Ledelse, kultur og verdier E-bok


Ledelse, kultur og verdier - Tor Busch pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-09-03
FORFATTER: Tor Busch
ISBN: 9788245016222
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,28

FORKLARING:

Verken et samfunn eller en organisasjon kan fungere uten felles verdier. Verdiene danner grunnlaget for både samfunnskulturen og organisasjonskulturen og skaper en ramme som påvirker all menneskelig aktivitet. For å kunne arbeide med kulturelle forhold i en organisasjon er det viktig at verdiene sees i et større perspektiv. Formålet med denne boken er å vise at verdiene både er en integrert del av samfunnskulturen og reflekteres i ulike deler av organisasjonen. Etter en grundig diskusjon av verdibegrepet blir det gjort inngående rede for verdibasert ledelse og hvordan verdiene er avbildet i både organisasjonskultur, organisasjonsstruktur og maktforhold. Deretter blir det vist hvilken betydning organisasjonskulturen har for omdømme, legitimitet og samfunnsansvar. Til sist avsluttes boken med en diskusjon om endringsledelse og kulturutvikling. Boken egner seg for alle som ønsker å studere verdibasert ledelse i et bredt perspektiv hvor verdiene både betraktes i et internt og et eksternt perspektiv. Tor Busch er siviløkonom/HAE og dr.oecon. fra Norges Handelshøyskole. Han er professor emeritus ved Trondheim Økonomiske Høgskole og har utgitt en rekke fagbøker innenfor organisasjon og ledelse i offentlig sektor. Hans forskning de seneste årene har vært knyttet til verdier, organisasjonsidentitet og identifisering i offentlige profesjoner. «For å kunne trekke verdiene inn i ledelsesprosessen må det skapes en innsikt som gjør det mulig å behandle verdier ut fra mange perspektiver. Og det må skapes et språk som gjør det mulig å håndtere alle dimensjonene i verdibegrepet.»

...og organisasjoner er i kontinuerlig søken etter den perfekte balansen ... 10 prinsipper for endringsledelse - Dagens Perspektiv ... . Kilde: Bang, Henning (2005), Organisasjonskultur, Tano. Kreativ næring er i vekst og skaper verdier for enkeltmennesker og for samfunnet. Næringen skaper kunst-, kultur- og underholdningsopplevelser samtidig som den har en betydelig økonomisk verdi. Studiet gir deg innsikt i sentrale sider ved kreativ næring. Du lærer blant annet: Bransjeforståelse. Verdier , kultur og endring • Omsorgens kjerne handler om å bygge ... verdibasert ledelse - Vi er alle ledere! ... . Verdier , kultur og endring • Omsorgens kjerne handler om å bygge kulturer der barmhjertighetstanken er det sentrale. • Den empiriske, manualiserte, evidensbaserte virkelighet er ikke tilstrekkelig til å beskrive dette! • Utenfor det kvantifiserbare ligger nærværet, tilliten, roen, trøsten, meningen, verdigheten. De dannes og har utspring i våre oppfatninger av livets "sannheter" og verdier. Våre holdninger påvirker både våre følelser og vår atferd. De er innlærte og relativt varige, og fører til at vi reagerer ganske likt (automatisk) i situasjoner som likner hverandre. En holdning er mer enn en mening, for meningene våre endrer seg oftere. Ved å utvikle krysskulturell kompetanse får man samtidig en større forståelse for egen kultur og evner derfor å samhandle mer effektivt og hensiktsmessig også med mennesker fra ens egen kultur. Krysskulturell kompetanse handler om kontekstforståelse, og evnen og viljen til å lese, forstå og håndtere denne. Dersom vi definerer kultur som de holdninger, praksiser og verdier som er dominerende og som preger fellesskapet, så kan vi bare endre kulturen gjennom at man tenker og handler annerledes. Man må med andre ord etablere praksis, atferd og vaner som er skiller seg fra hva en har gjort til nå. Det er i denne sammenheng at ledelse blir avgjørende. Verdibasert ledelse og organisasjonskultur En god organisasjonskultur er ikke noe man «kan beslutte», men er et resultat av målrettet og systematisk arbeid med verdier. Vi hjelper deg med verktøy for å måle eksisterende kultur og iverksette tiltak for å utvikle en ønsket organisasjonskultur. Ledelse, kultur og verdier et integrert perspektiv. Tor Busch. Verken et samfunn eller en organisasjon kan fungere uten felles verdier. Verdiene danner grunnlaget for både samfunnskulturen og organisasjonskulturen og skaper en ramme som påvirker all menneskelig aktivitet. Les mer ... Pris: 359,-. heftet, 2014. Sendes innen 4-5 virkedager. Kjøp boken Ledelse, kultur og verdier av Tor Busch (ISBN 9788245016222) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibris Ledelse og kultur er to sider av samme sak i følge Schein og fordi ledere har makt og dermed også innflytelse på det samspillet som skjer i organisasjonen vil deres handlinger påvirke kulturen (Ifølge Glomseth og Aaserud 2012:5). Herunder selskapets kultur, verdier, mennesker og adferd. Det fastslår konsulentselskapet Booz&co. Konsulentene understreker at det ikke finnes én metode som passer til alle selskaper, men minner om at det finnes mange verktøy som kan brukes i ulike situasjoner. Jeg bryr meg. Ettersom vi ikke er samlokalisert er det svært viktig for oss å etablere en felles kultur, og i Coor handler det om å bry seg. Vi har utviklet det vi kaller en j...