Kunst, håndverk, teknologi og design E-bok


Kunst, håndverk, teknologi og design - Janne Lepperød, Trude Kallestad, Øystein Gilje pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-05-15
FORFATTER: Janne Lepperød, Trude Kallestad, Øystein Gilje
ISBN: 9788245012880
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,87

FORKLARING:

Den visuelle mediekulturen krever at vi tenker nytt om kreativitet, kultur og produksjon også i skolen. Kunst, håndverk, teknologi og design er en grunnbok i kunst og håndverk. Den er spesielt rettet mot lærerstudenter ved fagskoler og høgskoler og kunst- og håndverkslærere i skolen, men egner seg også for andre som er interesserte i kunst- og håndverksfaget. Boka innledes med en oversikt over fagplanene, og den viser hvordan kunst- og håndverksfaget kan være en viktig møteplass mellom skolen og elevenes visuelle mediekultur. Den praktiske delen av boka er inndelt i 15 kapitler, og alle kapitteltemaene tar utgangspunkt i to av kunnskapsløftets fire hoveddeler for faget visuell kommunikasjon og design. I hvert kapittel presenteres utprøvde undervisningsopplegg trinn for trinn. Alle kapitlene begynner med historiske tilbakeblikk, gjennomgang av nødvendig teori og forklaring av teknikker som trengs i de forskjellige oppgavene. I tillegg avsluttes alle kapitlene med forslag til litteratur og nettlenker for videre lesning, og vi har også tatt med forslag til tverrfaglige undervisningsopplegg. Den kreative arbeidsmodellen som ligger til grunn for undervisningsoppleggene, legger opp til at elevene selv får øvelse i å stå i en kreativ prosess med prøving og feiling fra idéutvikling til ferdig produkt. Boka er rikt illustrert både med eksempler fra kjente kunstnere og elevarbeider. Janne Lepperød er kultursjef i Tjøme kommune. Hun er adjunkt med 17 års undervisningserfaring fra barne- og ungdomsskolen og har tidligere utgitt lærebøkene Kunst- og håndverkstimen; 1. 4. trinn og Kunst- og håndverkstimen; 5. 7. trinn sammen med Trude Kallestad. Lepperød og Kallestad startet og drev maleskolen Minilangelo i flere år, som var en maleskole for barn i alle aldre. Lepperød har studert digital mediedesign ved Høgskolen i Telemark (2010) og har hatt flere salgsutstillinger av grafiske illustrasjoner. Trude Kallestad er adjunkt ved Ådnamarka skule i Bergen kommune og har 15 års undervisningserfaring fra barne- og ungdomsskolen. Hun har tidligere utgitt lærebøkene Kunst- og håndverkstimen; 1. 4. trinn og Kunst- og håndverkstimen; 5. 7. trinn sammen med Janne Lepperød. Kallestad og Lepperød startet og drev maleskolen Minilangelo i flere år, som var en maleskole for barn i alle aldre. Øystein Gilje er forsker ved det utdanningsvitenskapelige fakultetet ved Universitet i Oslo. Han har 10 års undervisningerfaring fra universitetet, grunnutdanningen samt fra folkehøyskole, der han har undervist i film og foto. I tillegg har han arbeidet fem år i NRK. Både nasjonalt og internasjonalt har Gilje publisert en rekke artikler og bokkapitler om barn og unges medieproduksjon i skolen. I avhandlingen Mode, Mediation and Moving Images (2010) studerte han hvordan ungdommer forstår filmspråk når de redigerer med digitale redigeringsverktøy.

