Egenkapitaltransaksjoner E-bok


Egenkapitaltransaksjoner - Britt Torunn Hove pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-01-15
FORFATTER: Britt Torunn Hove
ISBN: 9788245017854
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,98

FORKLARING:

Egenkapitaltransaksjoner er transaksjoner mellom et selskap og dets eiere: - Stiftelse - Kapitalnedsettelse - Utbytte - Kapitalforhøyelse - Fisjon - Konsernbidrag - Fusjon - Egne aksjer - Avvikling Boken gir en oversikt over selskapsrettslige, regnskapsmessige og skatterettslige aspekter ved hver transaksjonstype, så vel som revisors uttalelser og rede gjørelser etter selskapslovgivningen. Den behandler hovedreglene og de oftest forekommende transaksjonstypene og nevner enkelte spesielle og uvanlige transaksjoner og problemstillinger. Boken bygger på aksjelovene, regnskapsloven og god regnskapsskikk og omtaler ikke IFRS-reguleringen. Problem stillingene, som er knyttet til aksjeselskapsformene AS og ASA, kan være parallelle for andre foretaksformer. Et oppslagsverk som gir praktisk veiledning og eksempler, à jour per mai 2014.

...eresse- og kompetanseorganisasjon for godkjente revisorer i Norge ... Den norske Revisorforening ... . Vi formidler fagnyheter, utgir tidsskrifter og tilbyr kurs over hele landet. Differanse mellom balanseført verdi og anskaffelseskost som oppstår som følge av omsetning av andeler i selskapet, egenkapitaltransaksjoner eller transaksjoner mellom foretak i samme konsern kan i samsvar med god regnskapsskikk avsettes til fond for vurderingsforskjeller slik at fri egenkapital ikke endres i forhold til vurdering etter generelle vurderingsregler. Egenkapitaltransaksjoner er transaksjoner mellom et selskap og ... Egenkapitaltransaksjoner by Hove, Britt Torunn ... ... . Egenkapitaltransaksjoner er transaksjoner mellom et selskap og dets eiere: - Stiftelse - Kapitalnedsettelse - Utbytte - Kapitalforhøyelse - Fisjon - Konsernbidrag - Fusjon - Egne aksjer - Avvikling Boken gir en oversikt over selskapsrettslige, regnskapsmessige og skatterettslige aspekter ved hver transaksjonstype, så vel som revisors uttalelser og rede gjørelser etter selskapslovgivningen. egenkapitaltransaksjoner i aksjeselskaper. På bakgrunn av omfanget av slike egenkapitaltransaksjoner, har jeg funnet det nødvendig å avgrense mot allmennaksjeselskaper og deltakerlignende selskaper som sådan. Det eksisterer også lovlighetskrav i forskrift. Her kan lovlighetskravet for konserninterne overføringer nevnes, jf. FSFIN § 11-21-6. Kjøp Egenkapitaltransaksjoner fra Tanum Boken omtaler stiftelse, kapitalforhøyelse, fusjon, kapitalnedsettelse, fisjon, egne aksjer, utbytte og konsernbidrag samt avvikling. Den gir oversikt over hovedreglene og antyder de områder der det er uklarheter, uten å utdype disse. Harris har en sterk transaksjonsgruppe bestående av høyt kvalifiserte advokater. Vi bistår med generell rådgivning, forberedelse og planlegging, forhandling, avtale- og dokumentutforming, due diligence, samt gjennomføring, oppgjør og implementering ved alle typer transaksjoner. Egenkapitaltransaksjoner omhandler transaksjoner og overføringer mellom selskapet og dets eiere, og omfatter således både forhøyelse/nedsettelse av selskapets ... Egenkapitaltransaksjoner Egenkapitaltransaksjoner innebærer transaksjoner mellom en virksomhet og virksomhetens eier. Vi kan bistå med en rekke typer egenkapitaltransaksjoner, herunder: Stiftelse av selskap Utbytte og konsernbidrag Kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse Omdannelse Fusjoner og fisjoner Egne aksjer Avvikling Konsernbidrag mellom «barnebarn» vil være egenkapitaltransaksjoner og regnskapsføres hos giver og mottaker på samme måte som er beskrevet ovenfor mellom søsterselskaper. For de mellomliggende datterselskapene i konsernet skal det i utgangspunktet ikke foretas noen regnskapsføring. Vi har erfaring fra alle selskapsformer som benyttes etter norsk rett, og bistanden knytter seg regelmessig til egenkapitaltransaksjoner, herunder fisjoner/fusjoner og kapitalendringer. Selskapsretten har også internasjonale aspekter og vi har mange langvarige klientrelasjoner med internasjonale konsern. Gjelder det fusjon eller fisjon, styrets kompetanse, generalforsamlingens kompetanse, egenkapitaltransaksjoner eller aksjonæravtaler, søker du råd hos oss i Guide. Guide Advokat har et internt samarbeid med spesialistene i strafferett og økonomisk kriminalitet. Egenkapitaltransaksjoner påvirker selskapets egenkapital og kan påvirke eiernes skatteposisjoner, som for eksempel skattemessig innbetalt kapital som kan tilbakebetales til eierne skattefritt. Egenkapitaltransaksjoner brukes for å justere opp eller ned selskapets egenkapital, men kan også være en konsekvens av ulike strukturelle grep i selskaper eller konsernstrukturer....