Mikroøkonomi E-bok


Mikroøkonomi - Robert G. Hansen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-11-13
FORFATTER: Robert G. Hansen
ISBN: 9788205462373
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,2

FORKLARING:

Nyttig hjelpemiddel til deg som studerer mikroøkonomi.Framstillingen er kortfattet, komprimert og rett på sak og passer særlig godt for deg som er på jakt etter en innføringstekst som supplerer pensumboken, og som oppsummerer viktige og sentrale sammenhenger i en nøktern og poengtert form.I mikroøkonomi er bruk av matematikk et viktig verktøy for å formulere modeller, og det avspeiles ofte i oppgaver som gis til eksamen. Derfor legges det i denne boken stor vekt på at de matematisk krevende delene i de ulike resonnementene gjennomgås grundig trinn for trinn, og det gis tydelige oppskrifter for hvordan ulike problemer kan løses. Innenfor hvert tema illustreres dette ved detaljerte regneeksempler.Som et supplement til boken er det også laget videoer for en rekke av de sentrale sammenhengene. Hver video tar for seg et avgrenset tema fra boken og konkretiserer modeller og resonnementer ved å vise hvordan typiske eksamensoppgaver kan løses. Videoene vil bli lagt ut på arbeidsbok.gyldendal.no/mikro, og det gis løpende henvisninger til disse i teksten.

... mikroøkonomi, som sammen med makroøkonomi utgjør fundamentet i samfunnsøkonomi (engelsk: "economics") ... Siviløkonom | BI ... . Gjennom dette emnet vil studentene bli kjent med sentrale mikroøkonomiske begreper, samt lære seg både tolkning og anvendelse av grunnleggende modeller innenfor konsumentteori, produksjonsteori, og likevektsdannelse i markedene for varer og tjenester i ... Gjennom faget mikroøkonomi lærer studentene grunnprinsippene for hvordan markeder og økonomiske institusjoner fungerer. Kurset går grundig inn på prisdannelsen og produksjonens og inntektens fordeling i markeder. Analysen ... Emne - Mikroøkonomi - AE201615 - NTNU ... . Kurset går grundig inn på prisdannelsen og produksjonens og inntektens fordeling i markeder. Analysen dekker her både markeder for konsumvarer og markeder for produksjonsressurser. I mikroøkonomi er bruk av matematikk et viktig verktøy for å formulere modeller, og det avspeiles ofte i oppgaver som gis til eksamen. Derfor legges det i denne boken stor vekt på at de matematisk krevende delene i de ulike resonnementene gjennomgås grundig trinn for trinn, og det gis tydelige oppskrifter for hvordan ulike problemer kan løses. Mikroøkonomi på norsk er skrevet for å støtte studentenes arbeid frem mot en eksamen i mikroøkonomi og er en videreføring av Mikroøkonomi. Formler og oppgaver, som kom i 7. utgave ... Lær at løse opgaver i mikroøkonomi trin-for-trin. MikroKogeBogen indeholder enkle vejledninger til alle opgavetyper samt et matematik kursus...