Rettferdighet som rimelighet E-bok


Rettferdighet som rimelighet - John Rawls pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-05-08
FORFATTER: John Rawls
ISBN: 9788253024325
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,88

FORKLARING:

I sitt hovedverk fra 1971 "A theory of justice" foreslo forfatteren en oppfatning av rettferdighet som han kalte "rettferdighet som rimelighet". Denne teorien bygger på den gamle tradisjonen om å forstå rettferdighet som en sosial kontrakt. I denne boka har han reformulert forsvaret for rettferdighet som rimelighet. Denne reformuleringen viser hvordan teorien kan forstås som en form for politisk liberalisme. Har person- og saksregister.

...erdighet som rimelighet er et program for rettferdighet forstått som likhet innenfor rammene av individuell frihet ... Rettferdighet som rimelighet - norli.no ... . Kjøp Rettferdighet som rimelighet fra Norske serier I sitt hovedverk fra 1971 'A theory of justice' foreslo forfatteren en oppfatning av rettferdighet som han kalte 'rettferdighet som rimelighet'. Denne teorien bygger på den gamle tradisjonen om å forstå rettferdighet som en sosial kontrakt. I tredje kapittel vil jeg presentere John Rawls teori om "rettferdighet som rimelighet" som er utviklet som et al ... John Rawls - Wikipedia ... . I tredje kapittel vil jeg presentere John Rawls teori om "rettferdighet som rimelighet" som er utviklet som et alternativ til utilitarismen. Etter mitt syn er Rawls rettferdighetsteori mer egnet når det gjelder fordelingsspørsmål enn utilitarismen. Den har sin styrke i at I sitt hovedverk fra 1971 A theory of justice foreslo forfatteren en oppfatning av rettferdighet som han kalte rettferdighet som rimelighet. Denne teorien bygger på den gamle tradisjonen om å forstå r Kjøp Rettferdighet som rimelighet fra Bokklubber I sitt hovedverk fra 1971 'A theory of justice' foreslo forfatteren en oppfatning av rettferdighet som han kalte 'rettferdighet som rimelighet'. Denne teorien bygger på den gamle tradisjonen om å forstå rettferdighet som en sosial kontrakt. Det er denne oppdaterte presentasjonen, Rettferdighet som rimelighet, som kom på Pax i januar 2003 med støtte fra Norges forsk­ningsråds Verdinett. I tillegg til det kontinuerlige arbeidet med forbedringer av teorien, skrev han også om rettferdig utenrikspolitikk i boken Law of Peoples (1999), som kommer på norsk senere i år (Folkenes lov, Libro). ANDREAS FØLLESDAL Ca. som i John Rawls: Rettferdighet som rimelighet, (Erin Kelly, ed. Justice as Fairness) overs. Kai Swensen, Oslo: Pax 2003, 11-36. Om John Rawls' teori Rettferdighet som rimelighet Når har innbyggere moralsk plikt til å adlyde myndighetene og slutte opp om Jeg startet denne artikkelen med å referere til filosofen John Rawls som baserer forståelsen av rettferdighet på begrepet rimelighet. I vårt samfunn, og i tråd med Rawls, anses det som rettferdig og rimelig at alle borgere - uansett økonomi, bosted, sosial status, kjønn og etnisitet - skal ha de samme grunnleggende rettigheter med hensyn til tilgang på helsetjenester av tilnærmet ... Kjøp bøker av John Rawls. ... Postadresse: 0055 Oslo | Besøksadresse: Akersgata 47/49 | Telefon: + 47 21 61 65 00 Organisasjonsnummer: 948 061 937 Han omtaler sin rettferdighetsteori som "rettferdighet som rimelighet" (justice as fairness). Grunnpremisset er at den best mulige konsepsjonen av rettferdighet er den som vil fremkomme gjennom en rimelig valgsituasjon der rasjonelle individer selv får anledning til å velge rettferdighetsprinsipper. Rettferdighet kan betegne sosiale tilstander, herunder fordeling av goder i et samfunn, utkommet av individers samhandling og en moralsk dyd. Begrepet om rettferdighet er et av de eldste i etikken og den politiske filosofien. Det er også et av de første normative begrepene vi lærer oss som barn. Postadresse: PB 461 Sentrum, 0105 Oslo Besøksadresse: Dronningensgate 16 / Filmens hus E-post: Rettferdighet som rimelighet - en reformulering book. Read 56 reviews from the world's largest community for readers. Few philosophers have made as much ... Noen statskirke har ingen plass i Rawls' «rettferdighet som rimelighet»-konsept. Det betyr ikke at staten skal være verdinøytral . Staten og samfunnets grunnleggende institusjoner skal i stedet hegne om et sett av verdier og goder som alle samfunnsborgere rimeligvis kan ønske seg, uansett livsanskuelse. Rettferdighet som rimelighet krever like rettigheter, sjanselikhet og at ulik fordeling skal komme de svakeste til gode. I avhandlingen drøftes ulike konsekvenser av å begrense anvendelsen av rettferdighetsprinsippene til det politiske området i samfunnslivet....