Arbeidstid, skift og turnus - og helse E-bok


Arbeidstid, skift og turnus - og helse - Jørund Hassel pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-03-05
FORFATTER: Jørund Hassel
ISBN: 9788205500815
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,90

FORKLARING:

Denne boka beskriver de viktigste faktorene man må ta hensyn til når man skal planlegge og sette opp arbeidstidsordninger og arbeidsavtaler. Boka gir også en innføring i hvordan viktige arbeidstidsspørsmål er behandlet i lov- og avtaleverk, og hvilken betydning de kan ha i den politiske debatten og i arbeidet med tariffspørsmål. Gode og helsefremmende arbeidstidsordninger handler om å se flere forhold i sammenheng. I første rekke handler det om: - helse og forebyggende tiltak mot uhelse - arbeidsmiljøfaktorer - lov- og avtaleverk - rutiner for planlegging og oppsett av arbeidsplaner - rutiner for godkjenning av vaktplaner - planlegging med tanke på mulige avvik - forståelse av ulike ord og uttrykk

...andre og fjerde ledd). Arbeid utenom ordinær dagtid innebærer ofte en skift- eller turnusordning, som kan være med eller uten nattarbeid ... Arbeidstid og helse - STAMI ... . Tall fra STAMI (NOA) viser at mer enn 600 000, eller 24 prosent av yrkesaktive i Norge, jobber utenom dagtid, inkludert skift eller turnus. Rundt 220 000, eller 9 prosent av yrkesaktive i Norge, jobber om natten (mellom klokken 22 og 06). 2.5 Daglig og ukentlig arbeidsfri 8 2.6 Pauser 8 2.7 Søn- og helgedagsarbeid 8 2.8 Nattarbeid 9 2.9 Beredskapsvakt på og utenfor arbeidsstedet 9 2.10 Kompenserende hvile og p ... Hva er forskjellen på skift og turnus? - Arbeidslivet.no ... .6 Pauser 8 2.7 Søn- og helgedagsarbeid 8 2.8 Nattarbeid 9 2.9 Beredskapsvakt på og utenfor arbeidsstedet 9 2.10 Kompenserende hvile og passende vern 9 3 Spesielt om skift og turnusarbeid 10 3.1 Redusert arbeidstid 11 3.2 Døgn, uke og år 12 ARBEIDSTID, SKIFT OG TURNUS - og helse. 3 Kan fastsatt arbeidstid endres? 4 Konsekvenser av ubekvemme arbeidstider 5 Arbeidsmiljølovens kapittel 10 - kort gjennomgang 6 Arbeidstidsordninger og ... Innenfor bo- og behandlingskollektiver for unge med rus-/adferdsproblemer, er det mulig å fravike bestemmelsene om maksimal daglig og ukentlig arbeidstid. Her får du oversikt over alle helligdager og hvordan arbeidstid og eventuelt lønn reguleres på røde dager og 1. og 17. mai. Skift/turnus - saken I Inst. O. nr 100 (2004-2005) uttaler flertallet i Stortingets arbeids- og sosialkomité følgende om problemstillingen helkontinuerlig skift og tredelt turnus: "Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, mener at det kan være grunn til å gå igjennom Dette temahefte om arbeidstid, med særlig vekt på skift- og turnusarbeid er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra FAD, hovedsammenslutningene og DIFI i forbindelse med prosjektet "Samarbeidskompetanse og medbestemmelse". Heftet er ment som et verktøy og hjelpemiddel for tillitsvalgte, ledere og andre i statlige virksomheter, for å forstå regelverket bedre og ... Nyere studier viser at skift- og nattarbeid i kombinasjon med lav innflytelse på egen arbeidstid, ser ut til å gi dårligere mental helse. Flere studier har vist at de negative virkningene av skiftarbeid kan reduseres dersom man har muligheten til å tilby fleksible løsninger. (6) For tredelt skift- og turnusarbeid som ikke faller inn under fjerde eller femte ledd og som innebærer at den enkelte arbeidstaker må arbeide minst hver tredje søndag, reduseres den alminnelige arbeidstiden etter første ledd ved at hver time arbeidet på søn- og helgedag, jf. § 10-10 første ledd, regnes lik 1 time og 10 minutter, og hver time arbeidet om natten, jf. § 10-11 første ... Arbeidsgiver og arbeidstaker kan likevel ikke inngå avtaler om arbeidstid som truer helse, velferd og sikkerhet. ... Studier om arbeidstid viser altså at både skift- og nattarbeid og lange arbeidsøkter, ... Tiltak kan for eksempel være å redusere turnus- og vaktbelastningen til færre vakter på rad eller til kortere vakter. •Arbeidstid -Overtid og lange arbeidsdager •Mer enn planlagt (> 8 timer) -Skift-/turnusarbeid •Skillet mellom skift og turnus e...