Statsansatteloven E-bok


Statsansatteloven - Gerd Engelsrud pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-09-27
FORFATTER: Gerd Engelsrud
ISBN: 9788202601515
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,76

FORKLARING:

Alle arbeidsforhold er i utgangspunktet regulert av arbeidsmiljøloven, som gjelder både privat og offentlig sektor. Enkelte sider ved statsansattes arbeidsforhold er imidlertid regulert i statsansatteloven av 16. juni 2017 nr. 67. Loven regulerer særskilt ansettelse og opphør av arbeidsforholdet. Forskrift til lov om statens ansatte mv. av 21. juni 2017 nr. 838 utfyller loven. Statsansatteloven trådte i kraft 1. juli 2017 og erstatter den tidligere loven om statens tjenestemenn m.m. av 4. mars 1983 nr. 3. Forfatteren gir her en oversikt over loven, forskriften og forholdet til arbeidsmiljøloven.Målgruppen er framtidige og nåværende ledere, personalmedarbeidere, fagforeninger og for øvrig alle som kommer i befatning med denne særloven om ansettelse og opphør av arbeidsforhold i statlig sektor.

...eglene for embetsmenn videreføres i stor grad, med enkelte endringer i statsansatteloven § 16 første ledd og § 36 fjerde ledd ... Statsansatteloven - lovkommentar | Ingeborg Moen Borgerud ... ... . I dette PM-et omtales ikke reglene for embetsmenn. Statsansatteloven ble vedtatt av Stortinget 16. juni 2017. Den trådte i kraft 1. juli 2017 og erstattet tidligere tjenestemannslov av 1958. Loven inneholder blant annet bestemmelser om personalreglement, ansettelse, opphør av arbeidsforhold, ordensstraff og forbud mot gaver i tjenesten. Statsansatteloven (langt navn lov om statens ansatte mv.) er en norsk lov vedtatt av Stortinget 16. juni 2017. Den trådte i kr ... Prop. 94 L (2016-2017) - regjeringen.no ... . Statsansatteloven (langt navn lov om statens ansatte mv.) er en norsk lov vedtatt av Stortinget 16. juni 2017. Den trådte i kraft 1. juli 2017 og erstattet da den tidligere tjenestemannsloven av 1958.. Loven regulerer arbeidsforhold i staten og gjelder for arbeidsforhold der staten som sådan er arbeidsgiver, inkludert embetsmenn og innleide arbeidstakere der dette er uttrykkelig sagt. Statsansatteloven er loven som regulerer arbeidsforhold i staten. Lovens fulle tittel er Lov om statens ansatte mv. av 16. juni 2017 nr. 67. Den trådte i kraft 1. juli 2017 og erstattet da den tidligere tjenestemannsloven av 1958. Loven gjelder for arbeidsforhold der staten er arbeidsgiver. Den gjelder ikke bare for «vanlige» statsansatte, men også for embetsmenn og innleide arbeidstakere ... Statsansatteloven: Ny lov for statsansatte. 1. juli 2017 ble tjenestemannsloven erstattet med statsansatteloven. Her er det flere ting å være oppmerksom på. Proposisjonen inneholder forslag til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven). Loven erstatter lov om statens tjenestemenn m.m. av 4. mars 1983 nr. 3. Loven regulerer ansettel...