EØS-rett E-bok


EØS-rett - Fredrik Sejersted, Finn Arnesen, Ole-Andreas Rognstad, Sten Foyn, Olav Kolstad pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-09-07
FORFATTER: Fredrik Sejersted, Finn Arnesen, Ole-Andreas Rognstad, Sten Foyn, Olav Kolstad
ISBN: 9788215017730
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,82

FORKLARING:

EØS-rett gir en innføring i hvordan Norge gjennom EØS-avtalen har blitt en del av rettsutviklingen i EU, hvordan de felles europeiske reglene er gjennomført i norsk rett og hvilke utfordringer dette reiser for norske jurister.Denne tredje utgaven av EØS-rett er oppdatert med viktige regelendringer som har kommet til siden forrige utgave.Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

...er: 26.10.2016: Flash-versjon (PC) - Nettbrett - Mobil - MP3 ... EØS-rett — Advokatfirmaet Berngaard ... . EØS-rett Forelesning 1: Overordnede trekk og fri bevegelighet av varer (10.02.20) Forelesning 1: The EEA Agreement in EU law (11.02.20) Forelesning 3:The EEA Agreement and Brexit (12.02.20) Publisert 19. des. 2019 11:26 - Sist endret 21. feb. 2020 15:49. Del på e-post. Del på Facebook; Folkerett er et eget internasjonalt rettssystem som tradisjonelt regulerer forhold mellom statene og forhold mellom stater og internasjonale organisasjoner. Folkeretten regulerer i stadig større grad også enkeltpe ... EØS-rett - Universitetsforlaget ... . Folkeretten regulerer i stadig større grad også enkeltpersoners rettigheter og plikter. Folkere... EU/EØS-rett. Arntzen de Besche er ledende innenfor generell EU/EØS-rett. Arntzen de Besche har et av landets bredeste og mest erfarne fagmiljø på dette feltet. Vi bistår private virksomheter og offentlige organisasjoner med å tolke og anvende EØS-avtalen i praksis. "EØS-rett" av Halvard H. Fredriksen og Gjermund Mathisen. EØS-avtalen gjør Norge (og Island og Liechtenstein) til en del av EUs indre marked. Denne boken tilbyr en innføring i den materielle EØS-retten og en gjennomgang av det institusjonelle rammeverket. Del 4 - Endringsforordninger og EØS-komiteens beslutninger. Beslutning 76/2011; Beslutning nr. 138 av 17. februar 1989 om fortolkningen av artikkel 22 nr. 1 bokstav c) i forordning (EØF) nr. 1408/71 ved transplantasjoner eller andre kirurgiske inngrep; Beslutning nr. 147 av 10. oktober 1990 om anvendelse av artikkel 76 i forordning (EØF) nr. 1408/71 ... EØS-rett i et nøtteskall gir en oversikt over EUs og EØS' institusjoner, rettskilder og lovgivningsmodeller. I tillegg beskrives EØS-avtalens materielle regler: det indre marked (fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital), konkurransereglene rettet mot det offentlige (statsstøttereglene og anskaffelsesreglene) og konkurransereglene rettet mot foretak. [34] Sejersted, Arnesen, Rognstad, Kolstad; EØS-rett, 3. utgave s. 193 . Kontakt oss Dag Saltnes Partner | Leder for Advokatfirmaet PwC i Region Vest, PwC Norway Tlf: 952 60 632 . Kontakt meg Daniel Næsse ... EU-/EØS-rett Vårt team har også omfattende erfaring med å håndtere statsstøtteprosesser for EFTAs overvåkningsorgan, samt generell EU/EØS-rettslig rådgivning. Vi bistår både offentlige og private aktører i forbindelse med utforming av støtteordninger, og håndterer jevnlig klagesaker ved brudd på statsstøtteregelverket. EØS-rett gir en innføring i hvordan Norge gjennom EØS-avtalen har blitt en del av rettsutviklingen i EU, hvordan de felles europeiske reglene er gjennomført i norsk rett og hvilke utfordringer dette reiser for norske jurister. Denne tredje utgaven av EØS-rett er oppdatert med viktige regelendringer … EØS-RETT . EØS-avtalen feiret sitt 25 års jubileum i 2019. Våre advokater har i nåværende og tidligere stillinger arbeidet med ulike EØS-rettslige problemstillinger siden den gang. I Berngaard har vi erfart at de fleste sektorer på en eller annen måte er omfattet av regler med EØS-rettslig opprinnelse. Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-området) er et samarbeid inngått mellom Den europeiske union (EU) og tre av fire medlemsstatene i Det europeiske frihandelsfor...