Språkdidaktikk for norsklærere E-bok


Språkdidaktikk for norsklærere -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2008-10-15
FORFATTER:
ISBN: 9788215013077
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,87

FORKLARING:

Hvordan skape motivasjon for grammatikk i skolen? Hvilken kunnskap om språk og grammatikk trenger norsklæreren for å lykkes i arbeidet med elevers språk- og tekstutvikling? Dette er spørsmål forfatterne av Språkdidaktikk for norsklærere diskuterer og besvarer.Det stilles allsidige og store krav til norsklæreren som skal utvikle elevers språkkompetanse. Det skal legges til rette for at elevene skal beherske norsk språk både skriftlig og muntlig, og de skal også tilegne seg et metaspråk. Denne boka gir interessante innfallsvinkler til sentrale tema i språkundervisningen: Her er stoff om grammatikkundervisning, flerspråklighet og undervisning i norsk som andrespråk, nynorskdidaktikk, argumenterende skriving, og dataspill. Særlig fokus settes på arbeidet med elevtekster og på språklig mangfold som ressurs: Hvordan kan læreren hjelpe elevene til å bli mer bevisst deres egen språkkompetanse og hjelpe dem til å bygge videre på det de faktisk kan?Språkdidaktikk for norsklærere er skrevet særlig for studenter i lærerutdanningene og norsklærere i grunn- og videregående skole.

... fokus. Læringsutbytte. Ved NLA Høgskolen går Norsk 2, 5-10 (30 sp) over to semester i tre modular á 10 studiepoeng ... Norsk fagdidaktikk - PPU3520D - Høst 2016 - Universitetet ... ... . I boka «Språkdidaktikk for norsklærere» av Grethe Hilditch og Finn Aarsæter om andrespråkselever konkluderer de med at: «Å lære et nytt språk tar tid. MGL5NO201 Norsk 2, modul 1 5-10, Språk og språkdidaktikk 2 Oppdatert 23.05.20 Publisert 27.04.18 Alle versjoner: MGL5NO201 (2020—2021) MGL5NO201 (2019—2020) MGL5NO201 (2018—2019) Tonne (red.), Språkdidaktikk for norsklærere mangfold av språk og tekster i undervisningen. Oslo: Universitetsforlaget En valg ... Språkdidaktikk for norsklærere : mangfold av språk og ... ... .), Språkdidaktikk for norsklærere mangfold av språk og tekster i undervisningen. Oslo: Universitetsforlaget En valgfri kontrastiv grammatikk (ca. 30 s) Et utvalg kartleggingsverktøy, blir spesifisert ved semesterstart. Flere sider om emnet. Ingen Fakta om emnet. Versjon: A Studiepoeng ... Språkdidaktikk for norsklærere, Nergård, Mette Elisabeth, Ingebjørg Tonne (red. 2011): 200 kr (5/5) Pensum til språkstudier på UiS, UiB, UiO, UiA, NTNU. Til salgs. 230 kr. Selger bøker som er pensum til NORAN, Prisme- og Nordiske språk-studier. Bøkene er i utmerket stand. Språkdidaktikk for norsklærere: mangfold av språk og tekster i undervisningen . ISBN 9788215013077, 2008, Mette Elisabeth Nergård, Ingebjørg Tonne . Fra 100,-Kjøp Selg. Din tur! : metodebok for aktiv norskopplæring . ISBN 9788232103379, 2015 ... 1 Sammendrag . Tittel En teoretisk og empirisk analyse av hvordan opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er tilrettelagt, sett i lys av didaktisk teori, teori om sosiokulturell læring, prinsippet om tilpasset opplæring og motivasjonsteori. Språkdidaktikk for norsklærere. Mangfold av språk og tekster i undervisninga. Oslo: Universitetsforlaget (s. 67 - 82) 15 sider Kompendium Felles fagdidaktikk 2018-2019 (vert publisert i Canvas) Tilrådd tilleggslitteratur Almenningen, Olaf, Bjørkvold, Eva og Søyland, Aud (2007). Den beste boka i praktisk nynorsk for lærarstudentar (3. utg.) 👉🏻Brukt i lærerstudiet. 👉🏻Noen er på bokmål, andre på nynorsk. 📚Kulturbærende fortellinger barn og skole - Ruth Danielsen 👉🏻 100,- 📚Foreldre og fagfolk - Ingrid Bø 👉🏻 kr 100,- 📚Språkdidaktikk for norsklærere - Mette E. Nergård og Ingebjørg Tonne 👉🏻 kr 100,- 📚Elevens tekst - Dagrun Skjelbred 👉🏻 kr 100,- 📚Elevens verden - Gunn Imsen 2006...