Voksnes syn på barn og oppdragelse E-bok


Voksnes syn på barn og oppdragelse - Erik Sigsgaard, Ole Varming pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-01
FORFATTER: Erik Sigsgaard, Ole Varming
ISBN: 9788273910523
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,30

FORKLARING:

Boka er basert på det danske forskningsprosjektet "Grenser eller ei?" og tar utgangspunkt i at det overalt hvor det snakkes om barneoppdragelse også snakkes om grensesetting. Boka drøfter bl.a. hvorfor dette er blitt så vanlig og hvem er det som snakker om grensesetting? Med litteraturliste.

...regne med at barnehagen gjør jobben. De øvrige kapitlene (fire til ti) berører selvfølelsen i tilknytning til den moderne familie, barn og tv, humor og glede, voksnes ansvar, forskjellige syn på oppdragelse og foreldres selvfølelse ... PDF Prinsippet om "Barnets beste", samme syn ulikt formulert ... ... . Her omhandles kort sider ved det å oppdra og være i samspill med barn fra flere synsvinkler. Få barn og unge lar seg oppdra uten å stille spørsmål, vise motstand, være kritiske og gjøre andre ting enn det som er forventet. Oppdragelse av barn og unge har alltid både vært utfordrende og problematisk. Følgende innskrift på en 6000 år gammel egyptisk pyramide illustrerer det på en god måte: Forfatteren definerer oppdragelse som «å elske frem» barn ... Barneoppdragelse gjennom tidene | Oppdragelse ... ... . Oppdragelse av barn og unge har alltid både vært utfordrende og problematisk. Følgende innskrift på en 6000 år gammel egyptisk pyramide illustrerer det på en god måte: Forfatteren definerer oppdragelse som «å elske frem» barnets iboende muligheter. Hun argumenterer for at barn trenger både frihet og grenser for å utvikle seg i en positiv … LES MER retning og for å kunne danne en god selvfølelse. Boken bygger på solid teoretisk bakgrunn og et relasjonelt syn på barn og voksne. Mindre barn ble separert i skolen og bildet av en tidelig barndom trådte frem Barndommen varte lenger enn bare spedbarnsstadiet. Det var strenge rammer og lærere ga harde fysiske straffer. Samtidig har man funnet historiske bevis på at mange foreldre nok unnlot å slå barna sine, rett og slett av kjærlighet. Barn + Oppdragelse. For å forstå begrepet barneoppdragelse må vi dermed forstå hva hvert enkelt ord betyr for å komme frem til den sammensatte betydningen. Med barn menes umyndige personer, og da først og fremst barn under 13 år. Det vil si barn som ennå ikke har nådd tenårene. SOM Johns og Carols uttalelser viser, kan den oppdragelsen foreldrene selv har fått, ha stor innvirkning på hvordan de oppdrar og irettesetter sine egne barn. Når en mann og hans kone har helt forskjellig familiebakgrunn, har de sannsynligvis svært forskjellig syn på barneoppdragelse. Barn vil ofte oppleve slike interessekonflikter, både i forhold til foreldres og andre voksnes krav og grenser, og i samhandling med andre barn. Slike konflikter er uunngåelige i de fleste barns oppvekst, og barna kan lære mye av dem. Dels lærer de at man ikke alltid kan - eller bør - få viljen sin, dels at man kan komme fram til et kompromiss ved å forhandle. Og vi kan starte med å innrømme for oss selv at vi ikke er verdens beste foreldre, og at vi heller ikke trenger å være det. Samfunnet legger et enormt press på oss og alt skal være så perfekt. Vi skal klare alt vi klarte før vi fikk barn, men det er umulig. Senk skuldrene og vær fornøyd med å være en tålelig bra voksen. Syn på barn og barndom, "barnets beste" prinsippet fra FN Konvensjonen, livslange læringsperspektiv, fornyelses perspektiv, sammenheng mellom lek og læring, oppdragelse og omsorg i helhetlig perspektiv, voksnes rolle i tilrettelegging av barnas samspill og læringsaktiviteter, Den norske barnehagen er ofte sterkt styrt av norske tradisjoner og kultur, med et nordisk syn på barn, lek og læring. Foreldre med andre kulturelle bakgrunner kan imidlertid ha et syn på barn og oppdragelse, hva en barnehage skal være og hvordan barn lærer, som kan stå i kontrast til den nordiske barnehagemodellen. Her må vi huske på at det er med barn som med voksne. Alle har vi våre styrker som også er svakheter i visse situasjon. Har behov for å leke eller ha det gøy. Barn har et annet syn på livet enn det foreldrene har, og det er noe av det som gjør barn til barn. Oppdragelse med et syn på barn som objekt: En form for oppdragelse der man lærer barnet å godta den voksnes holdninger, hvor man behandler barna likt. De voksn...