Verdi og verdighet E-bok


Verdi og verdighet -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-07-18
FORFATTER:
ISBN: 9788202401474
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,93

FORKLARING:

Hva menes med at etikk er kontekstuell? Hva er empati, og hva betyr det for en som jobber i barnevernet? Hva betyr det å se et menneske når man jobber som sykepleier eller sosialarbeider? Hvordan kan helse- og sosialarbeidere bidra til å endre utsatte gruppers ulikhet i helse? Hvordan skal man møte pasienter som ikke ønsker å endre helseatferd? Dette er en bok som børster støv av begreper som «verdi» og «verdighet», og drøfter hva etikk og etisk refleksjon innebærer i praktiske situasjoner for helse- og sosialarbeidere. Dette er med andre ord ikke en bok om moralfilosofi og etiske grunnlagsteorier og perspektiver, men en bok om etikk og etiske handlinger i møte med dem som i en kortere eller lengre periode har behov for hjelp og støtte i vårt samfunn. Bokens forfattere retter oppmerksomheten mot verdispørsmål og etiske problemstillinger i ulike helse- og sosialtjenester. De viser hvor viktig det er å ha oppmerksomheten på de verdiene som preger ikke bare egen praksis, men også systemer og politikk som legger føringer på den konkrete praksisen.Verdi og verdighet passer særlig inn i felles innholdsdel i bachelor for helse- og sosialfag hvor etikk er sentralt, samtidig vil den være nyttig gjennom hele utdanningen. Boken er også aktuell for praksisutøvere i helse- og sosialsektoren, for forskere og andre som er opptatt av etikk og etiske spørsmål i arbeidet med mennesker på det mest sårbare.

... kr 366 (spar kr 53). Bla i boka. Ordet verdi har en rekke tolkninger, definisjoner og assosiasjoner ... Om verdier - Ellen Mossin Olesen ... . Verdier er stjernene man styrer etter, sier Aadland (2005:123). Det handler om alt det vi ønsker å ta vare på, arbeide for, eller verne om (kunnskapssenteret.com). Verdi- og låne­takst. Grundig, objektiv og bank-uavhengig taksering av eiendommens markedsverdi. En god og troverdig dokumentasjon ved refinansiering eller søknad om lån med pant i eiendommen. Ta kontakt på 48 30 50 20 for nærmere informasjon eller bestilling. Anbefales ved: Refinansierin ... Verdi og verdighet: Utdrag by Cappelen Damm - Issuu ... . Ta kontakt på 48 30 50 20 for nærmere informasjon eller bestilling. Anbefales ved: Refinansiering Verdi og Verdighet - Etikk i praksis Eva Skærbæk og Lillian Lillemoen (red.) Anmeldelse: «Forfatterne beskriver det som trengs av høy, faglig kompetanse og evne til refleksjon og reflektivitet for å kunne ivareta den enkelte brukers verdier og verdighet. Gjennom ... Mennesker over hele verden hadde sett grusomhetene som utspant seg før og under Andre Verdenskrig. Det fantes fortsatt uenighet mellom land og folk i verden, men prinsippet om menneskets verdighet var hele verdenssamfunnet enig om. Jeg tror de fleste i Norge i dag er enig i at alle mennesker har lik verdi og må behandles med verdighet. Bestill vurderingseksemplarer. Antologien innleder med et kapittel om ulike teoretiske perspektiver på verdighet. Videre omhandles temaer som opplevd verdighet hos mennesker med demens, eldre, barn, innvandrerkvinner, pårørende, selvmordsnære og døende.Bidragene i antologien springer ut av forskning på ulike deler av klinisk praksis - sykehjem, hjemmebasert omsorg, ulike enheter i ... Genanse og verdighet Tilgi dem ikke, for de vet hva de gjør. Også når de, i lille Norge, sitter i betrodde stillinger og gjør hva de gjør, vet de hva de gjør. Verdi og verdighet passer særlig inn i felles innholdsdel i bachelor for helse- og sosialfag hvor etikk er sentralt, samtidig vil den være nyttig gjennom hele utdanningen. Boken er også aktuell for praksisutøvere i helse- og sosialsektoren, for forskere og andre som er opptatt av etikk og etiske spørsmål i arbeidet med mennesker på det mest sårbare. KAPITTEL 10, DEN GLOBALE UTFORDRINGEN: ALLE MENNESKERS VERD OG VERDIGHET. I dette kapittelet "Tro som bærer- Etikk" ser vi på spørsmål rundt menneskeverd, menneskerettigheter og religionsfrihet. Kompetansemål. Elevene skal kunne gjøre rede for Bibelens syn på menneskeverdet. Genanse og verdighet er en roman av Dag Solstad, utgitt i 1994. Den er oversatt til en rekke språk, deriblant engelsk, spansk, svensk, tysk og, som den eneste av Solstads bøker, arabisk. Hovedpersonen Elias Rukla er lektor ved Fagerborg videregående skole. Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, da tilsidesettelsen av og forakt for menneskerettighetene har ført til barbariske handlinger som har rystet menneskehetens samvittighet, og da framveksten av en verden ... «Verdighet for meg er å bli respektert og behandlet som et alminnelig menneske. Å bli tatt på alvor. Man må få lov til å være seg selv, og ikke bli puttet i bås.» Personer med demens er mer enn sin demenssykdom. Introduksjon: Verdighet er et grunnleggende behov for mennesker og en kjerneverdi i sykepleien. Å eie en indre opplevelse av verdighet er av stor betydning, spesielt for eldre pasienter. Hensikt og mål: Studiens formål er å belyse hvordan eldre pasienters behov for å opprettholde egen opplevelse av verdighet kommer til uttrykk under sykehusopphold....