Implementering E-bok


Implementering - Pål Roland, Elsa Westergård pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-09-16
FORFATTER: Pål Roland, Elsa Westergård
ISBN: 9788215024721
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,61

FORKLARING:

Det finnes i dag mange gode og forskningsbaserte modeller som gir lærere og skoleledere god veiledning i arbeidet med skoleutvikling. Denne antologien introduserer noen av dem som angår klasseledelse, foreldresamarbeid og skolevegring.Boka handler om skolers arbeid med å iverksette ideer eller modeller for å forbedre organisasjonen. Til syvende og sist handler det naturligvis om at undervisningen i skolen skal forbedres. Men det kan også handle om delmål på veien, som å skape et trygt sosialt miljø på skolen uten mobbing, eller et godt miljø for lærernes profesjonelle utvikling.Hvorfor skal det være så vanskelig? Kan det skyldes at implementering i for stor grad har hvilt på den enkelte lærer? Antologien utfordrer ideen om den individuelle og sterke læreren og skolelederen. Den gir leseren en god oversikt over nytten ved kollektivt utviklingsarbeid og en orientering om den spesifikke kapasiteten som kan behøves ved f.eks. klasseledelse, foreldresamarbeid og skolevegring.Boka er delt inn i en teoretisk del, en praktisk del og et appendiks. Selv om kapitlene i enkelte tilfeller referer til hverandre, er boka bygd opp slik at de ulike kapitlene kan leses hver for seg. Dosent Pål Roland og førsteamanuensis Elsa Westergård har redigert boka. De arbeider ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger, i likhet med bidragsyterne Sigrun K. Ertesvåg, May Irene Furunes, Trude Havik, Unni Vere Midthassel, Janne Støen og Tonje Constance Oterkiil. Ulf Blossing er dosent ved Gøteborgs universitet.

...ryssord for Implementere, i både bokmål og nynorsk ... Implementering - Pål Roland, Elsa Westergård - heftet ... ... . Tittel Effekt av tiltak for implementering av kliniske retningslinjer English title Effect of interventions for implementing clinical practice guidelines Institusjon Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Ansvarlig Magne Nylenna, direktør Forfattere Fretheim, Atle, prosjektleder, forskningsleder, Kunnskapssenteret Flottorp, Signe, seniorforsker, Kunnskapssenteret Bruk feltet under til å legge til et nytt synonym til implementering. Hvis du vil legge til flere synonymer kan du gjør ... Hva er implementering? - Læringsmiljøsenteret ... . Hvis du vil legge til flere synonymer kan du gjøre det ved å separere dem med komma. Legg til. Vi fant. 5 synonymer for implementering. 0 antonymer for implementering. 0 relaterte ord for implementering. Pris: 362,-. heftet, 2015. Sendes innen 1-3 virkedager. Kjøp boken Implementering av Pål Roland, Elsa Westergård (ISBN 9788215024721) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibris Vellykket implementering vil gjerne henge sammen med i hvilken grad skolen har analysert sine behov for ulike tiltak/programmer (Mihalic et al. 2004). Her er det likevel viktig å nyansere bildet noe, ettersom skolens behov kan være de-finert av lokale eller sentrale myndigheter gjen-nom krav om implementering av nye læreplaner. implementering m eller f (bokmål), f (nynorsk), c (riksmål) Det å implementere; det å gjennomføre et konsept. Grammatikk . Bøyning (regelrett substantiv hokjønn) Entall Flertall ‌ Ubestemt Bestemt Ubestemt Bestemt en implementering: implementeringen: implementeringer: Mange tiltak som har vært prøvd ut for implementering av retningslinjer, har vist seg å ha en viss effekt på klinisk praksis. Men virkningen varierer, og effekten av tiltakene er sjelden veldig stor. Implementering handler om å omsette forskningskunnskap til praksis. Det ligger mange utfordringer i dette med å få overført ny kunnskap til praktiske bruksområder hvor den kan forbedre folks liv. En egen vitenskap. Implementering er blitt en egen vitenskap, vokst ut av en økende bevissthet om avstanden mellom forskning og praksis. Strategi-implementering slår feil når de ansatte ikke eier strategien (Giles, 1991) Manglende strategisk lederskap fra toppledelsen er et av de største hindrene for effektiv implementering av strategi (Kaplan & Norton, 2004) Til tross for dette har litteraturen i hovedsak fokusert på strategiformuleringsprosesser fremfor implementering. Implementering betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Implementering, i både bokmål og nynorsk. Implementering. Når rammeverket er fastsatt, avtaler vi en hensiktsmessig implementeringsplan som er tilpasset den enkelte kunde. Investeringsstrategien er også avgjørende for hvorvidt porteføljen skal implementeres hurtig eller mer gradvis. Implementering - fra kunnskap til praksis • Målet for implementering er å endre praksis, • Manglende resultater kan skyldes at tiltak ikke er virksomme, eller at implementeringen mislykkes. • Implementeringsforsknng: Hva hemmer og fremmer arbeidet med å få tiltak til å virke? • "Vi har i dag mer kunnskap om hva Implementering i fokus. Selv om det er mye forskning på effekten av kunnskapsbaserte behandlingsmetoder for PTSD, er det mindre kunnskap om hvordan disse metodene kan gjøres tilgjengelige i helsetjenestene slik at pasienter kan få tilgang til god PTSD-behandling. Nasjonal implementering. Per dags dato deltar 15 klinikker i voksenpsykiatrien i ulike deler av landet i ITV- prosjektet. LOCI benyttes også i prosjektet for implementering av TF- CBT (traumefokusert kognitiv terapi for barn og ungdom) i psykisk helsevern for barn og unge (BUP) ved NKVTS. implementering ved å synliggjøre prioritet og legitimere bruk av nødvendig tid og ressurser. Ledelsen bør derfor sammen med personalet etablere og synliggjøre en felles oppfatning av målet med den kollektive innsatsen. En felles forståelse av målet kan da være med å skape et felles ansvar og en felles identitet....