Humanisme E-bok


Humanisme - Per Anders Aas pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-09-30
FORFATTER: Per Anders Aas
ISBN: 9788253033624
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,35

FORKLARING:

Begrepet humanisme har vokst seg så rundt at det er blitt vanskelig å gripe - enn si angripe. Det knyttes både til en klassisk orientert kulturbevegelse, et moderne ikke.religiøst livssyn, et filosofisk fundament for menneskeverd, rett og velferd. I denne boka viser Per Anders Aas hvordan et humanistisk perspektiv har blitt holdt frem gjennom tidene. Han ser nærmere på humanismens menneskesyn - mennesket som alle tings målestokk - i forhold til andre syn på mennesket. Og drøfter hva Noras utsagn i Ibsens Et dukkehjem om å være "først og fremst et menneske" kan bety. Aas spør også hva humanismens potensial er. Har den en fremtid? Eller går vi inn i en posthumanistisk epoke, der mennesket ikke lenger står i sentrum? Må mennesket vike for moderne makter - som maskinen og markedet? Humanismen er fortsatt aktuell, konkluderer Aas, men den må drøftes, ikke bare dyrkes.

...ng: Livssynet humanisme, derimot, tar utgangspunkt i at disse gudene ikke finnes ... Humanist - Et tidsskrift for livssynsdebatt ... . Humanismen har ingen eviggyldige skrifter eller sannheter hevet over kritikk. Humanismens grunnmur. Den internasjonale paraplyorganisasjonen Humanists International, har laget en formulering som oppsummerer humanismen som livssyn. Humanisme: definisjon, menneskesyn og ulike forståelser. Humanisme er et begrep med mange ulike definisjoner og forståelser. Det er vanskelig å finne én felles definisjon av humanisme som alle vil vær ... Hva er humanisme? | Om livssynshumanisme ... . Det er vanskelig å finne én felles definisjon av humanisme som alle vil være enige om. Her ser vi på noen sentrale humanistiske verdier, tradisjoner og tankesett, og livssynhumanismen slik vi forstår den. Ved å bli medlem hos Humanistforbundet bidrar du til å skape et rausere samfunn som har plass til alle, uavhengig av livssyn, religion og bakgrunn. Humanisme - Tro og handle ut i fra at alle mennesker er like mye verdt selv om de ser forskjellige ut og mener forskjellige ting. Sosiale ferdigheter: Å takle det å bli flau; Vise forståelse for andres følelser; 23. PUTELEK Utstyr: Puter Det er en eller flere "fangere" med hver sin pute. Humanisme. Et viktig kjennetegn på renessansen er at søkelyset settes på mennesket, på dets egenverdi, frihet og handlekraft. Alle sider ved mennesket, både åndelige, fysiske og sosiale, blir nå undersøkt. Denne åndsretningen innenfor renessansen kaller vi humanisme (av latin humanus, "menneskelig"). Humanetikk er et verdslig livssyn som omfatter både et humanistisk menneskesyn, en virkelighetsoppfatning og en etikk, og som vil gi grunnlag for et meningsfylt liv uten religion. Menneskesynet er antroposentrisk og vektlegger menneskets frihet, evne til å treffe meningsskapende og etiske valg, og stå til ansvar for sine valg. Humanismen betyr at mennesket ikke skal reduseres til middel for ... Et perspektiv: mennesket i sentrum. Ordet humanisme brukes på så mange forskjellige måter at det kan være vanskelig å gripe. Å begr...