Omsorg ved livets slutt E-bok


Omsorg ved livets slutt - Susanne Carlenius pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2008-11-19
FORFATTER: Susanne Carlenius
ISBN: 9788245007800
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,84

FORKLARING:

Døden er tabubelagt for mange. De fleste som dør i dag, dør på sykehus eller i sykehjem, og døden er sjelden synlig for omgivelsene. Mange har aldri vært til stede ved et dødsleie. I denne boken gis døden et ansikt. Gjennom korte fortellinger møter vi mennesker som skal dø, mennesker som er i en svært sårbar fase av livet. Vi får et innblikk i hvordan de døende og deres nærmeste opplever den siste tiden av livet. Hver fortelling belyser ulike situasjoner som helsepersonell kan møte i sin hverdag, og derfor er boken egnet som pensumlitteratur og som supplerende litteratur ved utdanninger innenfor helsefagene, og aktuell for helsepersonell som har gjort sine egne erfaringer i møte med døden. Omsorg ved livets slutt passer for de som undrer seg over forhold som har med liv og død å gjøre, og hva som skjer i livets siste fase, og henvender seg også til de som er i en sorgprosess, som kanskje har mistet noen eller kommer til å miste noen. front flapp: authors picture + Susanne Carlenius er teolog og sykepleier. Hun arbeider som sykepleier på Hospice Lovisenberg i Oslo, en avdeling for alvorlig syke og døende kreftpasienter. back flapp: Fra forordet: Mange mennesker har aldri fulgt et annet menneske inn i døden. Jeg håper at denne boken kan være til støtte for den som skal dø, for den som skal miste en av sine nærmeste, og for helsepersonell som har en utfordrende oppgave i å følge den enkelte over grensen fra liv til død.

...86 av Eduard A. Byes. Lokalisert i hjertet av sentrum har bedriften bestått helt siden den gang med det samme ønske om å vise "omsorg ved livets slutt" og å skape en verdig og minnerik begravelsesseremoni ... Omsorg ved livets slutt - Aldring og helse ... . Et område hvor det kreves økt kompetanse, er lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. I dagens situasjon dør om lag 40 prosent på sykehus, 40 prosent på sykehjem, og 15 til 20 prosent i eget hjem. Uansett hvor livet avsluttes, skal pasienten få nødvendig smertelindring, ... Omsorg ved livets slutt Vi kan si med Albert Schweitzer: «Ærefrykt for livet», og være oppmerksomme på at behandling, ple ... Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets ... ... . Uansett hvor livet avsluttes, skal pasienten få nødvendig smertelindring, ... Omsorg ved livets slutt Vi kan si med Albert Schweitzer: «Ærefrykt for livet», og være oppmerksomme på at behandling, pleie og omsorg kan bygge bro fra: uverdighet til verdighet - I livets siste fase skal vi oppleve ro, trygghet og forutsigbarhet. Både pasienter og pårørende skal ivaretas på en god måte. Stortingsmeldingen inneholder en rekke tiltak for at helse- og omsorgstjenesten skal legge til rette for et best mulig tilbud i ved livets slutt, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Målet med all behandling, pleie og omsorg ved livets slutt er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Du vil få nødvendig kunnskap for å kunne gi pasienter den behandlingen og den tryggheten de har behov for i denne vanskelige tiden. Bidragsyterne til denne boken er forelesere ved våre nasjonale opplæringsprogrammer med fokus på en verdig alderdom og omsorg ved livets slutt, supplert av nasjonale pionerer innenfor området. Målgruppen for boken er fremfor alt fagpersonalet og «fotfolket» innenfor eldreomsorg men også du og jeg, våre foreldre, deres barn og barnebarn, politikere og helsebyråkrater. Omsorg ved livets slutt - Når pasienten har Covid 19. Course Content 1. En kreftsykepleiers erfaringer. 2. Innledning. 3. Lindrende behandling i kommunen når pasienten har covid-19. 4. Anbefaling om symptomlindring ved covid-19 fra palliativt senter ved Ahus. 5. Etikk og prioritering under covid-19-pandemien. Omsorg ved livets slutt for personer med utviklingshemming - De siste timene For få år siden kunne hun snakke, bodde i egen leilighet med litt bistand, hun hadde en forlovede og jobbet hver dag. Lise begynte først å glemme ting hun hadde gjort, så surret hun mer og mer med det meste. De som gir foreldre omsorg ved livets slutt, kan bli lønnstapere Når din mor eller fars liv nærmer seg slutten av kan det være tungt, både fysisk og psykisk. En ny studie viser at også inntekten kan bli rammet over lang tid om du gir regelmessig omsorg. Bakgrunn og hensikt: Det siste tiåret har flere sykehjem i Norge innført en tiltaksplan, Liverpool Care Pathway (LCP), som skal bidra til kvalitetssikring av pleie og omsorg ved livets slutt. Sykepleiere har en viktig rolle i omsorgen til døende pasienter, både som samarbeidspartnere i behandlingsteamet rundt pasienten, og gjennom den daglige oppfølgingen med pasient og pårørende. Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Personer som har livstruende sykdom eller er i livets siste fase, kan få utfordringer av fysisk, psykisk, sosial eller eksistensiell art. Dette kan også påvirke fam...