Lineæralgebra E-bok


Lineæralgebra - Reinert A. Rinvold pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-10-13
FORFATTER: Reinert A. Rinvold
ISBN: 9788290898323
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,8

FORKLARING:

Boka gir ei innføring i lineæralgebra. Den legger vekt på det todimensjonale tilfellet, og tar opp emner som lineære ligningssystemer, grunnleggende matriseregning, determinanter og egenvektorer. Har oppgaver, litteraturliste og register. Boka er skrevet til fordypningsstudier i lærerutdanninga, men kan også brukes ved universitetsstudier.

... temaet er alt for stort til å kunne gjennomgås på en halvtime, med alle de teoremene og de nisjonene som skal til, har jeg laget dette notatet ... PDF Lineær Algebra - ku ... . Det bygger hovedsakelig på notatene fra problemløsningskurset årenv 2005, men også på andre kilder. MA1202 Lineær algebra med anvendelser. Kursbeskrivelse. Vårsemesteret 2020 Kristian Gjøsteen. Vårsemesteret 2019 Kristian Gjøsteen. Vårsemesteret 2018 Kristian Gjøsteen. Vårsemesteret 2017 Steffen Oppermann. Vårsemesteret 2016 Øyvind Bakke. Vårsemesteret 2015 Silvius Klein. This introduces the "Essence of lin ... MA1202 Lineær algebra med anvendelser - wiki.math.ntnu.no ... . Vårsemesteret 2017 Steffen Oppermann. Vårsemesteret 2016 Øyvind Bakke. Vårsemesteret 2015 Silvius Klein. This introduces the "Essence of linear algebra" series, aimed at animating the geometric intuitions underlying many of the topics taught in a standard linear algebra course. Lineær algebra: vektorer, matriser, determinanter, lineære ligningssystemer, lineære transformasjoner, egenverdier og egenvektorer, kvadratiske former. Noen temaer bygger videre på grunnlaget fra MET1, mens andre temaer er en utbygging av grunnlaget i bredden. De fremheves hvordan de ulike temaer gjensidig belyser hverandre. Lineær algebra, hvor den delen av matematikken som omhandler vektorer og lineære transformasjoner blir studert. Abstrakt algebra, hvor algebraiske strukturer som grupper, ringer, og kropper blir studert. Kommutativ algebra, hvor man ser på egenskaper knyttet til ringer, idealer og moduler. Lineær algebra, et av de mest grunnleggende områder i våre dagers matematikk med anvendelser i praktisk talt alle områder av matematikken. Lineær algebra omhandler lineære rom eller vektorrom og lineære avbildninger mellom slike rom. Et vektorrom er en samling (mengde) elementer - kalt vektorer - som kan adderes på en slik måte at denne samlingen av vektorer er en gruppe med ... Algebra er en gren av matematikken. Den enkleste definisjonen er at algebra er læren om ligninger, regning med tall og variable og bokstavregning. I dag oppfattes fagområdet mer generelt som studiet av algebraiske systemer (se under) og avbildninger mellom slike.Algebra omfatter grener som gruppeteori, transformasjons- og invariant-teori, ideal- og ringteori, kroppteori og eliminasjon, med ... Kjøp 'Lineæralgebra' av Reinert A. Rinvold fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788290898323 MA1201 Lineær algebra og geometri. Kursbeskrivelse. Høstsemesteret 2019 Katrin Grunert. Høstsemesteret 2018 Katrin Grunert. Høstsemesteret 2017 Øyvind Solberg. Høstsemesteret 2016 Steffen Oppermann. Høstsemesteret 2015 Øyvind Solberg. Høstsemesteret 2014 Steffen Oppermann. ha kunnskap om sentrale begreper i lineær algebra og kunne gjøre rede for viktige resultater og sammenhenger mellom begreper ; kunne bruke de vanligste metodene i lineær algebra og begrunne hvorfor de fungerer ; kunne utlede og begrunne resultater i lineær algebra ; kunne anvende egenverdier på diskrete lineære dynamiske systemer Linearitet i matematikk Lineær algebra. Lineær algebra er ei g...