Norsk som andrespråk E-bok


Norsk som andrespråk - Gunhild Tveit Randen, Else Ryen, Guri Bordal Steien, Bente Ailin Svendsen, Lars A. Kulbrandstad, Lise Iversen Kulbrandstad, Helle Pia Laursen, Marte Monsen, Ingvild Nistov, Marte Nordanger, Anne Golden, Ann-Kristin H. Gujord, Hana Gustafsson, Lars Holm, Bård Uri Jensen, Ingri Dommersnes Jølbo, Guro Busterud, Teresa Cadierno, Cecilie Carlsen, Anne Marit Vesteraas Danbolt, Birgitte Fondevik, Ingebjørg Tonne pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-12-03
FORFATTER: Gunhild Tveit Randen, Else Ryen, Guri Bordal Steien, Bente Ailin Svendsen, Lars A. Kulbrandstad, Lise Iversen Kulbrandstad, Helle Pia Laursen, Marte Monsen, Ingvild Nistov, Marte Nordanger, Anne Golden, Ann-Kristin H. Gujord, Hana Gustafsson, Lars Holm, Bård Uri Jensen, Ingri Dommersnes Jølbo, Guro Busterud, Teresa Cadierno, Cecilie Carlsen, Anne Marit Vesteraas Danbolt, Birgitte Fondevik, Ingebjørg Tonne
ISBN: 9788202584702
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,71

FORKLARING:

Hvordan lærer og utvikler man norsk som andrespråk i Norge? Hvordan kan undervisning støtte språklæringa?Denne boka dekker et bredt spekter av temaer i faget norsk som andrespråk. Forfatterne presenterer ny kunnskap om læring og utvikling av norsk som andrespråk, og plasserer den norske forskninga i et internasjonalt landskap.Boka passer for alle som er interessert i læring av andrespråk, for eksempel forskere, lærere i norsk og norsk som andrespråk og studenter i emner knyttet til norsk, norsk som andrespråk, flerspråklighet og språk generelt.Forfatterne av de ulike kapitlene er alle eksperter på forskjellige områder av andrespråksfeltet.

... forskere og studenter som arbeider med dette fagfeltet og med beslektede områder innenfor lingvistikk og fremmedspråksfag ved universiteter i Norge og utlandet ... Norsk som andrespråk - perspektiver på læring og utvikling ... ... . Kunnskap om tospråklighet og norsk som andrespråk vil gjøre deg bedre i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere egen undervisning i et tospråklig perspektiv. Studiet legger også vekt på hvordan ulike undervisnings- og opplæringsformer både skal virke inkluderende og stimulerende for minoritetselever. Norsk som andrespråk 2 er ei vidareføring av studietilbod til lærarar i grunnskole og vaksenopplæring som underviser elevar med innvandrar- eller flyktningb ... NOA - Norsk som andrespråk ... . Norsk som andrespråk 2 er ei vidareføring av studietilbod til lærarar i grunnskole og vaksenopplæring som underviser elevar med innvandrar- eller flyktningbakgrunn. Studiet er samlingsbasert, med to samlingar à to dagar hausten 2019 og to samlingar våren 2020. Norsk som andrespråk has 13,446 members. FOR MEDLEMAR Dette er ei gruppe som er meint for lærarar som møter minoritetsspråklege born i barnehage eller... norsk som andrespråk. Flerspråklighet og norsk som andrespråk. Elevene får den støtte og hjelp de trenger for å lære norsk. Elevene. Læreren. Veileder. Elevene. opplever at de får ta i bruk alle sine språklige ressurser når de skal lære seg norsk. Vidareutdanninga i norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk er yrkesretta og gir barnehagelærarar og lærarar kompetanse i utvikling og gjennomføring av opplæring i fleirspråklege og fleirkulturelle læringsmiljø - ein kompetanse det er stort behov for både i skule og barnehage. Her finner du fasit til alle oppgavene som har et klart svar.-Nå kan vi alt! Ikke sant? (Foto: ©Gettyimages) Vedlegg. Fasit til kapittel 1 i arbeidsboka (word) Fasit til kapittel 1 i arbeidsboka (pdf) Fasit til kapittel 2 i arbeidsboka (word) Fasit til kapittel 2 i arbeidsboka (pdf) Rapporten Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov fra 2015 viser at en stor andel lærere som underviser voksne, ikke har relevant utdanning i norsk som andrespråk og/eller voksenpedagogikk. Regjeringens integreringsstrategi (2018:28) framhever viktigheten av økt satsing på kompetanseheving for lærere i norskopplæringen. Olaf Husby er førsteamanuensis i språkvitenskap ved NTNU med norsk som andrespråk og uttale som spesialfelt. Han er interessert i tverrspråklige beskrivelser og har utgitt innføringsbøker i ulike innvandrerspråk. Han har også undervist ved audiopedagogutdanningen. Medforfatter av "Snakk om språk!" (2008). Gjeldende læreplan Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (NOR7-01) Gjelder fra: 01.08.2007 Gjelder til: 31.07.2020 OBS! Studieretningen norsk som andrespråk tilbys ikke studieåret 2020/2021. Om bachelorstudiet i norsk som andrespråk. Å lære språk er viktig for integrering, og norsk som andrespråk gir kompetanse som samfunnet etterspør. Kjøp Norsk som andrespråk fra Cappelen Damm Undervisning Hvordan lærer og utvikler man norsk som andrespråk i Norge? Hvordan kan undervisning støtte språklæri...