Grunnlagstenkning i et kvinnefag E-bok


Grunnlagstenkning i et kvinnefag - Gunnhild Blåka pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-10-13
FORFATTER: Gunnhild Blåka
ISBN: 9788276743111
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,73

FORKLARING:

Jordmoryrket har til alle tider vært mangfoldig og dramatisk. Jordmødrene assisterer kvinnene i et av livets mest kritiske og avgjørende øyeblikk. Forankret i både natur og kulturelle normer formes jordmoryrket gjennom historien. I denne boken får forfatteren fram hvordan jordmødre tenker om grunnleggende temaer i faget, som reproduksjon, seksualitet og moderskap. Denne boken synliggjør yrket ved at jordmødrene selv får fortelle om sitt mangfoldige, livsnære og til tider kompliserte yrkesliv. Til å belyse kvinners hverdagsliv i opplæring og praktisk yrkesutøvelse bruker forfatteren teori fra flere fagfelt med spesiell vekt på en praksisnær fenomenologisk tilnærming. Forfatteren ønsker å få fram kampene og konfliktene som utspiller seg når et kvinneyrke deltar i det "moderne kvalifiseringsprosjektet". Gunnhild Blåka er utdannet sykepleier og jordmor og arbeider som førsteamanuensis ved prosjekt helsefag hovedfag og prosjekt pedagogikk hovedfag ved Universitetet i Bergen.

...M. & Sinclair, Eds. (2011) Theory for .. ... En modell for jordmorstudenters praktiske studier sett i ... ... . Henry Brulards liv er en flott bok. Denne boken er skrevet av forfatteren Stendhal Stendhal 08/27/2010. Last ned bøker på vår hjemmeside lesclefsdor2018seoul.org. Grunnlagstenkning i et kvinnefag. Diabetespsykologi. Hvordan lede sorggrupper? ENØK i bygninger. Veien til førerkortet; buss, lastebil, vogntog. Stor-Oslo. Uten svik. Anton og andre flokkdyr. Hele Norge. Tut og kjør med brannbil ... Grunnlagstenkning i et kvinnefag - teori, empiri og metode ... ... . Hele Norge. Tut og kjør med brannbil (med lyd) Mine hus og hoteller brenner Grunnlagstenkning i et kvinnefag. Gunnhild Blåka. Legg i ønskeliste ... Jordmorutdanningen er et 2 års fulltidsstudium, som gir 120 studiepoeng. Opplæring av jordmødre har lange historiske røtter. ... Blåka, G. (2002) Grunnlagstenkning i et kvinnefag : teori, empiri og metode. Oslo, Fagbokforlaget (JMUE 100, JMUE 301, JMUE 500, JMUE 700, JMUE 900) Jordmorutdanningen er et 2 års fulltidsstudium, som gir 120 studiepoeng. Opplæring av jordmødre har lange historiske røtter. Fra erfaringskunnskap og en kvinnekulturell arv, overlevert gjennom generasjoner til formalisert utdanning skal jordmorutdanningen bidra til kunnskap og forståelse av kvinnehelse i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Ønsker du å laste ned en Fotoglede: Slik tar du bedre bilder-bok? Bra valg! På vår hjemmeside fondueoost.nl finner du boken Fotoglede: Slik tar du bedre bilder og andre bøker av forfatteren Eivind Røhne. ISBN 952-12-0225-4 ISSN 1455-9129 8 Sandvik, Gunnhild Fra livsgjerning til lønnsarbeid. Et modernitetsperspektiv på fødselsomsorg og jordmortjenester. Naturlighetens positioner. Nordiskka kulturforskare om fødselshjelp og foreldrehjelp. Red. Fjell, T. NFF 1998. 9 sandvik, Gunnhild Grunnlagstenkning i et kvinnefag. 1998. Oslo, Universitetsforlaget.Jeg velger derfor å bruke betegnelsen evidensbasert praksis 2 Dette kapittelet er et utdrag av mitt vitenskapsteoriske essay, som var en del av et PhD-kurs, Vestnorsk ... Grunnlagstenkning i et kvinnefag. Teori, empiri og metode (Fundamental Thinking in a Woman's Profession. Theory, Empiricism and Method). Fagbokforlaget, Bergen 2002. Google Scholar). This powerful event may affect the woman positively or negatively, depending on her experiences ......