Om lærerrollen E-bok


Om lærerrollen -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-08-09
FORFATTER:
ISBN: 9788245021004
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,34

FORKLARING:

I juli 2015 satte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ned en ekspertgruppe for å se på lærerrollen. Ekspertgruppas mandat var som følger: «Formålet med å sette ned en ekspertgruppe om lærerrollen er å frembringe et kunnskapsgrunnlag som gir innsikt i og forståelse av den rollen dagens lærere har i skolen. Dette kunnskapsgrunnlaget skal være et utgangspunkt for forslag om hvordan en framtidig lærerrolle, lærerprofesjon og profesjonsfellesskap kan utvikles.» Ekspertgruppa har sett på lærerrollens utvikling over tid og hva som kjennetegner den i dag. Til grunn for arbeidet ligger analyser av eksisterende forskning, av forskjellige typer datasett og av utredninger og politiske styringsdokumenter. Gruppa har også gjennomfør en egen studie av lærerrollen der lærere og skoleledere er intervjuet om rollen. Arbeidet munner ut i flere anbefalinger som kan bidra til utvikling av lærerrollen og til en profesjonalisering av lærere i framtiden. Ekspertgruppas sammensetning: Berit Askling, Thomas Dahl (leder), Kåre Heggen, Lise Iversen Kulbrandstad, Torunn Lauvdal, Sølvi Mausethagen (sekretær), Lars Qvortrup, Kjell G. Salvanes, Kaare Skagen, Siw Skrøvset og Fredrik W. Thue.

...vel 200 sider og har i tillegg over 20 sider med noter og referanseliste ... Partssamarbeid om skoleutvikling - Utdanningsforskning.no ... . Pris: 345,-. heftet, 2013. Sendes innen 4-6 virkedager. Kjøp boken Lærerrollen av Per Arneberg, Bjørn Overland (ISBN 9788202406370) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibris Ekspertgruppa om lærerrollen, 2016, s. 171. Dette synes å bekymre ekspertgruppa. Lite profesjonelt utvikling ... En god rapport om lærerrollen - Utdanningsforbundet ... . 171. Dette synes å bekymre ekspertgruppa. Lite profesjonelt utviklingsarbeid kan innebære at fellestid blir dominert av administrative saker, eller at tiden går til utviklingstemaer som ikke er rettet mot å forbedre undervisningen. "Om Lærerrollen" er rapporten skrevet på bestilling av Kunnskapsdepartementet i etterkant av lærerstreiken i 2014. Streiken løftet frem et behov på flere nivåer for mer kunnskap om lærerprofesjonen. Lærerens arbeid og oppgaver har endret seg over tid. I st.meld. 11 (2008-2009), som handler om lærerrollen, står det at gode lærere kan sine fag og vet hvordan de skal undervise. Da kan en spørre hvorfor norske lærere ikke gis større ansvar og handlingsrom, likt finske lærere som nyter stor autonomi og anseelse. Ansvarliggjøring og bruk av nye styringsformer i skolen fører til endringer i lærerrollen og i lærernes arbeid. Hva skjer med lærerprofesjonen i møtet med nye styringsformer? Lærerens rolle har de siste årene fått økt oppmerksomhet. Samfunnets forventning Om l¾rerrollen. Ekspertgruppas tanker (vel, vi f r se) Skolelederkonferansen, Hell, 10. feb. 2017 Thomas Dahl Professor (dvs. forsker og l¾rer i h¿yere utdanning) Lærerrollen har også gjennomgått store forvandlinger i denne tiden. Da folkeopplysningsskolen, eller folkeskolen , tok form i siste halvdel av 1800-tallet kunne en typisk lærer passe til denne beskrivelsen: « Læraren hadde høge hugmål, og var engasjert i fråhaldssak, målsak, norskdom og kristendom. Kjøp Lærerrollen fra Cappelendamm I denne boka argumenteres det for at lærerkvalitet er knyttet til pedagogisk dannelse, etisk bevissthet og læreres og skolelederes hverdagslæring. Denne læringen forutsetter evne til refleksjon og didaktisk, etisk og faglig kompetanse og en kultur som gir rom for vurdering og dialog i et lærende fellesskap. Selv om detaljene blekner, fremstår kjernen i det som skjedde klarere og klarere. I hans valg ligger det næring til refleksjon om lærerrollen og det etiske ansvaret som bør prege vår profesjon. Samtidig har lærerrollen endret seg, mener hun. I dag skal en lærer følge detaljerte læringsmål. De er pålagt å gjennomføre jevnlige kartleggingsprøver for å vite om målene er nådd. - Nå kan for eksempel lærere få beskjed om at elevene skal lære seg å lese før jul, selv om alle vet at det ikke går. Kunnskapsdepartementet oppnevnte ekspertgruppen om lærerrollen den 27.07.2015. Formålet var å frembringe et kunnskapsgrunnlag som gir innsikt i og forståelse av den rollen dagens lærere har i skolen. lærerrollen. Innledning, innspill og debatt! Begrunnelsene for at regjeringen etterspør kunnskap om lærerrollen i dag, er mange. Jeg vil her fokusere på to forhold som er av mer allmenn art: For det første er det klart at lærerrollen er politisk, i den forstand at den står i et politisk spenningsfelt. Lisensen gjelder ikke øvrig innhold. Dersom du benytter innhold fra yrkesbeskrivelsen ber vi om at endringer og tillegg merkes, og at du henviser til kilden på følgende måte: "Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data . Teksten vedlikeholdes på yrkessiden på utdanning.no...