Fellesskap og organisering; frivillig innsats i kirkens trosopplæring E-bok


Fellesskap og organisering; frivillig innsats i kirkens trosopplæring - Kjetil Fretheim, Håkon Lorentzen, Sverre Dag Mogstad pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-11-25
FORFATTER: Kjetil Fretheim, Håkon Lorentzen, Sverre Dag Mogstad
ISBN: 9788282492737
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,41

FORKLARING:

Hvordan organiseres den frivillige innsatsen i trosopplæringen i Den norske kirke? På hvilken måte legges det til rette for at de frivillige skal bli integrert i og får en opplevelse av tilhørighet til kirkens fellesskap? Boka tematiserer frivillighet og felleskap Temaene blir først belyst gjennom en diskusjon hva fellesskap betyr, og hvilke tilknytninger mellom individ og gruppe som fremmer tilhørighet og ubetalt medvirkning. Tre perspektiver på fellesskap framheves: samfunnsfaglige, pedagogiske og teologiske. Deretter tar forfatterne for seg eksempler på hvordan frivillig innsats forstås og organiseres på ulike nivåer i Den norske kirke. Det legges særlig vekt på å beskrive og drøfte hvordan ansatte i seks ulike menigheter fortolker og håndterer det ubetalte arbeidet i trosopplæringen. I boka analyseres fire case fra aktiviteter i kirken: Lys våken, søndagsskole, ungdomsarbeid og konfirmasjon. På denne bakgrunn utvikles en indeks for trosopplæringsaktivitetenes evne til å integrere de frivillige og legge til rette for en opplevelse av tilhørighet. Avslutningsvis drøftes mulige konsekvenser av denne studien for det praktiske arbeidet med frivillige i trosopplæringen. Boka henvender seg til alle som er interessert i frivillig innsats generelt og organiseringen av frivillig arbeid i rammen av trosopplæringen i Den norske kirke spesielt.

...g Sverre Dag Mogstad. Prismet bok, IKO-Forlaget 2016 ... Serie: Prismet bok » Bokkilden ... . Av Margit Bente SteenSnæS, trosopplæringsleder i Bøler menighet. «Hvordan organiseres den frivillige innsatsen i trosopplæringen? På hvilken Anmeldelse av:Kjetil Fretheim, Håkon Lorentzen og Sverre Dag Mogstad. 2016. Fellesskap og organisering. Frivillig innsats i kirkens trosopplæring Prismet bok, IKO-ForlagetAnders Sjöborg & Hans-Georg Ziebertz (eds.) 2017Religion, Education and Human Rights. Theoret ... Fellesskap og organisering; frivillig innsats i kirkens ... ... .) 2017Religion, Education and Human Rights. Theoretical and Empirical Perspectives. Religion and Human Rights 1. Cham, Switzerland: Springer MF-professorene Kjetil Fretheim, Sverre Dag Mogstad og Håkon Lorentzen skrevet boken «Fellesskap og organisering. Frivillig innsats i kirkens trosopplæring».Boken er utgitt av IKO Prismet bok. - Utgangspunktet for boken er trosopplæringens helt eksplisitte formål: Å trekke inn frivillige i kirkens arbeid. PDF | Anmeldelse av: Kjetil Fretheim, Håkon Lorentzen og Sverre Dag Mogstad. 2016. Fellesskap og organisering. Frivillig innsats i kirkens... | Find, read and cite all the research you need on ... "Fellesskap og organisering - frivillig innsats i kirkens trosopplæring" av Kjetil Fretheim - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka, og fortell hva du mener selv! Utfordringer med religionsmangfold og lav deltakelse av Erling Birkedal, Hans Austnaberg og Heid Leganger-Krogstad [Refleksjon] Det gode samarbeidet mellom kirken og skolen. Hvordan få det til? av Svanhild Moen Refvik [Praksis] Bokmeldinger: Fretheim mfl.: Fellesskap og organisering. Frivillig innsats i kirkens trosopplæring Fellesskap og organisering - de frivilliges rolle. Denne boka drøfter de frivilliges rolle i trosopplæringen ut i fra tre ståsteder, fra fire ulike trosopplæringstiltak. Boken kjøpes hos IKO-forlaget. Ansatte og frivillige: endringer i Den norske kirke. I en tid med høye ambisjoner og nye rapporteringskrav, er forholdet mellom ansatte og ... boken: Fellesskap og organisering, frivillig innsats i kirkens trosopplæring. (Fretheim, K. Lorentzen, H. og Mogstad, S. D. 2016) som forklarer mere utfyllende organiske strategier og instrumentell frivillighet innen frivillighet. I boken Verdibevisstledelse (Aadland og Askeland, Trosopplæring for alle : læring, tro og sårbare unge. Pris 434,-Paperback. Legg i . Nr. 10. Tormod Kleiven Beskytt øyeblikket mitt : kirkens og foreldrenes omsorg for de minste barna. Pris 454,-Paperback. Legg i . Nr. 11. Kjetil Fretheim Fellesskap og organisering : frivillig innsats i kirkens trosopplæring. Pris 454,-Paperback. Legg i ... I perioden 2004-2008 ble det gjort forsøk lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette forsøksarbeidet har gitt et brett erfaringsgrunnlag for å realisere en fornyet og utvidet trosopplæring. Nærhet mellom folk og kirke Den nærheten mellom folk og kirke som har preget vårt land gjennom tusen år, er fremdeles sterkt til stede. Fellesskap og organisering; frivillig innsats i kirkens trosopplæring av Kjetil Fretheim , Håkon Lorentzen ... Fellesskap og organisering; frivillig innsats i kirkens trosopplæring 332,- heftet. Hva betyr det? 314,- heftet. Beskytt øyeblikket mitt 332,- heftet. Trosopplæring ... tanse og velferd øker med bredden i frivillig innsats. Dessuten er brei deltaking viktig i et folkehelseperspektiv. Livskvaliteten øker og kan sette deltagere i og utenfor det tradisjonelle arbeidslivet inn i meningsfulle fellesskap der man gjør en innsats for andre. Det er viktig at alle opplever Vi ber kirkens ledelse på alle nivåer stimulere til dette, og vi forplikter oss på å ha velfungerende innmeldingsrutiner og medlemssystemer ...