Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie E-bok


Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie - Ida Torunn Bjørk, Marit Solhaug pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2008-10-24
FORFATTER: Ida Torunn Bjørk, Marit Solhaug
ISBN: 9788279501237
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,40

FORKLARING:

Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie tar for seg arbeidsprosessen i prosjektarbeid.Boka er et svar på det økende kravet sykepleiere møter om å styrke bruken av kunnskap i eget arbeid, kvalitetssikre sykepleiefagets framgangsmåter i klinikken og utvikle ny kunnskap gjennom forskning på aktuelle problemer i sykepleie.Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie tar for seg arbeidsprosessen i prosjektarbeid, og kapitlene er bygd opp rundt de ulike trinnene i denne prosessen: iédutvikling, legitimering og avgrensning av prosjektet, litteratursøk, valg av teoretisk rammeverk, valg av framgangsmåter og presentasjon og diskusjon av resultater. Hvert trinn blir belyst og begrunnet, og det blir gitt eksempler på hvordan arbeidet kan gjennomføres.To fagutviklingsprosjekter og ett forskningsprosjekt er benyttet som gjennomgående eksempelprosjekter for å illustrere de ulike trinnene i arbeidsprosessen. Siste kapittel tar for seg hvordan det er mulig å stimulere og legge til rette for fagutviklende arbeid i praksis.I utgangspunktet er boka skrevet for sykepleierstudenter på ulike utdanningsnivåer og sykepleiere i praksis som ikke selv har gjennomgått et hovedfag eller masterstudium. Eksemplene er hentet fra sykepleie, men også andre studenter og yrkesutøvere i helse- og sosialfagene kan ha nytte av boka.

...ingen og instutisjonen både lokalt, nasjonalt og internasjonalt ... Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie - Ida Torunn ... ... . SAMMENDRAG: Klinisk stige og godkjenningsordningen for kliniske spesialister i sykepleie gir deltakerne et betydelig personlig utbytte. Dette gir seg utslag i økte faglige kunnskaper, økt selvtillit både på det personlige og profesjonelle plan og økte relasjonelle ferdigheter. Master i klinisk sykepleie bidrar til økt kompetanse innenfor pasientrettet arbeid, fagutviklingsarbeid og forskning i klinisk sykepleie. Studiet vektlegger etikk, sykepleievitenskap og nærhet til pr ... Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie av Ida ... ... . Studiet vektlegger etikk, sykepleievitenskap og nærhet til praksisfeltet. Studiestart høst 2020 - Masterstudium i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling heltid Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på master sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling heltid. Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie tar for seg arbeidsprosessen i prosjektarbeid, og kapitlene er bygd opp rundt de ulike trinnene i denne prosessen: iédutvikling, legitimering og avgrensning av prosjektet, litteratursøk, valg av teoretisk rammeverk, valg av framgangsmåter og presentasjon og diskusjon av resultater. Fagutvikling er en forutsetning for at sykepleiere kan holde seg faglig oppdatert og for å kunne gi riktig og sikker helsehjelp. Omstilling kan føre til at sykepleiere får nye oppgaver. Da er det viktig at det foreligger en plan for kompetanseutvikling, og at de ansatte får nødvendig opplæring for å møte de nye utfordringene. Fritak og innpassing ved master i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling. Du kan få fritak for tidligere videreutdanning eller annen utdanning på høyere nivå. Det kan gi deg et kortere studieløp på masterstudiet i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling. Noen utdanninger er vurdert og forhåndsgodkjent innpasset. Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie tar for seg arbeidsprosessen i prosjektarbeid. Boka er et svar på det økende kravet sykepleiere møter om å styrke bruken av kunnskap i eget arbeid, kvalitetssikre sykepleiefagets framgangsmåter i klinikken og utvikle ny kunnskap gjennom forskning på aktuelle problemer i sykepleie. og kvalitetssikringen i fagutviklingen skjedde gjen-nom å trekke med brukerne av tjenestene. En annen bok, fra 2008, er Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie.3 Boka tar for seg arbeidsprosessen i prosjektarbeid og er ment som et svar på det økende kravet til sykepleiere om å kvalitetssikre sy-kepleiefagets...