Organisert velferd E-bok


Organisert velferd - Alf Roger Djupvik, Magne Eikås pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-06-21
FORFATTER: Alf Roger Djupvik, Magne Eikås
ISBN: 9788252189360
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,27

FORKLARING:

Organisasjonskunnskap for helse- og sosialarbeidarar. Boka gir ei innføring i organisasjonskunnskap og er retta mot helse- og sosialfaga. Etter ein introduksjon til organisasjonsteori, gjer forfattarane greie for kva som kjenneteiknar organisasjonar i offentleg, privat og frivillig sektor. Vidare presenterer dei ulike teoretiske perspektiv på korleis organisasjonar fungerer, og korleis dette kan påverke arbeidskvardagen til tenesteytarar i denne sektoren. I boka gjer forfattarane også greie for nyare reformer i offentleg sektor og korleis dei verkar inn på organisasjonsutforminga. Her ligg hovudvekta på NAV-reforma, der sosialtenesta, Aetat og trygdeetaten vart slått saman. Forfattarane tar for seg hovudtrekka ved denne reforma, kva styringsideal ho byggjer på, og korleis reforma er evaluert i ettertid. Den nye samhandlingsreforma, gradvis iverksett frå 2012, blir gjort greie for i eit eige kapittel. Til slutt i boka tar forfattarane for seg samarbeid mellom det offentlege og frivillige organisasjonar, og gir ei nyttig oversikt over dei viktigaste frivillige organisasjonane. Den nye utgåva er gjennomarbeidd språkleg og nedkorta med større vekt på det praktiske. Delane om den nye samhandlingsreforma og erfaringane med NAV er nyskrivne.

...skunnskap for helse- og sosialarbeidarar ... Samfunnsfag - Velferd - NDLA ... . Boka gir ei innføring i organisasjonskunnskap og er retta mot helse- og sosialfaga. Etter ein introduksjon til organisasjonsteori, gjer forfattarane greie for kva som kjenneteiknar organisasjonar i offentleg, privat og frivillig sektor. Vidare presenterer dei ulike teoretiske perspektiv på korleis organisasjonar fungerer, og korleis dette ... Oppdatert smittevernveileder for organisert idrett Pressemelding 28.05.2020; Lovendring om tiltak mot penge ... Helse og velferd - Engerdal ... .05.2020; Lovendring om tiltak mot pengespillreklame Pressemelding 20.05.2020; 804,7 mill. kroner til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner Pressemelding 19.05.2020 Velferd og livskvalitet i det norske samfunnet. Det er vanskelig å trekke noen helt entydig konklusjon om velferd og livskvalitet i det norske samfunnet. Og det er neppe mulig, eller ønskelig, å oppsummere disse utviklingstrekkene i ett enkelt tall, eller en indeks, som noen har tatt til orde for....