Prioritering betyr å sette noe først, og dermed rangere noe foran noe annet. I helsetjenesten betyr det både å gi bestemte pasienter eller pasientgrupper forrang fremfor andre når det gjelder diagnostikk, behandling, rehabilitering eller pleie, og vurdering av om nye tiltak skal innføres eller ikke. . Helsetjenesten er en av samfunnets største sektorer målt i sysselsetting og ressursbruk. Utgiftene til helsetjenester utgjør i 2006 mellom 9 og 10 prosent av brutto nasjonalproduktet (BNP). Dette er en betydelig økning siden ca. 1990, da andelen var rundt 8 prosent. Stortinget sluttet seg senere til disse anbefalingene, og i 1999 ble de tatt inn i lov om pasientrettigheter og i 2000 i prioriteringsforskriften. De prinsippene som ble lagt til grunn av Lønning II -utvalget er videreført og videreutviklet i Meld. St. 34 (2015-2016) Verdier i pasientens helsetjeneste — Melding om prioritering (prioriteringsmeldingen) som ble lagt fram i juni 2016. Lov om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenetseloven) Lov om tannhelsetjenesten; ... Du kan ikke tjene penger på bruk av dette innholdet. ... åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte op...