Læring gjennom veiledning E-bok


Læring gjennom veiledning - Margun Boge, Gunvor Markhus, Randi Moe, Elin Eriksen Ødegaard pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2009-12-10
FORFATTER: Margun Boge, Gunvor Markhus, Randi Moe, Elin Eriksen Ødegaard
ISBN: 9788245009224
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,98

FORKLARING:

Denne boken handler om læringsrommet i veiledning. Ulike perspektiver på veiledning blir presentert, drøftet og problematisert. Forfatterne framhever sosiokulturelle perspektiver på veiledning. Gruppeveiledning øker muligheter for synliggjøring av flerstemmighet i veiledningsrommet. Gjennom fortellinger hentet fra ulike veiledningssituasjoner drøftes og problematiseres det som skjer i veiledning. Forfatterne viser hvordan veiledning er kontekst- og situasjonsavhengig. Forfatterne drøfter hvordan makt og etikk i veiledning kan framtre på ulike måter og kan være både produktiv og undertrykkende - både fremme og hemme læring. Skal veiledning bidra til personlig og faglig utvikling, må samtaler om relasjoner, maktforhold og etikk i veiledning vektlegges. Denne boken vil være nyttig lesning for studenter og lærere på alle nivåer i ulike profesjonsutdanninger og for profesjonsutøvere.

...gjennom oppdagelse og læring. Forskjellen kan relateres til hvordan målet nås ... Læring gjennom stimulerende samspill - veiledning ... ... . Undervisning er ofte styrt av underviseren som planlegger og gjennomfører ut fra sine vurderinger, mens veiledning i stor grad handler om å møte den andre der den er og høre hva hans eller hennes behov er. Veiledning er en formell, relasjonell og pedagogisk istandsettingsprosess som har til hensikt at fokuspersonens mestringskompetanse styrkes gjennom en dialog basert på kunnskap og humanistiske verdier. Denne definisjonen er basert på begrepsanalyse av veiledning slik begrepet fr ... Læring gjennom veiledning - Margun Boge - Paperback ... ... . Denne definisjonen er basert på begrepsanalyse av veiledning slik begrepet fremkommer i vitenskapelige artikler (Tveiten 2006 i Tveiten, 2008:19). Med situert læring menes den læring som skjer ved deltakelse i forskjellige sosiale situasjoner. Modellæring innebærer læring ved observasjon av andres atferd og atferdens konsekvenser for dem. ... Deres evne til gjennomsiktighet har økt gjennom kurs i veiledning og gjennom samarbeidet med hverandre og lærer. Veiledning av nyutdannede handler også om kollektiv læring og om de nyutdannedes mulighet til å dele sin innsikt og kompetanse på en måte som inkluderer dem i kulturen og fellesskapet. Gjennom deling og refleksjon over egen og andres praksis er den nyutdannede med på å styrke fellesskapet i kollegiet. Pris: 445,-. heftet, 2007. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Læring gjennom stimulerende samspill av Geir O. Halland (ISBN 9788245002133) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibris Gjennom fortellinger hentet fra ulike veiledningssituasjoner drøftes og problematiseres det som skjer i veiledning. Forfatterne viser hvordan veiledning er kontekst- og situasjonsavhengig. Forfatterne drøfter hvordan makt og etikk i veiledning kan framtre på ulike måter og kan være både produktiv og undertrykkende - både fremme og hemme læring. Kjøp Læring gjennom veiledning fra Tanum Denne boken handler om læringsrommet i veiledning. Ulike perspektiver på veiledning blir presentert, drøftet og problematisert. Forfatterne framhever sosiokulturelle perspektiver på veiledning. Gruppeveiledning øker muligheter for synliggjøring av flerstemmighet i veiledningsrommet. Læring gjennom stimulerende samspill: veiledning, vurdering og ledelse Av Geir O. Halland Forlag Fagbokforl. ISBN 9788245002133 Utgitt 2004, Myk perm «Læring gjennom praksis» er en bok for alle studenter på PPU og yrkesfaglærerutdanningen, og dessuten for alle som jobber med yrkesopplæring i skole, bedrift og offentlig virksomhet. I boka tar forfatterne opp temaer innen yrkesdidaktikk, organisering og planlegging av undervisning i yrkesfaglige utdanningsprogram i skole og bedrift. Kjøp 'Læring gjennom stimulerende samspill, veiledning, vurdering og ledelse' av Geir O. Halland fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788245002133 Veiledning forstås her som en pedagogisk og relasjonell prosess der målet er utvikling, læring og vekst gjennom erfaring og oppdagelse. Beslektede ord er coaching, supervisjon, mentoring og rådgivning. For å beskrive veiledningens faser har vi benyttet oss av Sidsel Tveiten sin modell, hentet fra boken "Veiledning - mer enn ord" (2008). Tveiten skriver at modellen kan illustrere en enkelt veiledningssamtale, eller et helt veiledningsforløp (Tveiten, 2008). Veiledningens faser illustr ... Læring skjer derfor som et resultat av både omgivelsenes tilrettelegging og barnas aktive, medskapende konstruksjon ...