Mangfoldsledelse E-bok


Mangfoldsledelse - Loveleen Rihel Brenna pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-08-20
FORFATTER: Loveleen Rihel Brenna
ISBN: 9788202599461
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,53

FORKLARING:

Mangfold gir konkurransefortrinn, men det forutsetter at lederen kan lede mangfoldet. Ledelse av mangfold krever ny kunnskap, innsikt og kompetanse, og i denne boken lærer du hvordan du kan bruke mangfold til verdiskaping. Loveleen Rihel Brenna som har jobbet på feltet siden 1995, deler sine personlige erfaringer og ledererfaringer på en måte som vil gjøre deg til en bedre leder som kan utløse potensialet i mangfoldet.

...t 3 april - NB! Følge med og oppdatere) Kjøp Mangfoldsledelse fra Cappelendamm Mangfold gir konkurransefortrinn, men det forutsetter at lederen kan lede mangfoldet ... PDF Casestudie - hvorfor mangfold - rapport 13 juni bb 2806 ... . Ledelse av mangfold krever ny kunnskap, innsikt og kompetanse, og i denne boken lærer du hvordan du kan bruke mangfold til verdiskaping. Mangfoldsledelse. Av Loveleen Rihel Brenna. Mangfold gir konkurransefortrinn, men det forutsetter at lederen kan lede mangfoldet. Ledelse av mangfold krever ny kunnskap, innsikt og kompetanse, og i denne boken lærer du hvordan du kan bruke mangfold til verdiskaping. Verdiskapning gjennom man ... Mangfoldsledelse ... . Ledelse av mangfold krever ny kunnskap, innsikt og kompetanse, og i denne boken lærer du hvordan du kan bruke mangfold til verdiskaping. Verdiskapning gjennom mangfoldsledelse Mangfold er en naturlig del av ethvert samfunn, og standarden understreker at mangfold ikke er et problem som skal løses, men en mulighet som bør tas i bruk. Dette gjelder mennesker som har forskjellig kjønn, alder, etnisk bakgrunn, religion, kultur, språk, kompetanse, seksuell legning og funksjonsnivå. På denne nettsiden skal ledere i kommunale helsetjenester finne kunnskap, verktøy, oversikter og spørsmål til refleksjon som kan være nyttige i ledelse av det flerkulturelle fellesskapet i staben. Via nettsiden tilbys også en etterutdanning for ledere (Les mer på «Om oss»). Mangfoldsledelse I handlingsplanen for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold (pdf) er et av tiltakene å øke kompetansen om mangfoldsledelse og -rekruttering. Vi inviterer til et spennende seminar med gode innledere og foredragsholdere. Mangfoldsledelse -man erkjenner kulturelle forskjeller og vektlegger gjensidig respekt og toleranse. Assimilasjon - kulturforskjeller ikke et tema, og lederen behandler alle likt. Laissez-faire - «la det skure», en passiv og unnvikende leder som viser uklare forventninger til sine ansatte. Mangfoldsledelse har innsett de positive effekter mangfold kan ha, og søker å ta beslutninger som skaper slike effekter. Mangfold som bedriftskultur har med gjennomgripende verdier og holdninger som tillater folk med ulik bakgrunn og tenkemåter å samarbeide effektivt og prestere maksimalt i forholdt til sitt potensial. mangfoldsledelse om å dra nytte av og verdsette forskjeller i mangfoldig sammensatte grupper. På en inkluderende arbeidsplass vil dette blant annet innebære respekt for ulike kulturelle perspektiver (Mor Barak, 2014). Jeg benytter mangfoldsledelse og "diversity management"(DM) som synonyme begreper i denne studien. Mangfoldsledelse som innovasjon og verdiskaping Etter- og videreutdanning Betalingsstudium. Varighet 1/2 år. Studiepoeng 10. Omfang Deltid. Start Vår 2021. Studiested Kristiansand. Legg til Mine studier. Søk lokalt opptak. Søk EVUWeb. Søk samordna opptak Mangfoldsledelse handler imidlertid om noe mer enn å få alle grupper inn i arbeidslivet (Døving, Nordhaug og Nordhaug 2005; Wrench 2007). Det handler om å lede og organisere virksomheter uten en snevert avgrenset forståelse av «normal‐arbeids‐ takeren», og å klart definere hvilke kvalifikasjoner (fremfor ytre kjennetegn) som er På konferansen vil ledende organisasjoner og personer innen mangfoldsledelse dele hvordan de jobber for å utløse potensialet i mangfoldet, eller hvordan de har utviklet eller transformert sin organisasjonskultur for å benytte alle ressursene optimalt. Mangfoldsledelse handler om å tilrettelegge for at arbeidstakere får rom til å utvikle seg selv og virksomheten de arbeider i, og dermed fremme læring gjennom utveksling av erfaring, perspektiver og ideer (Drange, 2014). Forskningsprosjekter. CONTEXT - Utvikling av integrerte, personsentrerte tjenester i dansk og norsk eldreomsorg. Norske kommuner oppfordres til å omstille sine helse- og omsorgstjenester slik at de i størst mulig grad kan understøtte muligheten for en aldrende befolkning til leve aktive og selvstendige liv. Globaliseringsprosesser, økt behov for innovasjon i næringslivet og forskyvninger i befolkningens og arbeidsstyrkens demografi, har gjort ledelse av variasjon og mangfoldighet til en kritisk utfordring for både offentlige og private virksomheter. Å utvikle kompetansen til å mestre denne utfordringen, innebærer et skift fra ensartede, kanskje tilmed ensidige kulturer, til utvikling av ... feltene mangfolds...