Skolebasert kompetanseutvikling E-bok


Skolebasert kompetanseutvikling -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-11-10
FORFATTER:
ISBN: 9788205481060
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,88

FORKLARING:

For tida foregår den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i utvikling. Alle ungdomsskoler skal gjennomføre en periode med skolebasert kompetanseutvikling. Her er organisasjonslæring og vurdering for læring gjennomgående tema. Skoler kan velge å arbeide med praktisk og variert tilrettelegging av læring innenfor klasseledelse, lesning, skriving og regning. Det handler om å fremme både elevers og læreres læring. Det er erfaringer fra Ungdomstrinn i utvikling forfatterne presenterer og belyser i denne boken. De viser hva som særpreger skolebasert kompetanseutvikling, og hva som skal til for å lykkes med slike forløp. Dette er ny og nyttig innsikt for skoler, universitet og høgskoler som skal inn i liknede prosesser med organisasjonslæring. Forfatterne av denne boken deltar aktivt i satsingen og bidrar med forskningsbasert kunnskap og veiledning til ungdomsskoler. De fleste av dem er knyttet til en forskergruppe ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold der en av oppgavene er å veilede skoleledere og lærere. Boken henvender seg til skoleeier, skoleledere, lærere, studenter i lærerutdanningene og forskere som arbeider med skolebasert kompetanseutvikling.

...t kompetanseutvikling sammen med utviklingsveileder Marion Prytz ... Skolebasert kompetanseutvikling: "Blir det utvikling av ... ... . Boka er skrevet ut fra departementets og Utdanningsdirektoratets satsing på Ungdomstrinn i utvikling og Stortingsmelding nr 22 (2010-2011) - Motivasjon - Mestring - Muligheter. Skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap. Rapport nr. 70, Universitetet i Stavanger . Desember 2017 . Kåre Andreas Folkvord, Grete Dalhaug Berg og Hallvor Lyngstad (red.) Skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap Erfaringer og l ... DEKOMP - Desentralisert ordning for kompetanseutvikling ... ... .) Skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap Erfaringer og læring fra ulike perspektiv i satsingen Ungdomstrinn i utvikling . 1. Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. Utviklingspartnergruppa for skolebasert kompetanseutvikling ved Institutt for lærerutdanning består av. Henning Fjørtoft (lesing) Marion G. Stavsøien (lesing/skriving) Ela Sjølie (klasseledelse, pedagogikk) Kari Berg (klasseledelse, pedagogikk) Geir Halland (klasseledelse, pedagogikk) Gunnar Engvik (skoleledelse) Kjøp 'Skolebasert kompetanseutvikling, organisasjonslæring for delingskultur' av Halvor Bjørnsrud fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788205481060 Skolebasert Vurdering for Læring Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og hele det pedagogiske personalet, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. Skolebasert kompetanseutvikling - Organisasjonslæring for delingskultur. 1 Skolebasert kompetanseutvikling for læring og utvikling Halvor Bjørnsrud 2 «Yes! Nå funka det ... Problemstillingen vår er: Hvilke erfaringer gjør skoleledere og lærere seg i arbeid med skolebasert kompetanseutvikling? Vi har tatt utgangspunkt i en skole som har deltatt i pulje 1 i den nasjonalt initierte satsingen Ungdomstrinn i utvikling 2013-2017, der skolebasert kompetanseutvikling er et sentralt virkemiddel for å støtte opp om og utvikle skolen som lærende organisasjon. På denne temasiden finner du informasjon om barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling. For barnehagen er det regional kompetanseutvikling (ReKom) og for skole desentralisert kompetanseutvikling (DeKom). I barnehagen er det strategien "Kompetanse for fremtidens barnehage" som er førende, mens ... Bli god på kompetanseutvikling ved egen skole! Issuu company logo. Close. Try. Features Fullscreen sharing Embed Analytics Article stories Visual Stories SEO. ... Skolebasert kompetanseutvikling ... Skolebasert kompetanseutvikling • Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid (Udir, 2012, s. 5) skolebasert kompetanseutvikling; klasseledelse; vurdering for læring; Oversikten er laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet i forbindelse med satsingen «Ungdomstrinn i utvikling». Ressursene er aktuelle for alle skoler med ungdomstrinn, spesielt deltakerne i skolebasert kompetanseutvikling. Lesson Study er en måte å arbeide med kontinuerlig profesjonell læring i skolen, altså skolebasert kompetanseutvikling. De aller fleste av oss har erfart at graden av innsats har betydning for hvor mye vi lærer. Innsats ...