Forskningsmetoder 1 E-bok


Forskningsmetoder 1 - Knut Inge Fostervold pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-01-18
FORFATTER: Knut Inge Fostervold
ISBN: 9788256271764
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,90

FORKLARING:

Dette kommentarheftet er skrevet til boka Resarch Design and Methods. A Process Approach av K.S. Bordens og B.B. Abbott. I heftet gjennomgås sentrale områder i pensum. Heftet er ment som et supplement til læreboka og en støtte i arbeidet med pensumlitteraturen gjennom å kommentere og utdype viktige temaer i boka. Det er en forutsetning at læreboka brukes samtidig med kommentarheftet. Det foreligger kommentarhefter i følgende emner: -Generell psykologi (Innføring i psykologi og Psykologiens historie) -Forskningsmetoder 1 -Sosialpsykologi

... og det som er målbart (kvantifiserbart) ... Kvalitative forskningsmetoder i praksis | Gyldendal ... . Forskning og vitenskap basert på det kvantitative paradigmet, forutsetter at fenomener kan måles empirisk (altså uttrykt gjennom tall og kategorier), som videre kan analyseres med statistiske metoder. Kjøp Forskningsmetoder 1 fra Bokklubber Dette kommentarheftet er skrevet til boka Resarch Design and Methods. A Process Approach av K.S. Bordens og B.B. Abbott. I heftet gjennomgås sentrale områder ... Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag ... . I heftet gjennomgås sentrale områder i pensum. Heftet er ment som et supplement til læreboka og en støtte i arbeidet med pensumlitteraturen gjennom å kommentere og utdype viktige temaer i boka. 1. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder - likheter og forskjeller; 2. Problemstilling og metode 3. Utvalgsstrategi; 4. Rekruttering av deltakere / samtykkeproblematikk ; 5. Forskerrollen; 6. Risiko og gevinster for informantene; 7. Registrering og lagring av lyd- og bildedata ; 8. Fortolkning og analyse ; 9. Personvern og ... Aksel Tjora er professor i sosiologi ved NTNU og leder for Sosiologisk Poliklinikk i Trondheim. Han har formidlet kvalitative forskningsmetoder til utallige studenter og forskere gjennom mange år ... Det tas opp inntil 14 deltakere til emnet. Ph.d.-kandidater ved Universitetet i Oslo vil bli prioritert ved opptak til emnet. Ved stor søkning prioriteres ph.d.-kandidater som selv arbeider med en studie som benytter kvalitative intervjumetoder og/eller deltakende observasjon. Søkere som har ... Datainnsamling og analyse. Datainnsamling skjer hovedsakelig gjennom intervju eller observasjon, men kan også ha andre former. For å oppnå et rikt beskrivende datamateriale, har man et relativt lite utvalg deltagere i kvalitativ forskning. Kvalitative forskningsmetoder i praksis Aksel Tjora. Med utgangspunkt i en rekke gjennomførte forskningsprosjekter introduserer og diskuterer denne boka kvalitative forskningsmetoder, deres egenart og anvendelse. har inngående kunnskap om hvilke forskningsmetoder som er mest brukt innenfor de helsefaglige fagområdene og kunne anvende disse metodene på en selvstendig måte Innhold Emnet dekker ulike typer kvalitative og kvantitative forskningsmetoder samt metodens teoretiske fundament og praktiske fremgangsmåter, og med særlig vekt på anvendelse innenfor de helsefaglige fagområdene. Psykologi 1 - Psykologiske Forskningsmetoder Psykologi Kongsbakken. Loading... Unsubscribe from Psykologi Kongsbakken? Cancel Unsubscribe. Working... Subscribe Subscribed Unsubscribe 195. Emne - Forskningsmetoder i matematikkdidaktikk (1.-7. trinn) - SKOLE6214. course-details-portlet. SKOLE6214 - Forskningsmetoder i matematikkdidaktikk (1.-7. trinn) Om emnet. Undervises ikke studieåret 2018/2019. Faglig innhold. I dette emnet tar en opp ulike kvalitative forskningsmetoder som er egnet til å undersøke fenomener knyttet til ... Forskningsmetoder 1: kommentarhefte Av Knut Inge Fostervold Forlag NKI-forl. ISBN 9788256271764 Utgitt 2010, Myk perm. Ikke riktig utgave? Prøv å søke etter flere utgaver. Studerer du PED228-1 Forskningsmetoder ved Universitetet i Agder? På StuDocu vil du finne all studiemateriale, gamle eksamener og foredragsnotater for dette faget Anvende kvantitative og kvalitative forskningsmetoder på et grunnleggende nivå, og tolke resultater fra studier med både kvalitativ og kvantitativ tilnærming. Arbeide selvstendig med beskrivelse av fordelinger på enkeltvariabler, og sammenhenger mellom to variabler; Arbeide selvstendig med kvalitative forskning; Anvende tematisk tekstanalyse Kvalitative forskningsmetoder i praksis, 2. utgave Av Aksel Tjora Forlag: Gyldendal Akademisk Sider: 246 ISBN: 978-82-05-42549-1. Bokanmeldelse. 16.01.2013 Kirsti Malterud [email protected] Tweet. Fra Fysioterapeuten 1/2013. Praktisk innføring i kvalitative ... Ulike syn på kunnskap er sentralt i vitenskapsteorien. I bokens del 1 presenteres tre ulike vitenskapssyn. Dessuten gis en innføring i kritisk tekstlesing og forskningsdesign. I del 2 er den kvalitative forskningsprosessen tema. Kvalitative forskningsmetoder er et viktig verktøy for å arbeide systematisk og målrettet med kunnskapsutvik...