Psykoterapi i utvikling E-bok


Psykoterapi i utvikling -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-07-05
FORFATTER:
ISBN: 9788232100156
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,42

FORKLARING:

Boken formidler oppdatert kunnskap innenfor et vidt spekter av psykodynamisk teori, terapi og forskning. Forståelse av pasienten og pasientens behov står i sentrum i boken, og flere sentrale behandlingsformer og temaer er viet egne kapitler: Distinksjon mellom psykoterapi og psykoanalyse, relasjonell psykoterapi, korttids psykodynamisk psykoterapi, mentaliseringsbasert terapi, allianse i psykoterapi, overføring, motoverføring og projektiv identifikasjon, utviklingspsykologi, arbeid med drømmer i terapi og integrering av psykoterapikunnskap i moderne nevrovitenskap. Boken er velegnet til bruk i undervisning, og henvender seg til alle som arbeider med psykodynamisk psykoterapi, studenter og andre med interesse for dette feltet.

...et meg av Louis Sanders overordnede prinsipper for å forstå samspill og utvikling, fordi jeg mener disse gir et integrerende rammeverk for å forstå samspill, i både utvikling og ... Psykoterapi i utvikling - norli.no ... ... Psykoterapi er bruken av psykologiske metoder i behandling av psykiske lidelser og problemer. Målet er at klienten skal oppnå en endring i retning av økt livskvalitet, eller bedret psykisk helse. Hva som regnes som endring, varierer med alvorlighetsgrad av problemene, funksjonsnivå ved behandlingsstart og de konkrete målene for terapien. Grunnlaget for veiledernes tilbakemeldinger på psykologenes utvikling underveis i utdanningen og bedømming av faktisk læringsutbytte til slutt; Spesialistutdanningen skal bidra t ... Spesialiteten i psykoterapi - Utfyllende bestemmelser for ... ... . Grunnlaget for veiledernes tilbakemeldinger på psykologenes utvikling underveis i utdanningen og bedømming av faktisk læringsutbytte til slutt; Spesialistutdanningen skal bidra til at spesialister i psykoterapi utøver sitt yrke i overenstemmelse med de fagetiske og samfunnsmessige krav. Kjøp Psykoterapi i utvikling fra Bokklubber Boken formidler oppdatert kunnskap innenfor et vidt spekter av psykodynamisk teori, terapi og forskning. Forståelse av pasienten og pasientens behov står i sentrum i boken, og flere sentrale behandlingsformer og temaer er viet egne kapitler: Distinksjon mellom psykoterapi og psykoanalyse, relasjonell psykoterapi, korttids psykodynamisk psykoterapi ... I- utvikling bruker en kombinasjon av gestaltterapi og NLP (Nevrolingvistisk programmering) til å skape kontakt i feltet mellom deg/dere og oss og har som mål at du/dere skal få best mulig oversikt og handlingskraft til å endre fastlåste mønstre og uhensiktmessige strukturer. Ulike synspunkter på barns utvikling vil også påvirke hvordan man forstår utvikling hos barn med psykisk utviklingshemning. Og det psykisk utviklingshemmede individet har på grunn av sin kognitive begrensning færre påvirkningsmuligheter og er mer prisgitt sitt miljø (Eknes, 2000). Boken formidler oppdatert kunnskap innenfor et vidt spekter av psykodynamisk teori, terapi og forskning. Forståelse av pasienten og pasientens behov står i sentrum i boken, og flere sentrale behandlingsformer og temaer er viet egne kapitler: Distinksjon mellom psykoterapi og psykoanalyse, relasjonell psykoterapi, korttids psykodynamisk psykoterapi, mentaliseringsbasert terapi, allianse i ... Coaching er en type veiledning eller mentoring som fokuserer på jobbrelaterte temaer. Det kan være alt fra konflikt på arbeidsplassen til etablering av egen virksomhet eller motivasjonsarbeid. Psykoterapi hos Porselensklinikken er et lavterskeltilbud innen psykisk helse, rettet mot bedre livskvalitet og helse, personlig utvikling og konkret problemløsning. Her trenger du ikke henvisning fra lege eller psykolog. Psykoterapi kan være nyttig for alle på ulike tidspunkter i livet, og handler ikke om diagnoser, men om hvordan du selv opplever at du har det. … Psykoterapi Les mer » I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan intersubjektive prosesser kan være relevante for å forstå endring, både i utvikling og i psykoterapi. Jeg har definert intersubjektivitet som det å dele indre, subjektive opplevelser med et annet subjekt, som har et eget tilsvarende senter for opplevelse. Ad Lib Helse & Utvikling fra , Viken. Psykoterapi. Søkeord kan fra annonsøren inneholde bevisste skrivefeil og forskjellige skrivemåter for å sikre treff ved søk etter disse ordene. Psykoterapi, Terapi, Samtaleterapi, Psykoterapeuter, Selvutvikling, Parterapi, Gruppeterapi, Helhetsterapi, Personlig-utvikling, Gestaltterapi Psykoanalytisk teknikk inngår i flere behandlingsmetoder, og må ansees som grunnleggende for moderne psykoterapi. Psykoanalytisk teori Anvendelsen av den nye metoden gav erfaringer som fikk vesentlig betydning for forståelsen av den normale psykologiske utvikling. Klinikknært - Forskningsbasert - Utvikling av terapeutiske egenskaper. Godkjent av Norsk psykologforening som obligatorisk program i spesialiteten psykoterapi; 10 samlinger à 3 dager, over 2 år; 160 timer kurs, 100 timer egenerfaring, 40 timer veiledning; Integrerer fellesfaktorenes rolle og betydning med spesifikke modeller og ... Psykologisk behandling av barn trenger både begrunnet teori om hvordan utvikling foregår, og konkrete og utprøvde fremgangsmåter for å få fastlåste utviklingsprosesser i gang igjen. I tobindsverket Barn og unge i psykoterapi møter vi kliniske psykologer som viser hvordan man kan engasjere barn, unge og deres viktige voksne i personlige samtaler og virksomhet som forandrer. Barn og unge i psykoterapi- samspill og utviklingsforståelse setter fokus på barn og unges behov i terapi og belyser de spesielle problemstillingene knyttet til dette. Boken gir en forståelse for barn og unges utvikling og v...