Helse - forebyggende helsearbeid i barnehagen E-bok


Helse - forebyggende helsearbeid i barnehagen - Rolv Lundheim pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2020-05-20
FORFATTER: Rolv Lundheim
ISBN: 9788202623777
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,78

FORKLARING:

Dette er ei fagbok om forebyggende helsearbeid i barnehagen. Kropp, livsmestring, ernæring, hygiene og inneklima er viktige hovedtemaer, og boka gir barnehagelærere et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag for å arbeide med dette i barnehagen. Boka tar utgangspunkt i rammeplan, faglige retningslinjer og forskning. Utvalget av temaer er basert på Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning og dekker flere av læringsutbyttene i kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse i de nasjonale retningslinjene for barnehagelærerutdanning. Denne nye utgaven av boka inneholder et nytt kapittel om livsmestring. Det er også lagt mer vekt på førstehjelp i kapitlet om ulykker og både søvn og barns smaksutvikling får større oppmerksomhet. Helse. Forebyggende helsearbeid i barnehagen egner seg som pensum i barnehagelærerutdanninga. Det er også ei fagbok for alle med interesse for forebyggende helsearbeid i barnehagen.

...§ 27 fjerde ledd. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) ... Søk: forebyggende på iBok.no ... . Forebyggende helsearbeid . Hvilke tre typer forbyggende tiltak snakker vi om i forbindelse med forebyggende helsearbeid? ... "drøfte og gi døme på kva den enkelte og samfunnet kan gjere for å betre eiga helse og folkehelsa, både psykisk og fysisk". Bruk bildene og diskuter: befolkningens helse, herunder utjevne sosiale helseforskjeller. Barn og unges helse og trivsel er en viktig del av dette ansvaret. Eksempler på ulike tjenest ... Forebyggende helsearbeid blant barn og unge - NDLA ... . Barn og unges helse og trivsel er en viktig del av dette ansvaret. Eksempler på ulike tjenesters ansvar for forebyggende innsats Barnehagene skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller ifølge barnehageloven. Annen helsefaglig litteratur: J.G. Mæland, Forebyggende helsearbeid, Folkehelsearbeid i teori og praksis, 3. utgave, Oslo 2012. 3.1.2 Ansvar og virkemidler i folkehelsearbeidet Kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter har alle et ansvar i folkehelsearbeidet, og loven retter seg mot samtlige forvaltningsnivåer. Folkehelseinstituttet har i rapporten Bedre føre var presentert 50 helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger for å fremme den psykiske helsen i befolkningen. Rapporten slår fast at tiltak knyttet til samfunnsøkonomi, arbeidsliv, boforhold, skoler, barnehager, eldresentre, familieliv og livsstil, kan være vel så virkningsfulle som tiltak i helsevesenet. Helse - forebyggende helsearbeid i barnehagen av Rolv Lundheim heftet, 2020, Norsk (bokmål), ISBN 9788202623777. Dette er ei fagbok om forebyggende helsearbeid i barnehagen. Kropp, livsmestring, ernæring, hygiene og inneklima er viktige hovedtemaer, og boka gir barnehagelærere et ... barnehager og skoler m.v. Barnehageeiers ansvar: Barnehageeier skal sørge for at barnehagen drives i henhold til gjeldende regelverk og påse at det etableres et internkontrollsystem. Barnehagestyrers ansvar: Styrer skal blant annet påse at barnehagen fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold. teknisk, pedagogisk og planfaglig kompetanse når barnehagen planlegges, drives og vedlikeholdes. Formål 11 § 1. Formål. Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter som nevnt i § 2 fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. Helse: forebyggende helsearbeid i barnehagen . ISBN 9788202406240, 2013, Rolv Lundheim . Fra 50,-Kjøp Selg. Forebyggende helsearbeid og ditt ansvar som lege . ISBN 9788271285777, 2010, Lorentz M. Irgens . Ingen annonser Kjøp Selg. Forebyggende helsearbeid: i barnehage og skole . ISBN ... Helse Forebyggende helsearbeid i barnehagen. Innhold. Innledning ... Betydningen av et sunt kosthold for barns fysiske og mentale helse..... 54. innhold. 8. Måltidene i barnehagen..... 55 Barn med ensidig kosthold ... Kropp, livsmestring, ernæring, hygiene og inneklima er viktige hovedtema i boka. ...