Finansregnskap E-bok


Finansregnskap - Steinar Sars Kvifte, André Tofteland, Anne-Cathrine Bernhoft pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2010-12-24
FORFATTER: Steinar Sars Kvifte, André Tofteland, Anne-Cathrine Bernhoft
ISBN: 9788245009026
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,12

FORKLARING:

Regnskapsloven er en rammelov som bygger på grunnleggende regnskapsprinsipper, og forutsetter inngående kunnskap om og forståelse for regnskapsteoretiske spørsmål. Samtidig er regnskap et profesjonsfag som i stor grad utledes av praksis. Begge disse dimensjonene reflekteres i god regnskapsskikk. Denne boken gir leseren forståelse for samspillet mellom de to dimensjonene og innsikt i sentrale regnskapsmessige problemstillinger. Omtale av god regnskapsskikk for små foretak er integrert i fremstillingen. Kunnskap om den internasjonale regnskapsstandarden IFRS (International Financial Reporting Standards) er en forutsetning for å kunne utarbeide og lese regnskapene til børsnoterte foretak og er også nyttig for å forstå innholdet i god regnskapsskikk. I denne boken kommer dette til uttrykk ved at det redegjøres fortløpende for IFRS i de ulike kapitlene, samt at det avsluttende kapitlet i sin helhet er viet til IFRS. Illustrerende eksempler med prinsipielle og praktiske problemstillinger går som en rød tråd gjennom hele boken. Læreboken er tilpasset oppgavesamlingen Finansregnskap - Årsregnskap og god regnskapsskikk (Tofteland mfl., Fagbokforlaget 2006). Sistnevnte er derfor et godt supplement til denne boken. Steinar Sars Kvifte er dr.oecon., statsautorisert revisor og partner og IFRS Technical Director i Ernst & Young, samt førsteamanuensis II ved Norges Handelshøyskole. Andre Tofteland er siviløkonom HAE, førstelektor og fakultetsdirektør ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Agder. Tofteland er medlem av NRS Regnskapsstandardstyre (RSS). Anne-Cathrine Bernhoft er statsautorisert revisor, senior manager og faglig rådgiver i fagavdeling regnskap i Ernst & Young.

...n overfor omverdenen. Et finansregnskap eller årsregnskap er en bedrifts offentlige regnskap og er i Norge lovpålagt i regnskapsloven for en rekke selskapsformer ... Finansregnskap - Jusleksikon.no ... . Er regnskapsføringen lovpålagt, er bedriften regnskapspliktig.Finansregnskapet viser bedriftens økonomiske utvikling og finansielle stilling. Finansregnskapet er den delen av regnskapet som først og fremst er rettet mot eksterne interessegrupper. Hvorfor finansregnskap? Dette kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk autorisert regnskapsfører. Studiet tilfredsstiller krav ... Finansregnskap | BI ... . Hvorfor finansregnskap? Dette kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk autorisert regnskapsfører. Studiet tilfredsstiller kravene i regnskapsførerforskriften av 8 februar 1999 nr. 196 (utdanningskrav til autorisert regnskapsfører). Finansregnskap med analyse har en logisk og ryddig struktur med sammendrag, kontrollspørsmål, oppgaver og løsningsforslag til hvert kapittel. Kontoplan med de mest brukte kontoene og eksempel på årsregnskap (med noter) er tatt med som vedlegg. MRR412 Finansregnskap I er identisk med BUS402 Finansregnskap I. BUS402E/MRR412E Financial Accounting I tilsvarer BUS402/MRR412 Finansregnskap I og disse kan ikke kombineres. Hvorfor finansregnskap og regnskapsanalyse? Alle aksjeselskaper og en god del andre virksomheter må hvert år utarbeide et årsregnskap, og årsregnskapet gir alle som vil in...