Omstilling og nedbemanning E-bok


Omstilling og nedbemanning - Jan Fougner, Camilla Schøyen Borge, Marit B. Frogner, Julie Piil Lorentzen, Trond Erik Solheim, Tron Løkken Sundet, Eli Aasheim pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-10-06
FORFATTER: Jan Fougner, Camilla Schøyen Borge, Marit B. Frogner, Julie Piil Lorentzen, Trond Erik Solheim, Tron Løkken Sundet, Eli Aasheim
ISBN: 9788215025803
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,16

FORKLARING:

«Omstilling og nedbemanning» behandler de arbeidsrettslige regler som må iakttas ved omstillingsprosesser. Tema for boken er arbeidsrettslige og praktiske spørsmål som kan oppstå ved omstilling og nedbemanning. Sentrale temaer er styringsretten som grunnlag for å endre arbeidets innhold, bruk av arbeidskraft på annen måte enn ved ansettelse, virksomhetsoverdragelse, permittering, fremgangsmåten ved og vilkårene for nedbemanning, pensjon, trygd og sluttpakker og skatt. 3. utgave er oppdatert med lovgivning, rettspraksis og litteratur per juni 2016. I tillegg er det gjennomført en generell revisjon av bokens tekst og systematikk.Boken retter seg først og fremst til juridiske rådgivere, advokater og dommere. Også andre aktører i omstilling- og nedbemanningsprosesser, som personalledere, tillitsvalgte mv., vil ha nytte av fremstillingen. Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

... for å sikre en god omstilling. Hva gjør du ved omstilling, nedbemanning og oppsigelse? Hva kan sekretariatet bistå med? Det er viktig å ta kontakt tidlig slik at vi har mulighet til å være med å påvirke prosessen ... Nedbemanning: Ansiennitet og kompetanse ... . Vi bistår blant annet med råd og veiledning underveis i prosessen, utarbeidelse av avtale om medbestemmelse mv. NAV og virksomheten skal også avtale videre samhandling. Les også om omstilling og nedbemanning. Bistand til berørte arbeidstakere. Ved masseoppsigelser og permitteringer kan NAV som hovedregel tilby de arbeidstakerne som er berørt Ved omorganisering og mulig nedbemanning er en tilfredsstillende saksbehandling sv ... Omstilling, nedbemanning, permittering og oppsigelse | NITO ... . Bistand til berørte arbeidstakere. Ved masseoppsigelser og permitteringer kan NAV som hovedregel tilby de arbeidstakerne som er berørt Ved omorganisering og mulig nedbemanning er en tilfredsstillende saksbehandling svært viktig og også pålagt gjennom lov og tariffavtale for å sikre et godt beslutningsgrunnlag. Det er gjennom grundig saksbehandling, hvor de tillitsvalgte blir involvert, at alle relevante sider ved saken kan bli belyst. 18. mai 2017 / Arbeidsrett, Omstilling og nedbemanning, Podcast. Nedbemanning og hva vi kan lære av Posten-dommen (podcast) I den såkalte «Posten-saken» fra 2017 kom Høyesterett med viktige avklaringer om oppsigelse ved omorganisering og nedbemanning av en virksomhet. Omstilling og nedbemanning. Forfatter: Christopher Viland. Publisert: 5/2015. s. (82-84) Redaksjonelt vurdert. Skriv ut. Norge er i omstilling. Flere av Econas medlemmer opplever i disse dager at det skal nedbemannes på arbeidsplassen. De igangsatte innsparings- og omstillingsprosjektene vil kunne få konsekvenser for medarbeidere i kommunen. Samtlige omstillingsprosesser vil følge kommunens retningslinjer for omstilling og nedbemanning.Disse har nylig blitt revidert og godkjent av bystyret 1. februar 2016. En nedbemanning av noe størrelse i forhold til bedriftens virksomhet bør diskuteres og forankres i bedriftens styre. Styret bør gi administrasjonen mandat til å utrede forslag til nødvendige innsparingstiltak, herunder nedbemanning. Mindre endringer i bemanningen kan ses på som en del av den daglige ledelse som ikke trenger styrebehandling. Oversiktsartikkel: Omstilling og nedbemanning Omstilling og nedbemanning Sluttpakker på inntil 3 år i DNB Omstilling og nedbemanning DN: «Alle» vil tynne ut staben 20 prosent av norske ledere forventer nedbemanning . Share on Twitter Share on Facebook Share on Google+ . Leave a Reply Cancel. Omstilling og endring. Ofte stilte spørsmål om omstilling; Prosess for omstilling. Nåsituasjon - beslutningsgrunnlag; Planlegging og gjennomføring; Gjennomføre tiltakene; Veien videre; Roller og ansvar under en omstilling; Ulike typer omstilling. Nedbemanning og oppsigelse; Virksomhetsoverdragelse; Flytting; Utskilling eller outsourcing Omstilling og nedbemanning NAV samarbeider med virksomheter i omstilling der mange ansatte mister - eller står i fare for - å miste jobben. Til toppen Nedbemanning og omstilling er blitt en del av hverdagen for en del av våre medlemmer. Et behov for reduksjon i bemanningen kan oppstå både innenfor privat og offentlig virksomhet. Situasjonen er typisk den at for få elever søker seg til en bestemt linje ved en videregående skole, eller en barnehage opplever reduksjon i antall søkere i forhold til tidligere å...