Inkludering og mangfold E-bok


Inkludering og mangfold -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-06-12
FORFATTER:
ISBN: 9788215027760
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,10

FORKLARING:

Elevene skal kunne delta aktivt i det sosiale og faglig-kulturelle felleskapet i skolen, der det legges til rette for læring og utvikling ut fra den enkeltes forutsetninger. I denne boka står dette samspillet mellom mangfold og fellesskap i fokus, både når det gjelder intensjoner og praksis.Fra et spesialpedagogisk perspektiv gir boka innsikt i utfordringer som både politikere, skoleledere og praktikere står overfor i skolens møte med elever med svært varierende bakgrunn og forutsetninger. Problemstillingene belyses på et overordnet og prinsipielt nivå, men det vises også mer konkret hva som kreves for ulike grupper, og hva som utfordrer ambisjonene om mangfold og inkludering i skolen.Målgruppa for boka er studenter i spesialpedagogikk, pedagogikk og lærerutdanning. Boka er aktuell for lærere, skoleledere og ansatte i PPT, og den har relevans for forskere og fagfolk som arbeider med problemstillinger knyttet til skole og utdanning.Sven Nilsen (red.) er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Øvrige bidragsytere er Jorun Buli-Holmberg, Monica Dalen, Liv Duesund, Veerle Garrels, Liv M. Lassen, Liv Heidi Mjelve, Ivar Morken, Geir Nyborg, Anne-Lise Rygvold, Hanne Marie Høybråten Sigstad, Kjell Skogen og Steinar Theie. Alle er medlemmer i forskergruppen «Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv».

...vå, men det vises også mer konkret hva som kreves for ulike grupper, og hva som utfordrer ambisjonene om mangfold og inkludering i skolen ... PDF LIKESTILLING, MANGFOLD OG INKLUDERING - UiT ... . Målgruppa for boka er studenter i spesialpedagogikk, pedagogikk og lærerutdanning. Hva er mangfold og inkludering? Inkludering - hva innebærer begrepet? Dette innebærer at den enkelte elev opplever sosial tilhørighet og sosialt fellesskap med jevnaldrende, samtidig som opplæringen er tilpasset evner og behov slik at eleven lærer og utvikler seg både menneskelig og faglig. Handlingsplan for mangfold og inkludering 2017-2020. UiB arbeider aktivt for å fremme likestilling og mangfold. Ingen skal oppleve diskr ... NTNU Samfunnsforskning - Mangfold og inkludering ... . Handlingsplan for mangfold og inkludering 2017-2020. UiB arbeider aktivt for å fremme likestilling og mangfold. Ingen skal oppleve diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, religion og livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller alder. inkludering og mangfold • Mangfold i barnehagen-Basse på tur • Inkludering gjennom et godt læringsmiljø Glede og mestring, å høre til, gode relasjoner mellom barn-barn, voksen-barn og foreldre Nina H. Træet og Cecilie Sæverud - Fagavdeling barnehage og skole Likestilling, inkludering og mangfold i Agder. Agder fylkeskommune arbeider langsiktig og systematisk for å oppnå økt likestilling knyttet til blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold har virket siden 2015. Mangfold og inkludering i spesialpedagogisk perspektiv (MISP) MISP studerer inkluderingsprosesser, læring og livskvalitet på ulike arenaer for barn, ungdom og voksne med særskilte behov. Gruppen består av forskere ved Institutt for spesialpedagogikk. Tilpasset opplæring skal ivareta prinsippet om inkludering. Inkludering innebærer at alle elever, også de som ikke har et tilfredsstillende læringsutbytte, skal ha tilhørighet til en klasse og ta del i fellesskapet i skolen. Når lærere tenker tilpasset opplæring og inklud...