Den kritiske fase E-bok


Den kritiske fase - Aud Korbøl, Arnfinn H. Midtbøen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-09-26
FORFATTER: Aud Korbøl, Arnfinn H. Midtbøen
ISBN: 9788215030210
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,32

FORKLARING:

Den kritiske fase er original sosiologisk analyse av arbeidsinnvandringen fra Pakistan til Norge tidlig i 1970-årene. Boken tilbyr en levende beskrivelse av det Norge som møtte de første pakistanske «fremmedarbeiderne», det Pakistan de forlot, kampen for å finne arbeid og bolig, og hvilke tilpasningsstrategier de valgte i møtet med et samfunn som ikke uten videre ønsket dem velkommen. «Den kritiske fase» er et helt unikt historisk dokument med stor interesse ikke bare for etterkommerne til de som kom hit, men også for oss som tok dem imot. Og det er en bok full av lærdom og innsikt for alle som jobber med, eller er interessert i, integrerings- og fagorganiseringsarbeid blant innvandrere i dag.» Jonas Bals, Klassekampen «The salient strength of the book is its storytelling tone. It¿s a page-turner that sometimes reads like a compelling novel.» M. Michael Brady, Norwegian Americans Den kritiske fase er en redigert utgave av Aud Korbøls avhandling fra 1974, som ikke har vært tilgjengelig for allmennheten tidligere. I avhandlingsarbeidet samlet Korbøl inn all tilgjengelig statistikk og lagde de første oversiktene over hvem som kom, og hvorfor. Hun gjennomførte samtidig et banebrytende feltarbeid blant de første pakistanere som ankom. I mars 1971 utgjorde disse til sammen 335 personer. Boken er en unik dokumentasjon av det norske samfunnet i en brytningstid. Den viser hvordan den norske staten, fagbevegelsen, arbeidslivet og mediene håndterte det som ble ansett som et massivt press på grensene. Videre tar den for seg foranledningen for innføringen av innvandringsstoppen i 1975, og gir dermed det historiske bakteppet for innvandringspolitikken Norge har ført siden. Mange av spørsmålene som Korbøl stilte, preger fremdeles den offentlige debatten om innvandring og integrasjon. At Den kritiske fase nå blir tilgjengelig, nesten 50 år etter den ble skrevet, vil være til glede og nytte for mange: studenter og forskere, alle som er interessert i nyer

...behov for å få økonomien på fote igjen snarest mulig ... Vise den kritiske linjen for prosjektet i Project ... ... . Den blir et prisme for en større fortelling om en hel generasjon innvandrerkvinner og deres liv. Boken er på et vis en arvtager til Aud Korbøls Den kritiske fase fra 1974, som følger de pakistanske innvandrernes første år i Norge. Den kritiske fase. Innvandring til Norge fra Pakistan 1970 -1973 er en doktorgradsavhandling skrevet av Aud Korbøl på 1970-tallet. Det måtte nesten gå et halvt århundre før avhandli ... Den kritiske fase - Aud Korbøl, Arnfinn H. Midtbøen ... ... . Det måtte nesten gå et halvt århundre før avhandlingen hennes ble delt med mange. Helt til nå har det kun vært noen få eksemplarer av avhandlingen og deler av den var klausulert. Den kritiske fase er original sosiologisk analyse av arbeidsinnvandringen fra Pakistan til Norge tidlig i 1970-årene. Boken tilbyr en levende beskrivelse av det Norge som møtte de første pakistanske «fremmedarbeiderne», det Pakistan de forlot, kampen for å finne arbeid og bolig, og hvilke tilpasningsstrategier de valgte i møtet med et samfunn som ikke uten videre ønsket dem velkommen. Den kritiske fase er original sosiologisk analyse av arbeidsinnvandringen fra Pakistan til Norge tidlig i 1970-årene. Boken tilbyr en levende beskrivelse av det Norge som møtte de første pakistanske «fremmedarbeiderne», det Pakistan de forlot, kampen for å finne arbeid og bolig, og hvilke tilpasningsstrategier de valgte i møtet med et samfunn som ikke uten videre ønsket dem velkommen ... (Sist endret 28.02.18) Perioden under og i de første dagene rett etter lamming er den mest kritiske fasen i et lams liv. Det er derfor også den perioden hvor forebyggende tiltak, tilsyn og hjelp lønner seg mest. Superkritisk fluid, en komprimert gass ved en temperatur over den kritiske temperatur og et trykk over det kritiske trykk. Endringer i trykk eller temperatur over det kritiske punkt kan ikke medføre faseforandringer. Det ekstremt brå fallet av motstand til null ved den kritiske temperaturen skyldes at superledning er en termodynamisk fase (tilstand). Man kan dermed ikke si at en type materiale er superledende i seg selv, men derimot sier man at materialet går over i en superledende fase ved den kritiske temperaturen, omtrent som vann blir is ved frysepunktet....