... nettsted som fokuserer på: • Praksis • Oppgaver • Audiovisualitet • Yrkesliv Design og teknologi er derfor nært knyttet sammen ... PDF deloppgaver og storprosjekter. Deloppgavene er ... . For at ikke selve designet skal gå på bekostning av teknologien, eller omvendt, er det viktig at oppgavene som gis i dette fagområdet fokuserer mer på samspillet mellom design og teknologi. Fagene naturfag og matematikk har alltid vært en naturlig del av faget Kunst og Håndverk. kunne naturfag, matematikk og kunst og håndverk! Oppgavene er forfattet av Naturfagsenteret, Regnmakerne, Matematikksenteret, Forsknin ... Lærerbloggen: 10 nettsteder du kan bruke i kunst- og håndverk ... . kunne naturfag, matematikk og kunst og håndverk! Oppgavene er forfattet av Naturfagsenteret, Regnmakerne, Matematikksenteret, Forskning.no og Renatesenteret, samt av lærere i grunnskolen med Teknologi og Design som fag. Ctrl + klikk på ditt trinn og kom direkte til dine oppgaver: 1.-2. trinn 3.-4. trinn 5.-7. trinn 8.-10. trinn Skaff deg internasjonal erfaring. Du kan ta deler av faglærerutdanning i design, kunst og håndverk i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne.Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Hoebeke er utdanna lektor i design, kunst og handverk ved OsloMet, mai 2019. Stephanie C. Hoebeke. De fleste fagfelt påvirkes av den teknologiske utviklingen på en eller annen måte, og nye fagområder og retninger har oppstått. Dette gjelder også innen kunst, design og håndverk. Kunst og kultursenteret, Matematikksenteret, NAFO og Naturfagsenteret har laget en serie undervisningsopplegg i teknologi og design. Undervisningsoppleggene er flerfaglige og dekker kompetansemål fra naturfag, kunst og håndverk og matematikk. Kunst, håndverk, teknologi og design er en grunnbok i kunst og håndverk. Den er spesielt rettet mot lærerstudenter ved fagskoler og høgskoler og kunst- og håndverkslærere i skolen, men egner seg også for andre som er interesserte i kunst- og håndverksfaget. Les mer Kunst og håndverk i skolen er et møtested for deg som er opptatt av hvordan en kan anvende ulike arbeidsmåter og digitale verktøy i kreative og skapende prosesser samtidig som en ivaretar tradisjonen i kunst og håndverksfaget. Vi håper at du kan la deg inspirere og kanskje dele noen av dine erfaringer her! Studieretningen kunst og formidling er for deg som ønsker å lære om samtidskunstens ulike uttrykksformer gjennom praktisk-estetisk arbeid, kunstformidling og kunstteori. Studieretningen er praksisnær. Tar du PPU i design, kunst og håndverk i tillegg, er du kvalifisert for å jobbe med undervisning i grunnskolen. Kjøp Kunst, håndverk, teknologi og design fra Bokklubber Den visuelle mediekulturen krever at vi tenker nytt om kreativitet, kultur og produksjon også i skolen. Kunst, håndverk, teknologi og design er en grunnbok i kunst og håndverk. Den er spesielt rettet mot lærerstudenter ved fagskoler og høgskoler og kunst- og håndverkslærere i skolen, men egner seg også for andre som er ... Teknologi og design er et hovedområde i faget naturfag. I Kunnskapsløftet 06 er det også omtalt som et flerfaglig emne som skal inkludere naturfag, matematikk og kunst og håndverk. Naturfagssenteret… Nettstudentene i kunst og håndverk har laget undervisningsopplegg som vi har valgt å dele i dette innlegget. Utgangspunktet for å lage disse oppgavene var veilederen for det nye valgfaget design og redesign i ungdomskolen som startet opp i høst. Veilederen er rettet mot valgfaget, men er også informativ og kan være en rettesnor i forhold til hvordan en kan jobbe med design og redesign i ... KUNST OG HÅNDVERK . En kvalitativ kasusstudie av fire læreres posisjoneringer . Ida Linett Olsen . Kandidatnummer:118 . Masteroppgave i kunst - og designdidaktikk 2014. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for tekn ologi, kunst og design . Institutt for estetiske fag . Emnekode: MEST5900 Kunst og håndverk er et kreativt og praktisk fag som bidrar til å knytte sammen kulturarv, tradisjoner og nyskaping. Faget står sentralt i utviklingen av den kulturelle allmenndannelsen, og er også forberedende for en rekke utdanninger og yrkesvalg....