Omsorg i barnehagen E-bok


Omsorg i barnehagen - Kristin Rydjord Tholin pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-01-31
FORFATTER: Kristin Rydjord Tholin
ISBN: 9788245011425
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,49

FORKLARING:

Har omsorg havnet i skyggen av læring i barnehagen? I faglige og politiske sammenhenger er begrepet lite vektlagt i dag. På bakgrunn av den grunnleggende men selvfølgelige rollen som omsorg har, kan dette være problematisk. Det er nødvendig med et forsterket engasjement for omsorg i barnehagen og tydeliggjøring av dens egenart. Intensjonen med boken er konsentrert oppmerksomhet på omsorg som fenomen, og særlig omsorgsrelasjoner med vekt på dialogiske, gjensidige og dynamiske sider ved forholdet. Barn er aktive omsorgsdeltakere, og ambisjonen er å utvikle et kunnskapsgrunnlag som skiller seg fra den hverdagslige og amatørmessige kunnskapen om omsorg. Boken inneholder relevant teori og forskning omkring temaet, og det er også lagt vekt på metoder og strategier som studenter og barnehagelærere kan anvende for å utvikle sin egen omsorgskompetanse. Kristin Rydjord Tholin er førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold. OMTALE «Det er lenge siden jeg har lest en fagbok som fører til så mye refleksjon og så mange aha-opplevelser. Hvert kapittel gir meg som pedagog lyst til å lese mer!» Torill Sperre, Barnehagen

... Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibris Hva er omsorg i praksis? Som omsorgspersoner kan vi ha mange gode tanker om hva omsorg er og gode intensjoner bak de valgene vi tar, men det er først når vi tar inn over oss vår væremåte og hvordan vi påvirker det barnet vi har rett foran oss at vi virkelig kan forstå omsorgens kraft ... Barnehageforum - Hva er omsorg i praksis? ... . Omsorg har en sentral plass i barnehagen. Begrepet har vært framhevet i alle rammeplaner for barnehagen siden den første planen kom i 1995, forteller forsker Berit Zachrisen. Hun har forsøkt å utvikle en forståelse av begrepet som kan være aktuell i en tid da norske barnehager blir stadig mer mangfoldige språklig og kulturelt, og i denne sammenhengen løfter hun fram en variant av ... Omsorg Barnehagen skal sørge f ... Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg ... . Omsorg har en sentral plass i barnehagen. Begrepet har vært framhevet i alle rammeplaner for barnehagen siden den første planen kom i 1995, forteller forsker Berit Zachrisen. Hun har forsøkt å utvikle en forståelse av begrepet som kan være aktuell i en tid da norske barnehager blir stadig mer mangfoldige språklig og kulturelt, og i denne sammenhengen løfter hun fram en variant av ... Omsorg Barnehagen skal sørge for at omsorg preger alle situasjoner i hverdagslivet og kommer til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Barnet skal utvikle tillitt til seg selv og andre, skape gode relasjoner , og gradvis ta større ansvar for seg selv og fellesskapet. Vi fokuserer på primærbehovene trygghet og omsorg, som er viktig for at 1-2-åringene skal få en god start i barnehagen. Samtidig er dette en fase av oppveksten der barna tar store steg i utviklingen sin. Plutselig har de lært seg å gå, og ordforrådet blomstrer på kort tid. Formålet med studien er å undersøke hvordan traumebevisst omsorg kan være en god tilnærming til barn som er utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep. Jeg ønsker å sette lys på hva barnehageansatte kan bidra med i den daglige omsorgen for barnet, da barn ofte tilbringer store deler av dagen og uka i barnehagen. et barn trenger ikke være god omsorg for et annet barn. Rammeplanen vektlegger også at barna har rett på omsorg og at personalet har en omsorgsforpliktelse overfor enkeltbarnet og fellesskapet (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 29). Altså, barnets behov for omsorg skal ivaretas i barnehagen. Det er en lov som skal sikre barnet dette. Har omsorg havnet i skyggen av læring i barnehagen? I faglige og politiske sammenhenger er begrepet lite vektlagt i dag. På bakgrunn av den grunnleggende men selvfølgelige rollen som omsorg har, kan dette være problematisk. Det er nødvendig med et forsterket engasjement for omsorg i barnehagen og... Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet og toleranse er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, oppdragelse, lek og Åpning av barnehager. Fra 27. mai har alle kommunale barnehager minst 8 timers åpningstid. Nasjonal veileder om smittevern i barnehager. Den nasjonale veilederen gir råd om smitteforebyggende tiltak i barnehagene, smitterisiko, gode hygieneråd, hvem som ikke kan møte i barnehagen og spesielle hensyn som må tas til både barn og ansatte. Denne etiske plattformen slår fast at vi som lærere i barnehage og skole har en forpliktelse til å hegne om menneskeverdets ukrenkelighet, den enkeltes frihet og behov for trygghet og omsorg. En etisk bevissthet betyr også at man må reflektere over den makten som kan ligge i rollen som omsorgsutøver. Ansatte i barnehagene uttrykker selv at de ikke vet hvordan de best kan følge opp barna som kommer fra krig og flukt. Nrk.no siterer Klara Øverland om dette temaet: De har ikke peiling på hva de skal gjøre med de traumatiserte barna, og de trenger mer kompetanse. Les mer: Traumebevisst omsorg (RVTS) Traumebevisst omsorg Hyggen barnehage har et spesielt fokus på barndommens egenverdi, noe som kommer til uttrykk ved at vi gir rom for lek. Læring gjennom lek er tett forbundet med barns behov for trygghet og omsorg. Det er derfor naturlig å trekke inn rammeplanenes verdier når vi skal beskrive hva Hyggen barnehage står for. Dette gjør vi i barnehagen...