Elevenes psykososiale miljø E-bok


Elevenes psykososiale miljø - Ingunn Marie Eriksen, Selma Therese Lyng pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-06-18
FORFATTER: Ingunn Marie Eriksen, Selma Therese Lyng
ISBN: 9788245021912
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,14

FORKLARING:

Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø. Likevel utsettes mange elever for mobbing og krenkelser på skolen, eller opplever å være i et dårlig skolemiljø. Hva kan skoler gjøre for å gi elevene et godt miljø? Forfatterne viser i denne boka at det er to hovedstrategier skoler tar i bruk i arbeidet med det psykososiale miljøet: atferdsregulering og bygging av gode relasjoner mellom lærer og elev. De viser hvordan strategiene begrunnes, hva innholdet i strategiene er, og hvilke utfordringer strategiene møter. Samtidig peker forfatterne på former for krenkelser, mobbing og dårlig miljø som går igjen selv ved skoler som bruker disse strategiene. Enten som «blinde flekker» utfordringer som går under de voksnes radar, eller som «harde nøtter» utfordringer som lærerne ser og tar tak i, men ikke får bukt med. I boka diskuterer forfatterne behovet for å utvikle flere strategier for å adressere også de harde nøttene og de blinde flekkene og for å skape nulltoleranse for mobbing i praksis. Boka bygger på rapporten «Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker» fra 2016. Ingunn Marie Eriksen er forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet. Selma Therese Lyng er forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMet.

...per måned for å drøfte sider ved miljøet ... Bergen kommune - Handlingsplan for elevenes psykososiale miljø ... . 3. Grimstad ungdomsskole skole har en klar rutine for arbeid med resultatene etter elevundersøkelsen når det gjelder spørsmål knyttet til elevenes psykososiale miljø (vedlegg…). Elevenes psykososiale miljø. Elevene i Gjerdrumsskolen skal ha et godt og trygt skolemiljø! Innhold. Alle elever har rett til et trygt og godt psykososialt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Alle ... Elevenes psykososiale skolemiljø ... 3. Elevens rett til eit godt psykososialt miljø ... . Alle ... Elevenes psykososiale skolemiljø Tiltaksplan 2011 - 2014 Jfr opplæringsloven kapittel 9a "Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring." "Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. § 9a-1 "Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett ti eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring." Barnehage Rettslige krav til barnehagens fysiske og psykososiale miljø kommer blant annet i fokus ved "Plan for elevenes psykososiale miljø 2015-16" ved Breidablikk ungdomsskole er skolens tiltaksplan mot mobbing og krenkende adferd. Skolens planfestede og systematiske arbeid forstås som et anti-mobbeprogram. Det er den enkeltes elevs subjektive opplevelse av å bli krenket som er utgangspunktet for skolens håndtering av loven. Avdelingen Miljørettet helsevern behandler klager på elevenes fysiske og psykososiale miljø. Krav til elevers arbeidsmiljø på skolen Miljørettet helsevern behandler klager på både fysisk og psykososialt miljø etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Opplæringsloven kapittel 9A ... Elevenes psykososiale miljø Elevenes psykosoiale miljø, Opplæringsloven §9 a I følge opplæringslovens §9a har alle elever i skolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring." Med psykososialt miljø menes her de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det psykososiale miljøet skal virke positivt på elevenes helse, trivsel og læring, trygghet og sosiale tilhørighet. elevenes psykososiale miljø bekymringssamtal Kontaktlærer og andre involverte Observasjon, elevsamtaler og er,m.v. Se dokument D: Krenkende adferd Oktober - november . Start på elevsamtaler og samtaler med foresatte rundt elevenes psykososiale miljø Kontaktlærer Elevsamtaleskjema Se dokument B og D for håndtering...