Interkulturell pedagogikk som motkraft E-bok


Interkulturell pedagogikk som motkraft -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-08-15
FORFATTER:
ISBN: 9788245019315
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,18

FORKLARING:

I en fragmentert flerkulturell verden har pedagogikk en spesiell oppgave. Pedagogikk kan bidra til at mennesker ser hva som er meningsfullt i livet, og hvordan de kan delta konstruktivt i fellesskapet. Hovedbudskapet i denne boken er at interkulturell pedagogikk må være en motkraft til en monokulturell praksis i skole og i barnehage. Intensjonen er å bidra til å endre udemokratiske praksiser som assimilering, segregering og radikalisering. Gjennom teoretiske perspektiver og praktiske eksempler søker denne antologien å drøfte verdier som er grunnleggende i all pedagogisk virksomhet: likeverd, subjektivering, intersubjektivitet, dialog og inkludering. Interkulturell pedagogikk kan derfor bidra til å sette et kritisk søkelys på menneskets eksistensmuligheter og til å hjelpe barn og unge til å se seg selv som unike mennesker som kan bidra til konstruktive forandringer i verden. Interkulturell pedagogikk som motkraft i en monokulturell praksis kan muligens symboliseres gjennom bildet av en blomstereng slik forsiden viser. Blomstene representerer det gode og vakre i menneskelig mangfold. Hageeiere bruker disse blomstene for å slippe å klippe plenen. Overført til vår sammenheng minner blomsterengen oss om verdien av å ta vare på det menneskelige mangfoldet for å motarbeide standardisering med ekskluderende konsekvenser. Det interkulturelle pedagogiske perspektivet legger dermed et stort ansvar på pedagoger for å endre en monokulturell praksis. Frédérique Brossard Børhaug er førsteamanuensis i pedagogikk ved NLA Høgskolen. Som sitt spesialfelt har hun interkulturell pedagogikk, med et særlig fokus på antirasistisk pedagogikk (doktoravhandling), kapabilitetstilnærmingen (The Human Development and Capability Approach), Gert Biestas tenkning om subjektet og Emmanuel Lévinas etikk. Hun arbeider også med bruk av etiske dilemmaer i interkulturell undervisning og den didaktiske metoden Values and Knowledge Education. Ingrid Helleve er professor i pedagogikk ved Universitetet i Bergen. Hun underviser studenter på PPU, Lektorprogrammet og Veilederstudiet. Helleve har jobbet som lærer og rektor på to skoler før hun ble lærerutdanner. I tillegg til mangfold er Helleve også engasjert i forskningsområder som IKT og læring, utdanningsprofesjonalitet for lærere og lærerutdannere og vurdering. Hun er medredaktør for bøkene Førstereisen og Den digitale lærergenerasjonen.

...osmopolitanisme. Medier og kommunikasjon ... Interkulturell pedagogikk og fargespelmetodikk - Høgskulen ... ... . Religion og migrasjon. Sosiale medier. Ungdomskultur. Land Ghana. Kenya. Norge. Region Vest-Afrika. Øst-Afrika. Forskningsetisk erklæring Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer. Vi kan da definere interkulturell kommunikasjon som en kommunikasjon mellom mennesker med ulik kulturbakgrunn, eller mer presist: "Interkulturell kommunikasjon er en prosess som innebærer utveksling og fortolkning av tegn og meldinger mellom mennesker som representerer ulike kulturelle fellesskap som er så forskjellige at deres tilskriving av mening påvirkes" [1] . I Børhaug & Helleve (2016): Interkult ... Interkulturell pedagogikk som motkraft. 9788245019315 ... ... . I Børhaug & Helleve (2016): Interkulturell pedagogikk som motkraft i monokulturell praksis. Bergen: Fagbokforlaget. Flatraaker, Lisbeth 2015. Akseptering som grunnholdning i veiledning av minoritetsspråklige foreldre. Psykologi i kommunen, 2-2015. Krogtoft, Marit 2015. Spansk disiplin og norsk frihet! Fagbøker, skolebøker, læreverk og digitale læremidler for barneskole, ungdomsskole, videregående (vgs), fagskole, universitet og høgskole. Finn din pensumbok. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON (årsstudium).Studiet går under: Samfunnsfag, psykologi.Det er 2 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 2 studiesteder. Det er registrert 45 relaterte studier, og det finnes 2 relaterte yrker til utdanningen INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON (årsstudium). Når vi møter kulturer som har andre normer og verdier, trenger vi kunnskap om dette for å unngå misforståelser. Den kommunikative kompetansen den enkelte har opparbeidet i sin egen kulturkrets, er ikke alltid tilstrekkelig. I kulturmøtet trengs en kompetanse som favner videre, det vi vil kalle interkulturell kompetanse: Det hevdes også at en interkulturell pedagogisk praksis må fungere som en motkraft til en monokulturell forståelse (Helleve, 2016, s. 16). En slik motkraft vil kunne bidra til å endre udemokratiske praksiser og sette kritisk søkelys på menneskets eksistens og muligheter ( Børhaug & Helleve, 2016 ). Som del av grunnutdanningen må søker ha minimum 60 studiepoeng med relevans for gradens fordypninger, det vil si helse/sosialfag, pedagogikk, samfunnsfag eller religion/kristendom. Søker må videre ha minimum to års relevant yrkeserfaring som inkluderer interkulturelt arbeid. Dokumentasjonskrav. Vitnemål fra 3-årig høgskoleutdanning Pedagogikk, periferi og verdi; Necesse; Beslutningsvegring - et ledelsesproblem; Christian Leadership in a Changing World; Eksistens og pedagogikk; Enduring Military Boredom; Etikk og militærmakt; Forankring eller frikopling? Fra Dante til Umberto Eco; Grensesprengende; Interkulturell pedagogikk som motkraft; Klogt lederskab; Klokt lederskap ... Emnet er obligatorisk for studenter som velger profesjonsrettet pedagogikk som skolerelevant fag (30 studiepoeng) i Grunnskolelærerutdanning 5-10 i kombinasjon ... (2016). Marginalisering, radikalisering og kjedsomhet. I Børhaug, F.B. & Helleve, I. (red.), Interkulturell pedagogikk som motkraft i en monokulturell praksis. Bergen ... Følgende titler er anmeldt:Ingeborg Tveter Thoresen (2015)Barnehagelæreren. Profesjon, politikk og forskningOslo: Cappelen Damm AkademiskFrédérique Brossard Børhaug & Ingrid Helleve (Red.) 2016. Interkulturell pedagogikk som motkraft - i en monokulturell praksis. Bergen: Fagbokforlaget.Løvlie Schibbye, Anne-Lise og Løvlie, Elisabeth (2017) Du og barnet....