Matforsyning for framtida E-bok


Matforsyning for framtida - Marie Aukrust pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE:
FORFATTER: Marie Aukrust
ISBN: 9788282655156
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,39

FORKLARING:

«Når krubba er tom, bitest hestane», heiter det. Vi ser på mat som forbruksvarer; med kjøp og kast av overflod. Kampen om maten strammast til. Vil vi risikere ei matkrise? Vi produserer mat lausriven frå arealgrunnlaget med subsidierte kraftfôrråvarer frå fattige land, for å få fram eit «overskotskjøtberg». Vil vi fortsetja slik, med eit jordbruk i nedoverbakke og landet som gror att?Kva inneber sosial og økologisk berekraft i jordbruket? Aukrust legg vekt på å vidareutvikle det allsidige små- og mellomstore familiejordbruket, med balanse i ressurskrinsløpet frå jord til jord att. Frå fjord til fjell kan vi nytte utmark ueigna til dyrking av menneskemat til beite, og styrkje matplanteproduksjonen. Vi må auke sjølvforsyninga og ivareta jord og naturmangfald i vakre kulturlandskap, til gode for folk og dyr. Det blir innsatskrevjande, men eit framtidsretta jordbruk i livskraftige lokalsamfunn handlar om samfunnstryggleik for alle.Det er småskalajordbruket som mettar massane på jorda. Agroindustrien set profitt og spekulasjon framfor matvaretryggleik, med dårleg forvalting og urettferdig fordeling av jord og makt. Korleis har det seg at sjølv med nok mat i verda, svelt 821 millionar menneske? For å redde matproduksjonen og tryggje matforsyninga til eit stadig aukande folketal, oppmodar FN kvart land frå styresmakter til lokalsamfunn til enkeltindivid å ivareta fruktbar jord, naturmangfald og klimaomsyn, som er tre sider av same sak. Bodskapen til Aukrust er at dette føreset ein agroøkologisk matmodell, som vil innebera omfattande systemskifte og endringar i levevis.

...er av Norge i 2040, for å hjelpe matprodusenter å være best rustet for ulike utfordringer ... Sier nei til utbygging - Hamar Arbeiderblad ... . Drøvtyggeren - viktig i framtidig matforsyning Av Synnøve Prytz Berset 16. mai 2017, 09:08 Jordbruket, inkludert skogbruk, står for omkring 25 prosent av globale klimautslipp. Store endringer i matforsyning og kosthold i lav- og mellominntektsland har skjedd de siste tiår på grunn av økonomisk utvikling og globalisering av matsystemet. Men nesten 800 millioner mennesker har fortsatt ikke tilgang på nok mat til tross for at ... Atomulykker, krig og kriser: Direktorat regner med trygg ... ... . Men nesten 800 millioner mennesker har fortsatt ikke tilgang på nok mat til tross for at det i dag produseres nok mat til alle på globalt nivå. Naturfagundervisning i skolen har ei hensikt - befolkninga skal ha kunnskap som gjer det mogeleg å ha et berekraftig samfunn og eit godt liv i fremtida. Kursdagane bringer saman fleire institutt og fagfelt for å sjå på korleis naturfaget kan bidra til ei god framtid for elevane som går i skulen i dag. Kursdagane blir også ein introduksjon til tema og fag i Naturfag 2. Matforsyning. For Vedums del er hensynet til framtidig matforsyning det viktigste hensynet. - Det er andre arealer enn dyrka mark å bygge på i Hamar. Det er ikke langt til Trehørningen som er et næringsområde. Matjord er ingen fornybar ressurs. I framtida kan verdens matforsyning bli påvirket av klimaendringer og konflikter. Ved å bruka Framtida.no aksepterer du bruk av informasjonskapslar. Les meir om personvernpolitikken vår! Takk for støtta. Me bruker cookies og andre tekniske løysingar for å forbetra opplevinga di av nettstaden vår, analysera bruksmønster og levera relevante annonser. I den oppdaterte ... Norge har en lang kyst med mange tang- og tarearter, og nesten 40 prosent av Norges landareal er dekket av skog. Klarer vi å ta disse naturressursene i bruk på en økonomisk lønnsom måte, kan soya fra Brasil bli en unødvendig importartikkel i en ikke alt for fjern framtid. Norske forskere har laget fire fremtidsscenarioer, fire versjoner av Norge i 2040, for å hjelpe matprodusenter å være best rustet for ulike utfordringer. Koronakrisen har gitt Norge noe å tenke på, og kronikker og kommentarfelt er fulle av krav om høyere grad av selvforsyning i Norge. For hva ... I framtida er det viktig at den landbaserte matproduksjonen fortset å auke, i takt med etterspørselen til ein aukande befolkning. Internasjonal matsikkerhet. Regjeringa arbeider ikkje berre for matsikkerhet for eigne borgarar. Vi selger vår framtid Fra tid til annen går jeg tilbake og leser om tidligere sivilisasjoner som forfalt og brøt sammen, for å prøve å forstå hvorfor det gikk som det gikk. I de fleste tilfeller er forklaringen sviktende tilgang på mat. Når det gjelder sumererne, førte økende saltinnhold i jorda, på grunn av svakheter ved den. Menneskehetens framtid avhenger av hvordan maten er - og vil bli - produsert og levert. som aktører eller observatører, er vi både i våre sinn og hjerter vitner til en rekke omfattende kriser som kan være helt avgjørende for vår framtid: • Matkrisa: Nesten en milliard mennesker lider av sult, mellom 20 og 30 tusen Les også: Stolt over jobben, bekymret for framtida Om vi ønsker å øke norsk selvforsyning og styrke norsk matberedskap så må vi produsere mindre kjøtt og mer matvekster som korn, rot- og åkervekster, grønnsaker, frukt og bær. Da kan vi faktisk oppnå en selvforsyningsgrad på hele 80 prosent. For er vi nødt, så kan vi produsere mye mat direkte til folk på steder der det sies at vi ... Regjeringen vil vurdere ROS-analysen for norsk matforsyning og komme tilbake til Stortinget på egnet måte og tidspunkt. Les rapporten (pdf) FNs bærekraftsmål FNs 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling som ble avholdt under FNs Generalforsamling i september 2015. Forskere ser for seg norsk matforsyning om 20 år. ... Tanken er at de skal danne utgangspunkt for konstruktiv refleksjon rundt hva man tenker om de ulike scenarioene og framtiden. Nye bestillinger pr 12/05/2020. Bilde Forfatter Tittel : Skåber, Linn: 30 dager i april 2020 : Martin, George R.R. I plantevitenskapsstudiet lærer du om plantebiologi, planteproduksjon og kulturlandskap. Du fordyper deg blant annet i planter til matproduksjon, matforsyning, fôr og fiber, ernæring, bærekraftig produksjon og dyrkingssystemer samt klimaendringer. I dag stilles det store krav til lønnsom produksjon av god, sikker mat og til dyrevelferd....