Kritisk literacy i klasserommet E-bok


Kritisk literacy i klasserommet - Karianne Skovholt, Aslaug Veum pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2020-05-28
FORFATTER: Karianne Skovholt, Aslaug Veum
ISBN: 9788215033075
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,93

FORKLARING:

Med heile verda tilgjengeleg gjennom internett er evna til å vurdere vel så viktig som evna til å finne informasjon. Kritisk literacy er nøkkelen. Denne boka handlar om kva det vil seie å ha ei kritisk tilnærming til tekst, og korleis ein kan arbeide med kritiske tilnærmingar i klasserommet. Med utgangspunkt i internasjonal teori og forsking blir kritisk literacy presentert både som ein kompetanse, eit teoretisk felt og som nokre didaktiske metodar. Boka gir ein introduksjon til feltet kritisk literacy og tilbyr verktøy og konkrete eksempel på korleis lærarar kan arbeide med å utvikle elevane sine kritiske ferdigheiter.Aslaug Veum og Karianne Skovholt er båe førsteamanuens i norsk ved Institutt for språk og litteratur, Campus Vestfold, Universitetet i Sørøst-Norge. Dei er produktive forskarar og faglitterære forfattarar med ei rekkje utgjevingar bak seg.

...k literacy i en dig tal og global tekstverden ... (PDF) Literacy i skolen. - ResearchGate ... . Mange elevar slit med å skilje marknadsføring frå informasjon. Meir kritikk i klasserommet. Utdanning. 19.02.2020. Aslaug Veum Førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge og leiar for prosjektet Kritisk literacy i en digital og global tekstverden. Debatt: Mange elevar slit med å skilje marknadsføring frå informasjon. Undrum, Linda & Veum, Aslaug (2018): «Kritisk literacy i den digitale tekstkulturen». Unges selvfremstilling i og selvrefleksjon ... Kritisk tenkning i klasserommet - Utdanning ... . Unges selvfremstilling i og selvrefleksjon over kommunikasjon på sosiale medier». I: K. Kverndokken (red.): 101 litteraturdidaktiske grep - om å arbeide med skjønnlitteratur og sakprosa. Digital literacy in upper secondary school - what do students use their laptops for during teacher instruction?. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN 1891-943X. 2015(4), s 122- 137 Blikstad-Balas, Marte (2015). Skolens nye literacy Hvordan endres skolens tekstpraksiser når digital teknologi er tilgjengelig i klasserommet?. Kritisk literacy «innebærer dermed å kunne møte tekster med motstand og kritikk, og å kunne gjen-kjenne underliggende holdninger, motiver og ideo-logier» (Blikstad-Balas, 2016, s. 29). En slik kritisk tekstkompetanse gjør deg i stand til å vurdere hvilke versjoner av virkeligheten som vektlegges - og hvilke som utelates. Kritisk literacy ≠ en metode •Kritisk literacy bør ikke innskrenkes til et spørsmål om overfladisk faktasjekk •Dette er noe annet enn tradisjonell «kildekritikk» i skolen der det ofte er gitt at en av kildene alltid er direkte feil •Kritisk literacy handler om å se hva slags premisser tekster bygger på, og vil alltid Kritisk literacy i klasserommet. Karianne Skovholt og Aslaug Veum. Legg i ønskeliste. Ebok. Kritisk literacy i klasserommet. Karianne Skovholt og Aslaug Veum. Legg i ønskeliste. Innføring i grunnleggende ferdigheter. Karianne Skovholt. Legg i ønskeliste. Tekstanalyse. Karianne Skovholt og Aslaug Veum. Kritisk literacy i klasserommet. Kommer 2019! Med heile verda umiddelbart tilgjengeleg gjennom internett, er evna til å vurdere informasjon vel så viktig som evna til å finne den. #lnu18 Rachel Våge Songe-Møller med kritisk literacy i klasserommet, Kjersti Solberg og Jon Opdal Hove om kritisk lesing av norsk sanglyrikk i klasserommet. Anders Eilertsen:Historisk jødehat i... Tatjana Kielland Samoilow Per Esben Myren-Svelstad. KRITISK TEORI i litteraturundervisningen. _KRITISK TEORI I LITTERATURUNDERVISNINGEN.indb 3. 2020-04-02 16:21:01...