Tokulturlæra i norsk historie E-bok


Tokulturlæra i norsk historie - Jens Johan Hyvik pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-01-15
FORFATTER: Jens Johan Hyvik
ISBN: 9788252184617
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,80

FORKLARING:

I siste halvdelen av 1800-talet stod oppfatninga av at Noreg var delt i to kulturar sentralt i den norske nasjonsbyggingsprosessen. På den eine sida stod ein elite kjenneteikna av klassisk danning, tilknyting til det danske skriftspråket og med familiære røter i utlandet, og på den andre ei bondebefolkning med folkeleg kultur, norsk talespråk og familiære røter i Noreg. I denne boka viser Jens Johan Hyvik korleis denne tokulturlæra blei brukt i kulturell og politisk strid i Noreg på 1800-talet, og kva innverknad ho hadde på nasjonsbyggingsprosessen.

...orsk folkekunst: kunsthåndverk og byggeskikk i det gamle bondesamfunnet, Oslo 2004 Opp gjennom historia har det vore fleire utvandringsbølgjer frå Noreg, m ... Tokulturlæra og det norske likhetsidealet - YouTube ... .a. til Nederland og Amerika. I denne boka tar forfattaren for seg den norske utvandringa frå 1600-talet og framover, med særleg vekt på den store utvandringa til Amerika. Medan forskarar tidlegare la vekt på økonomiske årsaker til utvandring, legg ein i dag sterkare vekt på kulturelle årsaker til migrasjon. I ... Norsk film under okkupasjonen og etterkrigstiden. Da Tyskland tok kontroll over Norge april 1940 ble det bestemt at filmproduksjonen skulle økes. Hel ... Tokulturlæra i norsk historie - Jens Johan Hyvik - heftet ... ... . I ... Norsk film under okkupasjonen og etterkrigstiden. Da Tyskland tok kontroll over Norge april 1940 ble det bestemt at filmproduksjonen skulle økes. Hele 20 norske filmer fikk premiere under de fem årene okkupasjonen varte. 600 langfilmer fikk premiere i løpet av okkupasjonen, og av disse var halvparten produsert i tyskland. Boka gir ei kortfatta oversikt over Noregs engasjement i internasjonalt bistandsarbeid frå Kerala-prosjektet i 1952 til i dag. Etter å ha gjort greie for korleis utviklingshjelpa kom i gang etter den andre verdskrigen, følgjer forfattaren utviklingslinjene i det norske bistandsarbeidet: korleis ein har tenkt omkring bistand til ulike tider, kva erfaringar ein har gjort i konkrete ... Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med to millioner brukere i måneden og 300 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling. Leksikonet er eid av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser/organisasjoner. Norsk språkhistorie handler om utviklingen av det norske språket fra opprinnelsen i urnordisk fram til moderne norsk. Det er vanlig å dele norsk språkhistorie inn i fire tidsperioder, med glidende overganger mellom periodene.. Italias politiske historie, det er jo risorgimento, Mussolini, og Berlusconi det. Dei har i det minste ein del med saka å gjera. I like liten grad som vikingar, 1814 og «kongens nei» oppsummerer norsk historie, gir dei italienske stikkorda eit fyldig bilete av historia til støvel-landet. Norsk oljehistorie handler om funn og utvinning av petroleum på norsk sokkel fra 1960-årene og frem til i dag. Da Ekofiskfeltet ble erklært drivverdig lillejulaften 1969 markerte det starten på et nytt kapittel i norgeshistorien. Flere funn fulgte, flere felt ble bygd ut og flere felt ble satt i produksjon. En rekke av de store internasjonale oljeaktørene etablerte seg, fikk konsesjoner ......