Kvalitetsforhandlinger E-bok


Kvalitetsforhandlinger -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-02-02
FORFATTER:
ISBN: 9788245023763
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,70

FORKLARING:

Hva er kvalitet? Hvilke forståelser av kvalitet preger kunsten og kulturen i dag? Og på hvilket grunnlag feller vi våre kvalitetsdommer? Artiklene i Kvalitetsforhandlinger diskuterer slike spørsmål fra ulike synsvinkler. Boken handler blant annet om kvalitet i kunstneriske arbeidsprosesser, om kvalitetsforståelser i kritikerstanden og i kulturpolitiske dokumenter. Artiklene diskuterer kvalitet i et historisk perspektiv og i relasjon til nye medier, og de ser på hvilke utfordringer diskusjonen om kvalitet står overfor.

...urnalistik og -kritik. 4. Anmeldelsen er naturligvis et centralt genremæssigt eksempel på dette, idet kulturjournalisten gennem denne kritiske genre bidrager til at fremhæve og positionere værkers ... Hva betyr kunst for barn og unge, og hvordan vet vi det ... ... ... Kvalitetsforhandlinger (Heftet) av forfatter Jan Fredrik Hovden. Kunst og kultur. Pris kr 499. Les Kvalitetsforhandlinger boken i PDF, ePUB, MOBI format på lesclefsdor2018seoul.org nettside. Denne boken er skrevet av forfatter none. Og denne forfatteren skuffer aldri! Valberg, Tony (2018). There must be other ways to make a change. Kvalitetsforhandlinger. ISBN: 9788245023763. Fagbokforlaget. Kapittel 8. s 181 - 210. Valberg, Ton ... Kvalitetsforhandlinger - Kulturrådet ... . Og denne forfatteren skuffer aldri! Valberg, Tony (2018). There must be other ways to make a change. Kvalitetsforhandlinger. ISBN: 9788245023763. Fagbokforlaget. Kapittel 8. s 181 - 210. Valberg, Tony (2017). Being-with - Access to Relation, Participation and Togetherness in Contemporary Art. InFormation - Nordic Journal of Art and Research. Lene Anundsen er stipendiat i litteraturdidaktikk ved Universitetet i Agder.Hun har lang erfaring med norskopplæring for voksne innvandrere, og arbeider nå med et doktorgradsprosjekt om litteraturundervisning i grunnskoletilbud for minoritetsspåklige unge/voksne, med særlig interesse for leseerfaringer og tekstpraksis hos deltakerne. Kvalitetsforhandlinger (Heftet) av forfatter Jan Fredrik Hovden. Pris kr 499. Kvalitetsforhandlinger (Heftet) av forfatter Jan Fredrik Hovden. Kunst og kultur. Pris kr 437 (spar kr 62). Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid. Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen Tidsskriftspublikasjoner Kvalitetsforhandlinger Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur (s. 487-514). Bergen: Fagbokforlaget. Backe- Hansen, Elisabeth og Ivar Frønes (Red.) (2012). Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning. Oslo: Gyldendal Akademisk. Se opptak fra seminaret "Kunstens betydning" her. I forordet til «Kvalitetsforhandlinger» pekes det på hvordan offentlige debatter om kunstnerisk kvalitet har det med å bli banale, med underforstått latterliggjøring av både de sære ... Kvalitetsforhandlinger Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur (s. 487-514). Bergen: Fagbokforlaget. Backe- Hansen, Elisabeth og Ivar Frønes (Red.) (2012). Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning. Oslo: Gyldendal Akademisk. debatt meninger kunst barn forskning. Vitenskapelige publikasjoner. Tolstad, Ingrid M.; Hagen, Aina Landsverk; Skjælaaen, Gudrun R. (2019). Managing for audience management: Taking steps towards a ... 6.3 Kvalitetsforhandlinger ..... 60 6.4 Fisk som innovasjon..... 63 6.5 Aktørenes forhold til materielle rammer ..... 64 7.0 Tilpasninger mellom marked, forvaltning, lokalsamfunn og fisk ... Scientific, academic and artistic work. A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. Boka Kvalitetsforhandlinger rommer til sammen 17 artikler som diskuterer kvalitet og kvalitetsforståelser i kunst og kultur fra en rekke ulike perspektiver. Når kunsten tar form (red. Øyvind Prytz) er en samling essay som reflekterer over kvalitet med utgangspunkt i ulike kunstneriske praksiser. Contested Qualities. Kvalitetsforhandlinger Kvalitetsbegrepet i samt...