Atferdsproblemer i skolen E-bok


Atferdsproblemer i skolen - Bo Hejlskov Elvén pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-01-02
FORFATTER: Bo Hejlskov Elvén
ISBN: 9788245021158
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,12

FORKLARING:

På mange skoler er hverdagen preget av uro og konflikter. Mye tid og energi går med til å skape ro i klasserommet, og dette går på bekostning av lærerens undervisning og elevenes læring. Denne boka viser hvordan pedagoger og andre ansatte i skolen kan tenke og handle i utfordrende møter med elever. Med utgangspunkt i metoden lavaffektiv tilnærming og en lang rekke konkrete eksempler viser forfatteren Bo Hejlskov Elvén hva konflikter er, hvorfor de oppstår, hvordan man trinn for trinn løser dem, og ikke minst hvordan konfliktene kan forebygges. Rådene forfatteren gir, er konkrete, praktiske og presenteres i form av elleve grunnleggende prinsipper. Atferdsproblemer i skolen inneholder også utdypende studiemateriale og et forord av Terje Ogden. Boka henvender seg til alle som jobber med elever i skolen, som lærere, spesiallærere, assistenter og ledere. Bo Hejlskov Elvén er psykolog og har lang erfaring med å veilede og utdanne pedagoger og omsorgspersonale i håndtering av problemskapende atferd. Han har skrevet en rekke bøkerom lavaffektiv tilnærming og er en mye brukt foreleser. Han er også medlem av det svenske psykologforbundets etiske råd. «Denne boka inneholder mye fornuft, og mange vil nok kjenne igjen eksemplene som det finnes mange av i denne teksten. Det gjør stoffet både interessant og lesbart, og understreker at atferdsproblemer er et resultat av samhandlingen mellom elev og omgivelser heller enn noe som finnes i eleven.» Terje Ogden i bokas forord

... barna er å bygge opp barnas selvfølelse ... Elevatferd og læringsmiljø - regjeringen.no ... . Denne artikkelen baserer seg på egne betraktninger, samt på foredrag med Lisbeth Iglum Rønhovde, under kurs for PP-tjenesten i Hordaland 25. april 2013. Atferdsproblemer fremstår som en av de største utfordringene i skolen. Skolehverdagen er på ingen måte tilrettelagt for elever med atferdsproblemer, men det finnes metoder som kan skape forståelse utover det som er vanlig på skoler. Et nytt program for forebygging av atfer ... Atferdsvansker - ulike metoder - Bufdir ... . Et nytt program for forebygging av atferdsproblemer i skolen har gjennom en randomisert kontrollert studie vist seg å kunne redusere forekomsten av atferdsproblemer med hele 60 % (Eriksen, 2002). I denne artikkelen vil det teoretiske grunnlaget og eksempler på den praktiske anvendelsen av dette programmet bli beskrevet. Undersøkelser viser at alvorlige atferdsproblemer hos barn og ungdom bestemmes ved mange trekk ved den enkelte unge og mange kjennetegn i det økologiske systemet, dvs. familie, jevnaldrende, skole, nabolag og samfunnet rundt. Atferdsproblemer i skolen inneholder også utdypende studiemateriale og et forord av Terje Ogden. Boka henvender seg til alle som jobber med elever i skolen, som lærere, spesiallærere, assistenter og ledere. Bo Hejlskov Elvén er psykolog og har lang erfaring med å veilede og utdanne pedagoger og omsorgspersonale i håndtering av ... Atferdsproblemer i skolen inneholder også utdypende studiemateriale og et forord av Terje Ogden. Boka henvender seg til alle som jobber med elever i skolen, som lærere, spesiallærere, assistenter og ledere. Bo Hejlskov Elvén er psykolog og har lang erfaring med å veilede og utdanne pedagoger og omsorgspersonale i håndtering av ... Atferdsproblemer i skolen inneholder også utdypende studiemateriale og et forord av Terje Ogden. Boka henvender seg til alle som jobber med elever i skolen, som lærere, spesiallærere, assistenter og ledere. Bo Hejlskov Elvén er psykolog og har lang erfaring med å veilede og utdanne pedagoger og omsorgspersonale i håndtering av ... • ATFERDSPROBLEM I SKOLEN DEFINISJON: "Atferdsproblemer er atferd som bryter med skolens regler og normer, som er uforenlig med elevens utviklings - og læringsmål, og som hindrer andre elever i å lære, eller læreren i å undervise." Ogden - 92 Skolen som organisasjon bør også ha en plan for oppfølging av slike elever. De utgjør ikke mange i antall, men har behov for omfattende ressurser. 10 Case 2: Silje Silje går i 9. klasse. Hun er en ledertype og har relativt stor påvirkning på de fl este i klassen. Forebygging av atferdsproblemer i første klasse ved hjelp av et strukturert opplærings- og veiledningsprogram for lærere. Doktoravhandling i psykologi. Psykologisk institutt. Universitetet i Oslo. Eriksen, N. (2003). Er det mulig å forebygge atferdsproblemer i skolen? Skolepsykologi, 38, 7-13. Eriksen, N. (2006). Atferdsproblemer i skolen - norske og engelske resultater. Av de 20 spørsmålene om atferdsproblemer i klassen var 13 nesten identiske med spørsmål som ble stilt til et tilfeldig utvalg på 4400 lærere ved 300 secondary og 250 primary schools i England og Wales ... Atferdsproblemer i skolen inneholder også utdypende studiemateriale og et forord av Terje Ogden. Boka henvender seg til alle som jobber med elever i skolen, som lærere, spesiallærere ... atferdsproblemer i skolen Forskning viser at en autoritativ lederstil, preget av både kontroll og varme, ...