Klimahistorie & klimapolitikk E-bok


Klimahistorie & klimapolitikk - Arne Chr. Stryken pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-02-18
FORFATTER: Arne Chr. Stryken
ISBN: 9788282650267
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,64

FORKLARING:

Denne boken gir en oversikt over jordens klimahistorie, klimaforskning og dagens klimapolitikk. Jorden har vært gjennom mange istider og varmeperioder, og spor fra disse epokene brukes til å forstå og forutsi vår tids klimaendringer. Undersøkelser av innlandsisen på Grønland, iskappen i Antarktis og avsetninger på havbunnen gir oss kunnskap om klimaendringer over 700 000 år tilbake i tid. Moderne klimaforskning benytter også genetisk forskning, inkludert kartlegging av DNA, astronomisk teori og studier av atmosfæriske forhold og de store havstrømmene. Men hva er menneskeskapte og hva er naturlige klimaendringer? Og hva tåler jorden - eller vi mennesker - av global oppvarming? Boken går inn i viktige klimapolitiske spørsmål og beskriver hvordan klimaendringene påvirker internasjonal politikk og verdenssamfunnet.

...mapolitikk samler flere perspektiver på den globale oppvarmingen i vår tid ... norsk klimapolitikk - Store norske leksikon ... . Flertallet av den norske befolkningen sier at de er enige i at det skjer en global oppvarming, men klimaskeptikerne har en viss tilslutning, og folk vet ikke alltid hva de skal tro. Det er fullt mulig å holde global oppvarming under 1,5 grader hvis vi kutter utslipp raskt og dypt, og øke og verne skogområder, ifølge FNs klimapanel og forskere. Verden må kutte utslipp minst 45 prosent innen 2030 på vei mot netto nul ... Klimahistorie - Wikipedia ... . Verden må kutte utslipp minst 45 prosent innen 2030 på vei mot netto null utslipp i 2050. Dessverre ligger verden - og Norge - ikke an til å nå klimamålet. Vi trenger derfor en mer ambisiøs klimapolitikk. Vår pris 349,-(portofritt). Pensumbøker i alle fag. Denne boken gir en oversikt over jordens klimahistorie, klimaforskning og dagens klimapolitikk. Jorden har vært gjennom mange istider og varmeperioder,.. Klimarisiko: PRI spår kraftig, brå og uplanlagt klimapolitikk. Innen 2025 får vi kraftige, brå og dårlig planlagte klimavedtak, mener investorkoalisjonen PRI. Da vil politikerne måtte innse at de har drøyd for lenge med påkrevd energiomstilling og nødvendig klimapolitikk. Mye må tas igjen, fort, for å begrense klimakatastrofen. Klimaendringer i Norge : forskernes forklaringer . ISBN 9788215021584, 2013, Dag O. Hessen, Knut H Alfsen, Eystein Jansen Han har nå skrevet en svært god bok om klimahistorie og klimapolitikk. Boken er delt i tre hoveddeler. Del 1 gir en oversikt over klimaforskning og klimahistorie, mens del 2 går nærmere inn på de samme emnene. Del 3 omhandler hvordan den globale oppvarmingen kan komme til å utvikle seg. Klimahistorie & klimapolitikk hevder videre at samene om noen år vil måtte forlate reindriften og blant annet sysselsette seg innen reiseliv. Bakgrunnen er temperaturstigningen, som vil umuliggjøre deres levesett, og Stryken kobler dette til frigjøring av metan fra permafrostområder når temperaturen stiger. Både klimaendringer og klimapolitikk kan føre til økonomiske rystelser. Begrepet klimarisiko dekker økonomiske følger av klimaendringer og -tiltak. Denne boken gir en oversikt over jordens klimahistorie, klimaforskning og dagens klimapolitikk. Jorden har vært gjennom mange istider og varmeperioder, og spor fra disse epokene brukes til å forstå og forutsi vår tids klimaendringer. Undersøkelser av innlandsisen på Grønland, iskappen i Antarktis og avsetninger på havbunnen gir oss kunnskap om klimaendringer over 700 000 år tilbake i ... Klimahistorie og klimapolitikk samler flere perspektiver på den globale oppvarmingen i vår tid. Flertallet av den norske befolkningen sier at de er enige i at det ... Denne boken gir en oversikt over jordens klimahistorie, klimaforskning og dagens klimapolitikk. Den nasjonale klimapolitikken har som formål å redusere utslippene av klimagasser i tråd med Norges internasjonale forpliktelser. For å nå målet om reduserte utslipp brukes en rekke ulike virkemidler som avgifter, kvotehandel, støtteordninger, teknologistandarder og andre former for regulering. Det overordnede ansvaret for norsk klimapolitikk ligger hos Klima- og miljødepartementet. Bokanmeldelse: Klimahistorie og klimapolitikk Omslag: abforlag.no Arne Chr. Stryken har i en årrekke bygd opp og undervist i studier i miljøfag, politisk idéhistori...