Pasientjournalloven og helseregisterloven E-bok


Pasientjournalloven og helseregisterloven - Sverre Engelschiøn, Elisabeth Vigerust pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-06-07
FORFATTER: Sverre Engelschiøn, Elisabeth Vigerust
ISBN: 9788215031569
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,48

FORKLARING:

Denne boken inneholder grundige kommentarer til pasientjournalloven og helseregisterloven.Pasientjournalloven gjelder bruk av helseopplysninger for å yte, administrere eller kvalitetssikre helsehjelp. Det følger av loven at de opplysningene som er nødvendige for at pasientene skal få best mulig helsehjelp, skal være tilgjengelige for helsepersonell. Samtidig skal loven sikre at opplysningene er tilgjengelige kun for dem som har behov for dem. Helseregisterloven gjelder for helseregistre som brukes til statistikk, helseanalyser, forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap. Loven gir regler for etablering av helseregistre.EUs personvernforordning (GDPR) kom til anvendelse i Norge 20. juli 2018 og er nå hovedloven om personvern også i helsesektoren. For å tegne et mer dekkende bilde av dagens rettstilstand har forfatterne derfor innarbeidet de viktigste reglene i forordningen i kommentarene til de enkelte lovbestemmelsene.Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på Juridika.no.

...g helseregisterloven.Pasientjournalloven gjelder bruk av helseopplysninger for å yte, administrere eller kvalitetssikre helsehjelp ... Taushetsplikt og opplysningsrett - Helsedirektoratet ... . Det følger av loven at de opplysningene som er nødvend Informasjon og innsyn. Pasienten eller brukeren har rett til informasjon og innsyn i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven § 3-6 tredje ledd og § 5-1 og til personvernforordningen artikkel 13 og 15. Når det er nødvendig for å gi innsyn, kan den databehandlingsansvarlige innhente personopplysninger fra Folkeregisteret. Pasientjournalloven og helseregisterloven Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 11. april 2014, godkjent i statsråd samm ... Universitetsforlaget ... . Pasientjournalloven og helseregisterloven Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 11. april 2014, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Les dokumentet Last ned dokument. Dokumentet i pdf-format (1,5 Mb) ... Denne boken inneholder grundige kommentarer til pasientjournalloven og helseregisterloven. Pasientjournalloven gjelder bruk av helseopplysninger for å yte, administrere eller kvalitetssikre helsehjelp. Det følger av loven at de opplysningene som er nødvendige for at pasientene skal få best mulig helsehjelp, ... Kjøp 'Pasientjournalloven og helseregisterloven, lov 20. juni 2014 nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven), lov 20. juni 2...