Spesialpedagogikk i barnehagen E-bok


Spesialpedagogikk i barnehagen -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-03-12
FORFATTER:
ISBN: 9788245012200
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,76

FORKLARING:

Spesialpedagogikk i barnehagen presenterer et bredt spekter av kunnskap om barn med ulike funksjonsnedsettelser, og bidrar til å belyse hvordan spesialpedagoger og barnehagelærere kan skape gode forhold for alle barn i barnehagen, uavhengig av funksjonsnivået. Den første delen av boken handler om spesialpedagogikk på systemnivå. I denne delen presenteres politiske og ideologiske føringer og grunnlagsspørsmål i fagfeltet spesialpedagogikk. Den andre delen beskriver utfordringer knyttet til ulike funksjonsnedsettelser, og viser tilrettelegging som kan være gjennomførbar i barnehagehverdagen. Målgruppen for boken er studenter i spesialpedagogikk og barnehagelærerutdanning. Redaktøren er Bente I. Borthne Hvidsten, høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen. De andre bidragsyterne er Nina Carson, Clas Jostein Claussen, Elisabeth Daae, Margaret Klepstad Færevaag, Elinor Hasli, Rune Sarromaa Hausstätter, Ellinor Hjelmervik, Elisabeth Holme, Bente Lilljan Lind Kassah, Alexander Kwesi Kassah, Kari Engan Laberg, Solveig-Alma Halaas Lyster, Gro CC Løhaugen, Inge Nordhaug, Bodil Nordøen, Sonja Helgesen Ofte, Margareth Sandvik, Kjerstin Sjursen, Jon Skranes, Knut Slåtta, Helene Torsteinson, Ingrid Wiig, Gunvor B. Wilhelmsen, Elin Eriksen Ødegaard og Margun Øverland. Redaktør Bente I. Borthne Hvidsten er høgskolelektor i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Bergen, avdeling for lærerutdanning. Hun er utdannet ved Høgskolen i Bergen og ved Universitetet i Bergen. Hun har arbeidet ved høgskolen fra 2008 og er fagansvarlig for videreutdanningskursene «Tilpasset opplæring» og «Spesialpedagogikk for barn og unge», som hun kombinerer med en doktorutdanning i profesjonspraksis ved Universitetet i Nordland.

...nedsettelser, og bidrar til å belyse hvordan spesialpedagoger og barnehagelærere kan skape gode forhold for alle barn i barnehagen, uavhengig av funksjonsnivået ... Spesialpedagogikk i barnehagen. 9788245012200. Heftet ... ... . Den første delen av boken handler om spesialpedagogikk på systemnivå. I denne delen presenteres politiske og ideologiske ... Dette er den 6. utgaven av Spesialpedagogikk, ... Fjerde del presenterer spesialpedagogiske utfordringer, oppgaver og muligheter i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Studiet i spesialpedagogikk har som utgangspunkt at all opplæring i barnehage og skule skal ha inkludering som ideal med ein klar og kritisk vitskapleg og forsk ... Allmenn- og spesialpedagogikk hånd i hånd i barnehagen ... ... . Studiet i spesialpedagogikk har som utgangspunkt at all opplæring i barnehage og skule skal ha inkludering som ideal med ein klar og kritisk vitskapleg og forskingsmessig basis. Studiet legg stor vekt på omsynet til fellesskapen og mangfaldet i gruppa av barn, unge og vaksne under opplæring, der tilpassa opplæring er sentralt. Spesialpedagogikk 68 Produkter ; Pris. Forfatter. Vis mindre Format. Innbundet 10 Produkter; Heftet 58 Produkter; Filter. Kategorier. Kommende ... Selektiv mutisme i barnehage og skole Heidi Omdal. kr 349. Legg i handlekurv. Relasjoner i pedagogikken I lys av Baumans teorier Mirjam Harkestad Olsen (red.) kr 299. Legg i ... Spesialpedagogikk i barnehagen. Boken presenterer et bredt spekter av kunnskap om barn med ulike funksjonsnedsettelser og bidrar til å belyse hvordan spesialpedagoger og barnehagelærere kan skape gode forhold for alle barn i barnehagen, uavhengig av funksjonsnivået. Emnet gir inngående kunnskap om spesialpedagogiske utfordringer i barnehage, grunnskole og videregående opplæring med vekt på hvilke muligheter som finnes for å skape vekst i barn og unges utvikling og læring i lys av prinsippet om inkludering. Kathrin Olsen har skrevet en doktorgradsavhandling ved UiOs Institutt for spesialpedagogikk om temaet. I tidligere forskning er det kommet fram at barn med autisme har potensial for sosial kontakt som ofte blir oversett av personalet i barnehagen. spesialpedagogikk. Skal utvikle nye videreutdanningstilbud i spesialpedagogikk og fysisk-motorisk utvikling og aktivitet - Vi må gjennomføre endringer for å sikre at alle barn får den hjelpen de trenger ... Barnehage.no er medlem av Fagpressen. Post- og besøksadresse: Kvalitet i barnehagen, barnehagelærarrolla og didaktiske implikasjonar vil liggje som ei raud tråd gjennom heile vidareutdanninga. Innhald. Teoretiske innfallsvinklar i spesialpedagogikk, lovverk, meistring og inkludering; Barn med ulike psykososiale vanskar; Barn med språk- og kommunikasjonsvanskar Spesialpedagogikk i barnehagen presenterer et bredt spekter av kunnskap om barn med ulike funksjonsnedsettelser, og bidrar til å belyse hvordan spesialpedagoger og barnehagelærere kan skape gode forhold for alle barn i barnehagen, uavhengig av funksjonsnivået. Spesialpedagogikk 1 gir deg teoretisk og praktisk innsikt i tilpasset opplæring og spesialundervisning. ... Studiet passer for deg som jobber i barnehage, grunnskole, videregående skole. Det passer også for deg som har ønsker å jobbe med barn og unge med særskilte behov. Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet i barnehagen. Matematikkvansker før skolealder. Multifunksjonshemming før skolealder. Språkvanskar i barnehagen. Stamming i barnehagealder. Synstap i barnehagealder. Se også Tidlig innsats. Inkludering. Overganger. Rettigheter....