Fattigdommens dynamikk E-bok


Fattigdommens dynamikk -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2008-11-14
FORFATTER:
ISBN: 9788215013442
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,4

FORKLARING:

Bekjempelsen av fattigdom i Norge har stått høyt på den politiske dagsordenen det seneste tiåret, men utfordringene har vært overraskende store. Denne antologien presenterer en rekke analyser av fattigdom i det moderne norske velferdssamfunnet. Temaet angripes fra ulike vinkler: fra etnografiske feltstudier, aksjonsforskning og kvalitative følgestudier til analyser av større surveyutvalg og administrative registre. Både teoretisk og empirisk anlegges det et dynamisk perspektiv.Sentrale spørsmål er hvordan fattigdom utvikles over tid, hvilke prosesser som leder inn i og ut av fattigdom og hvilke prosesser som settes i gang når en opplever større økonomiske vanskeligheter. De ulike kapitlene omhandler ulike grupper som er rammet av fattigdom i vårt samfunn: arbeidsledige, de som mottar sosialhjelp over lang tid, de som bruker de frivillige organisasjonenes hjelpetiltak, etniske minoriteter og barn. Bokens redaktører er Ivan Harsløf og Sissel Seim. Ivan Harsløf er førsteamanuensis ved Sosialforsk, Avdeling for samfunnsfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han er daglig leder for Gruppe for inkluderende velferd. Sissel Seim er førsteamanuensis og forskningsleder for Sosialforsk samme sted.Bokens øvrige bidragsytere er: Espen Dahl, Thomas Lorentzen, Sille Ohrem Naper, Kjetil van der Wel, Knut Halvorsen, Steinar Stjernø , Therese Saltkjel, Ingeborg Marie Helgeland, Vidar Hjelmtveit, Marianne Rugkåsa, Axel West Pedersen, Tone Fløtten, Øyvind Bergwitz, Ira Malmberg Heimonen, Mons Oppedal."Fattigdommens dynamikk er en interessant og faglig bred framstilling av fattigdomsfenomenet og dets mange fasetter i det norske velferdssamfunnet. Den vil være nyttig for sosialarbeidere og andre som møter sosialt utsatte personer i sine yrker, og kan bidra til å utvikle faget med sine nyere og brede perspektiver." Anne Brita Torød, Fontene Forskning.

...lvständiga sheriffer eller lojala byråkrater: Om patrullerande polisers yrkeskultur ... Fattigdom for hvermann (bokomtale) (Ebba Wergeland) ... . Ivan Harsløf og Sissel Seim Fattigdommens dynamikk. Perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet Universitetsforlaget 2008 Les mer / Read more. Forskningstema: Levekår og fattigdom. Forskere på Fafo: Tone Fløtten I. , og S. Seim: Fattigdommens dynamikk Universitetsforlaget. (K), (32 sider) Wahl, Asbjørn (2009): Ve/ferdsstatens vekst og fall. Kapittel 6 "Arbeidslivets brutalisering' Gyldendal Norsk Forlag A/S (K), (48 sider) ... Fattigdommens dynamikk - Universitetsforlaget ... . Kapittel 6 "Arbeidslivets brutalisering' Gyldendal Norsk Forlag A/S (K), (48 sider) St. meld nr 9 ( 2006-2007 ) : Arbeid, ve/ferd og ink/udering. Kap. 5, 10.6, 11.1 og 13, (39 sider). (Pensum til sammen 673 sider) c Fattigdommens dynamikk . Universitetet i Oslo. Oslo kommune - helseetaten. Legemiddelbruk og legemiddel-relaterte problemer hos sykehus Beboere i Oslo. Universitetet i Oslo. Oslo kommune - helseetaten. Utvikling og gjennomføring av program for helsestasjonstjenesten - fokus på mor og barn helse, tidlig intervensjon og innovasjon. Noen svar på det kan finnes i kapitlet "Fattigdom og arbeidsmarginalisering blant langtidsmottakere av sosialhjelp i 1990 og 2005", som jeg har skrevet sammen med Kjetil van der Wel og Knut Halvorsen i en nylig utkommet bok: Fattigdommens dynamikk. Der sammenligner vi langvarige mottakere av sosialhjelp (uten innvandringsbakgrunn) i 1990 og 2005 med utgangspunkt i spørreundersøkelser ... Norge er et av verdens rikeste land. Hvordan kan det da ha seg at det blir flere og flere fattige her i landet? Og hvem er de fattige? Her får du lære hva fattigdom er, og hva vi kan gjøre for å løse problemet. Fattigdommens dynamikk. Perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet. Universitetsforlaget 2008. Larsen, Hege og Sissel Seim (red.) (2011). Barnefattigdom i et rikt land. Kunnskapsoppsummering om fattigdom og eksklusjon blant barn i Norge. HiO-rapport 2011 nr. 10 . Den nye fattigdommen Å være fattig i Norge oppleves som tøffere enn noen gang. De fattige føler seg utrygge, ufrie og sett ned på. I boken "Fattigdommens psykologi" gir professor og psykolog Kjell Underlid et sterkt innblikk i hvordan det oppleves å være fattig i landet som er kåret til verdens beste å bo i. Fattigdommens dynamikk. Perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet. Universitetsforlaget. Side 34-79. Hagen, Kåre (2006): "Velferdsstaten og den europeiske integrasjonsprosessen". I: Nanna Kildal og Kari Tove Elvbakken (red.): Velferdspolitiske utfordringer. Risiko, prioriteringer og rettferdighet. Abstrakt forlag. Side 192-220. Kontakt Adresse: Storgata 33a, 0184 Oslo E-post: [email protected] Telefon: Om FN-sambandet. Nyheter Ansatte Personvernerklæring He has co-edited Fattigdommens dynamikk [The dynamics of poverty] (2008) for Scandinavian University Press and Changing Social Risks and Social Policy Responses in the Nordic Welfare States (2013) and Northern European Rehabilitation Services in the Context of Changing Healthcare, Welfare and Labour Market Institutions (2019) for Palgrave Macmillan....