Mellom fag, forvaltning og politikk i helse-og sosialtjenesten E-bok


Mellom fag, forvaltning og politikk i helse-og sosialtjenesten - Erna Haug, Kirsti Meum Paulsen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-10-01
FORFATTER: Erna Haug, Kirsti Meum Paulsen
ISBN: 9788215009193
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,60

FORKLARING:

I denne læreboken om helse- og sosialtjenestene viser forfatterne sammenhengen mellom politiske vedtak, organisering av tjenester, lovhjemler og den konkrete tjenesteytelsen. Boka er bygget opp etter prinsippene om problembasert læring med oppgaver og quizer i hvert kapittel.Ved hjelp av en økologisk forklaringsmodell analyseres tjenesteyterens rolle. Ved hjelp av en økologisk forklaringsmodell analyseres tjenesteyterens rolle.

...tjenesten. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 82-15-00919- ... Helse- og oppvekstfag Vg1 - Helse- og sosialsektoren - NDLA ... . (160 sider) Innledning + kapittel 1-5 og kapittel 6 (96 sider) 362.10685 Hv Hvordan holde orden i eget hus: internkontroll i Sosial- og helsetjenesten (2004) 34 s. Helse- og sosialsektoren gir innbyggerne kommunale omsorgstjenester, helsetjenester og sosiale tjenester. NAV-kontorene har ansvaret for de sosiale tjenestene. Helse- og sosialtjenesten er preget av profesjoner med høye krav til selvstendig yrkesutøvelse. Studiet skal kvalifisere til å gå inn i slike ledel ... Forvaltningspolitikk - regjeringen.no ... . Studiet skal kvalifisere til å gå inn i slike ledelsesutfordringer på en offensiv og løsningsorientert måte. Den primære målgruppen er ledere i den offentlige helse- og sosialtjenesten. Dette omfatter bl.a. avdelingsledere og enhetsledere ... Mellom fag, forvaltning og politikk i helse- og sosialtjenesten. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 82-15-00919-. Innledning + kapittel 1- 4 og kapittel 6 (56 sider) 361.3 So Kapittel i bok Haugland, R. (2001). Det profesjonelle medmenneske på Utvær. I: Tronvoll,I. M. & E. Marthinsen (red.), Sosialt arbeid - refleksjoner og nyere forskning ... Om ledelse i helse- og sosialtjenesten. Ledelse i helse- og sosialtjenestene sikter mot å gi perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendig i lederroller. Studiet gir grunnlag for økt innsikt i personlige lederkvalifikasjoner. Videreutdanningen er et samarbeidprosjekt mellom Høgskolen i Molde, Høgskulen i Volda og NTNU i Ålesund. Blå.pdf Propaganda og motstand.pdf De som er i storm og fare.pdf Motiv X.pdf Å kysse en ørken, å kysse en myr.pdf RELATERTE BøKER Årsregnskapet: en grunnleggende innføring: oppgavesamling med løsninger.pdf De første årene.pdf Forsvunnet.pdf Mellom fag, forvaltning og politikk i helse-og sosialtjenesten.pdf Verdiløse menn.pdf Kvinnelist.pdf Fedrenes løgner.pdf Bienes historie.pdf ... Skaff deg internasjonal erfaring. Du kan ta deler av Master i natur-, helse- og miljøvern i utlandet.Å studere eller ta praksis i utlandet gir deg nyttig internasjonal erfaring og språkferdigheter, og kan gjøre deg enda mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Videreutdanningen er og har vært populær i mange år, og studenter som har gjennomført 30 studiepoeng kan få innpass i masteren. Endringer og krav i helse-og sosialtjenesten. Helse- og sosialtjenesten er preget av store endringer, omorganiseringer, innovasjon og effektivisering, som følge av omfattende reformer. Helse- og sosialtjenesten er preget av profesjoner med høye krav til selvstendig yrkesutøvelse. Studiet skal kvalifisere til å gå inn i slike ledelsesutfordringer på en offensiv og løsningsorientert måte. Den primære målgruppen er ledere i den offentlige helse- og sosialtjenesten. Politikk og innsyn Politikk og innsyn. Politikk Valg 2019 Innsyn ... Fag og kompetanse - helse og omsorg. Velferdsteknologi ... Brukerstøtte for meldingsutveksling i helsesektoren Bedre tverrfaglig innsats - BTI Tvistenemd mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst Ernæring ... Boken behandler menneskerettigheter, pasientrettigheter, selvbestemmelse og tvang, håndtering av pasientinformasjon og dokumentasjon. I tillegg tar den for seg ulikheter mellom jus og etikk, krav til Jus i helse- og sosialtjenesten er skrevet til fellesmodulen i videreutdanningene for helse- og sosialfaglig personell - Fagskolen HS. Den er er i tillegg et nyttig hjelpemiddel for alle som ... Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde tilbyr i fellesskap ph.d.-utdanning i Helse- og sosialfag. Studiet er unikt i Norge da det både er tverrprofesjonelt og tverrfaglig idet det retter seg mot alle profesjoner i helse- og sosialsektoren, og forutsetter bidrag fra flere vitenskapsdisipliner. Faggrupper møter i økende grad sammensatte problemer og må samarbeide på tvers av disse for å ... Helse- og omsorgstjenesteloven - hol. § 1-2. Lovens virkeområde. Loven gjelder for helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes i riket av kommunen eller private som har avtale med kommunen, når ikke annet følger av loven her....